13.10.2012 11:50


Změny studijního řádu studenty neděsí

Autor: Monika Zezulová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Patnáct kreditů pro postup do dalšího semestru už nestačí. Některým studentům může tato změna vadit nebo zkomplikovat studium. Studenty, kteří berou studium poctivě, však nechává chladnými.

Brno Od letošního akademického roku vstupuje v platnost nové znění studijního a zkušebního řádu. Změny mimo jiné zahrnují upravení výše kreditové hodnoty pro postup do dalšího semestru, počty opravných termínů u zkoušek nebo oznámení výsledků ústních zkoušek od vyučujících do druhého dne. Stále jsou však mezi studenty ti, kteří přesné znění nového řádu neznají nebo se o něj zatím nezajímali. A to i přesto, že jim může způsobit problémy se studiem.

"Nový studijní řád jsem ani nečetla. Jediná změna, kterou jsem zaznamenala, je posun kreditové hranice," řekla studentka filozofické fakulty Anna Příhodová. Změna jí nevadí. "Každý semestr si zapisuji kolem třiceti kreditů, takže tohle nijak výrazně neřeším. Pokud se student snaží držet doporučené hranice třiceti kreditů, tak nemůže mít problém," dodala. Změna však nemusí nutně děsit ani ty, kteří ji nezaznamenali a během podzimního semestru na dvacet kreditů nedosáhnou. Pro postup stačí splnit kteroukoliv z dalších podmínek, tedy získat čtyřicet pět kreditů za dva po sobě jdoucí semestry nebo dosáhnout v některém ze svých studií počet kreditů dosahující alespoň třicetinásobku absolvovaných semestrů.

Studenti se změnou studijního řádu nemají problém. Foto: Monika Zezulová

Vítanou změnou studijního řádu je navýšení počtu opravných termínů zkoušek z jednoho na dva u poprvé zapsaného předmětu. "S touhle změnou jsem rozhodně spokojený. Jsou zkoušky, které bývají náročné, a ne vždy na ně stačí dva pokusy. I když i to může být otázkou píle a schopnosti se na ně pořádně naučit napoprvé," řekl student českého jazyka a literatury Ondřej Nagy. Podle něj může tento krok více motivovat studenty k tomu, aby se snažili a nemuseli předměty opakovat. Ani on se však nebojí toho, že by posun hranice kreditů mohl výrazně ovlivňovat průchod studiem. "Pravdou je, že jsem nový studijní řád pořádně nečetl, ale zrovna posun z patnácti na dvacet kreditů nepovažuji za možné ohrožení studia," dodal.

Změny ve studijním řádu tak nejsou příliš markantní oproti původnímu znění a studenty zpravidla neznepokojují. Studenta, který své povinnosti plní poctivě a dodržuje hranici třiceti kreditů za semestr, by nemělo nic překvapit. Platí však známé pravidlo, že neznalost zákona neomlouvá. Proto je lepší si studijní řád pročíst, než některé informace zjišťovat na poslední chvíli.

Klíčová slova: studijní řád, kredity

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.