19.12.2017 00:08


Zemřel profesor Radoslav Večerka

Autor: Tereza Vlčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

V pondělí zemřel profesor Radoslav Večerka, jazykovědec a pedagog, který vystudoval Masarykovu univerzitu, na které řadu let působil mimo jiné i jako proděkan. Patří mu velký přínos v oblasti slavistiky se zaměřením na staroslověnštinu.

Radoslav Večerka. Zdroj: Typetalks.com

Brno - Dne 18. prosince zemřel profesor Radoslav Večerka, dlouholetý člen vědecké rady Slovanského ústavu Akademie věd České republiky. Jeho celoživotní práce byla zaměřena především na paleoslovenistiku a problematiku staroslověnštiny v kultně historických a literárních souvislostech, zaměřoval se ale i na komparatistiku, etymologii a dějiny oboru. Mimo jiné je autorem knihy Staroslověnština v kontextu slovanských jazyků, podle které se dnes vyučuje.

Večerka vystudoval rusistiku, český jazyk a slovanskou srovnávací jazykovědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Své celoživotní vědecké zaměření oborově orientoval především na paleoslovenistiku (se zvláštním zřetelem na syntax a lexikografii), dále zpracovává problematiku staroslověnštiny v širokých souvislostech kulturně historických a literárních, významné jsou také práce z oblasti slovanské komparatistiky, etymologie a dějin oboru.

Byl autorem a spoluautorem mnoha knih, vědeckých studií, článků a učebních textů. Od osmdesátých let minulého století se podílel na vzniku Slovníku jazyka staroslověnského. Byl držitelem čestného doktorátu univerzity ve Freiburgu a v Sofii, v roce 2003 získal Cenu města v Brna v oboru společenských věd a v roce 2004 obdržel Zlatou medaili Masarykovy univerzity.

"Ještě před pár lety normálně pracoval a docházel například do akademie věd. Také se věnoval dějinám slavistiky a předloni byl členem habikitačních komisí. Poslední dva roky mu to už bohužel nedovolovalo zdraví. Pro obor je to velká zpráta, na poli historické syntaxe byl opravdu fenomém a jeho práce byla zásadní. Nikoho podobného dnes česká věda v oblasti slavistiky nemá," řekl Ondřej Šefčík, vedoucí Ústavu jazykvoědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Jak uvedl Ústav české literatury a knihovnictví na svých facebookových stránkách, pohřeb se bude konat 22. prosince po jedné hodině v brněnském krematoriu.

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.