12.12.2017 22:44


Znalosti ze všech tří oborů nosím v jedné hlavě, říká studentka Eva Lukešová

Autor: Veronika Matúšová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Eva Lukešová studuje sochařství na Fakultě výtvarného umění (FaVu) Vysokého učení technického. „Před třemi roky jsem chtěla v ateliéru zpracovat téma migrace, ale cítila jsem vlastní limity způsobené nedostatkem odborných informací, chtěla jsem vědět víc," vysvětluje studentka své rozhodnutí přidat si k uměleckému oboru ještě gendrová studia a sociální antropologii na fakultě sociálních studií. Se zajímavými kombinacemi mají zkušenost i další studentky.

Brno – Někteří studenti volí zaměření na jeden obor, jiní preferují dvouobor, dvě jednooborová studia nebo dokonce studium dvou vysokých škol. Pro svou volbu mají studenti různou motivaci.

„Mým odrazovým můstkem k genderu byla Virginie Woolfová, kterou jsem četla v době, kdy jsem si vybírala druhý obor k sociální antropologii," říká Eva, která při škole pracuje v neziskové genderové organizaci Nora a brzy ji čekají státní magisterské zkoušky na FaVu. Všechny obory se podle ní doplňují, překrývají a navzájem spolu komunikují. Myslím, že získané znalosti se v každé situaci přetaví do jakési komplexní zkušenosti, ze které pak čerpám," popisuje svůj pocit a dodává, že představa vlastní realizace ve všech oborech ji až fascinuje.

„Je to neustálé budování a přehodnocování osobních názorů na umění, na politiku, na soukromí, prakticky na všechno," přibližuje. Podle Evy je důležité umět efektivně nakládat s časem a být psychicky v pohodě. „Také to chce dobrou konstelaci hvězd, protože někdy mám opravdu pocit, že určité věci vycházejí a ani nevím jak," dodává.

Jitka Čurdová studuje právo a psychologii, ke které ji to táhlo už od prvního ročníku střední školy. Před podáním přihlášek byla ve hře i literatura nebo programování, nakonec však zvítězila psychologie, ke které si Jitka po klidném prvním semestru na fakultě sociálních studií přidala ještě právo. „Ve druhém semestru už na psychologii začalo jít trochu do tuhého, ale přijímačkami jsem prošla, a tak jsem si prostě řekla, že to zkusím i tak," dodává ke svým začátkům na vysoké škole Jitka.

O tom, jestli se obory nějak doplňují prý Jitka přemýšlí poslední dobou často. „Určitě jsou oblasti, ve kterých lze využít znalosti obou oborů, konkrétně třeba v personalistice, v soudním znalectví, u sporů o opatrovnictví nebo v rozvodových řízeních. Taky myslím, že oba tyto obory poskytují poměrně velké množství znalostí využitelných i v běžném životě," říká. Prvotním hnacím motorem pro studium psychologie byla pro Jitku vidina terapeutické práce, během studia si ale zamilovala vědu jako takovou. „Baví mě, kolik tváří psychologie má," dodává.

Studentka se intenzivněji věnuje psychologii internetu, podílela se na výzkumu týkajícího se soukromí na internetu a přijímání licenčních podmínek u internetových aplikací. „Tady se moje obory docela dobře mísí," říká a dodává, že je dobré nenechávat povinnosti na poslední chvíli a zároveň ve shonu nezapomínat na sebe a odpočinek.

Psychologii chtěla studovat i Tereza Kučerová, nyní se však na FSS věnuje žurnalistice a gendrovým studiím a k dvouoboru přidává ještě studium adiktologie. „Zdánlivě se ty obory vůbec nepropojují, ale spoje se mi tvoří v hlavě. Zkrátka vnímám, že má všechno smysl a pomáhá mi to nacházet nějaký můj životní směr," shrnuje Tereza.

Adiktologii studuje Tereza, která by ráda pracoval s drogově závislými lidmi, dálkově. „Přijímačky byly poměrně těžké. Součástí je zkouška z adiktologie vyžadující přehled o oboru a z biologie, která obsahuje středoškolské učivo. Mými spolužáky tam jsou různí lidé, spousta z nich už v oboru pracuje, jiní se rozhodli pro adiktologii jen tak. Jeden pán třeba vyrábí podlahy a dává všem svou vizitku," popisuje Tereza, kterou tematika návykových látek a jejich působení na člověka baví. Do budoucna ji stále láká psychologie. „Uvidím, jak dopadnou přijímačky," uzavírá.

Klíčová slova: Vysoká škola, kombinace oborů, FSS

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.