22.03.2016 23:52


Zrakově postižení se v Brně učí sebeobranu, jinde kurzy stále chybí

Autor: Simona Zpěváková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Sport

Přibývá nevidomých, kteří byli napadeni nebo okradeni. Přestože pro kapsáře a násilníky bývají hendicapovaní snadnou kořistí, nemusí tomu tak být vždy. „I nevidomí mají šanci se ubránit, jen je důležité, aby měli situaci pod kontrolou,“ tvrdí instruktor bojových umění Jan Outlý, který trénuje zrakově postižené v Brně již čtvrtým rokem.

Brno – Jak se ubránit násilníkovi učí zrakově postižené instruktor Jan Outlý v Brně již čtvrtým rokem. Přestože se takto hendicapovaní často stávají oběťmi trestných činů, obdobné kurzy jsou v tuzemsku raritou. Zaznamenal jsem snahu o vytvoření podobných programů, většinou šlo ale jen o dílčí projekty," popisuje situaci v České republice Outlý. 

Nevidomý Petr Svoboda s Janem Outlým (v popředí fotografie) - Simona Zpěváková

Outlého hodiny pravidelně navštěvuje i dvaapadesátiletý Petr Svoboda, který ztratil zrak kvůli pigmentaci sítnice. „Poprvé jsem se dostal k Janovi přes brněnské Tyflocentrum, které zaštiťuje většinu volnočasových aktivit pro zrakově postižené“ popisuje Svoboda své první zkušenosti se sebeobranou. „Chodil jsem i na jednosemestrální kurz, který poskytovala Masarykova univerzita,“ říká Svoboda, jenž dojíždí do Brna z Bílovic nad Svitavou.

Předmět sebeobrana pro zrakově postižené vypsala poprvé na jaře roku 2015 Fakulta sportovních studií společně se střediskem Teiresiás pomáhající studentům se smyslovými či jinými hendikepy. „Snažíme se, aby kurz navštěvovali nejen studenti, ale i lidé z široké veřejnosti,“ říká Outlý, který se na univerzitní výuce rozvněž podílel. „Znovu bude předmět vypsán v podzimním semestru tohoto roku,“ přislíbil Outlý. Nyní vede výuku v prostorech brněnské sokolovny v Kounicově ulici. 

Ačkoliv jsou nevidomí častými oběťmi trestných činů, sám Svoboda se do žádné krizové situace zatím nedostal. „Je lepší vědět, jak se ubránit, a nepotřebovat to, než nevědět a potřebovat,“ myslí si Svoboda, jenž se pravidelně věnuje sebeobraně již od roku 2013. „Spolu s kamarádem Josefem, který je také nevidomý, tvoří nerozlučnou dvojku,“ popisuje Outlý své dva svěřence. Ty začlenil do výuky sebeobrany začátečníků. Outlého rukama prošly už více než čtyři desítky zrakově postižených. 

Nejdůležitější je dle Outlého naučení nevidomého orientaci v prostoru na základě akustických signálů. „To je učím tak, že pomocník obchází kolem nevidomého a zacinká rolničkou. Nevidomý pak musí identifikovat směr, ze kterého hrozí nebezpečí, a zaujmout ochrannou pozici,“ vysvětluje Outlý, jenž se věnuje i bojovému umění WingTsun. Právě z principů tohoto umění Outlý při výuce vychází. 

Druhým bodem výuky je kontakt s protivníkem. Je důležité, aby měl nevidomý pod kontrolou prostor mezi sebou a člověkem, který jej chce napadnout. „Nevidomý zjistí, že konflikt přešel do útočné fáze, až když dostane ránu. A to je pozdě,“ objasňuje Outlý, který při své výuce využívá tyflopomůcky. „Ačkoliv je slepecká hůl stěžejní pro orientaci v prostoru, její konec se dá použít i jako improvizovaná zbraň,“ popisuje Outlý. Nevidomé také učí jak bezpečně spadnout, zvednout se, udeřit či se vyprostit z držení.

Klíčová slova: Sebeobrana, Brno, Univerzita, Sport, Hendikep, Nevidomí, Postižení zraku

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.