17.10.2019 22:51


Zdárné stárnutí, kvalitnější vzdělávání, internacionalizace. To jsou hlavní priority Masarykovy univerzity pod vedením Martina Bareše

Autor: Miroslava Putzlacherová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Neurolog a bývalý děkan lékařské fakulty Martin Bareš ve středu 16. října při slavnostní inauguraci oficiálně převzal funkci rektora Masarykovy univerzity. Ve svém proslovu přirovnal rektorský úřad k lidskému mozku a mluvil i o plánech pro univerzitu do dalších let. 

Rektor Martin Bareš při svém inauguračním proslovu. Foto: Miroslava Putzlacherová

Brno — Vizí nového rektora je dovést univerzitu k tomu, aby se stala nejlepší v České republice a byla významným hráčem ve středoevropském i světovém prostoru. Chce také řádně a důstojně oslavit významná listopadová výročí a slavnostně dokončit oslavy 100 let Masarykovy univerzity. Hlavním cílem, který se stane vizitkou univerzity pro další roky, je však nová iniciativa pro zdárné stárnutí.

Stárnutí společnosti i jedince je nevyhnutelné, nemůžeme před ním zavírat oči. Tahle myšlenka dala vzniknout projektu, který se má stát jedním z hlavních poznávacích znamení univerzity. Podílet se na něm bude všech devět fakult MU ve spolupráci s Vysokým učením technickým, fakultními nemocnicemi, městem či krajem. 

Problém stárnutí je pro Bareše jako pro lékaře blízký. „Každý si v životě budujeme kontakty a nechceme o ně ve stáří přijít tím, že se budeme muset přestěhovat do domova seniorů,” řekl. Téma je však podle něj komplexní a je proto třeba mnoho odborníků z různých oborů. 

Právě proto se úkolu ujala univerzita. Studenti všech fakult se můžou setkávat a diskutovat o možných řešeních a formách zlepšování kvality stárnutí. Chceme přebrat zodpovědnost za změnu ve společnosti,” řekla proděkanka lékařské fakulty MU Andrea Pokorná, která se projektu věnuje. Podle ní je právě pro tyto účely ve vývoji nový mezioborový studijní program – veřejné lékařství. 

Setkávání oborů a ústavů je další z priorit nového vedení. Jeho členové chtějí budovat širokou akademickou komunitu zaměstnanců, studentů a absolventů formou kulturních a sportovních událostí. Dosud jsme byli vedeni k sounáležitosti se svou katedrou nebo ústavem. Chceme už v průběhu studia budovat u studentů sounáležitost s celou univerzitou, aby až se stanou absolventy, věděli, že univerzita je zde na celý život pro ně. Že se to pouto neztrácí nikdy,” vysvětlila prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Hana Svatoňová. 

Pro rektora a obraz celé univerzity je také důležité téma kvality. A to kvality personálu, výzkumu, administrace i studia samotného. To poslední se bude promítat hned v několika oblastech: v komunikaci se středními školami, aby Masarykova univerzita byla první volbou studentů při výběru vysoké školy, či při výběrových řízeních. Tam by měli uchazeči prokázat zájem a motivaci o konkrétní obor.  

I stávající studenti pocítí vývoj. Za studijní programy a jejich kvalitu jsou zodpovědné fakulty. Rektor ale může přes radu pro vnitřní hodnocení vyvinout tlak na fakulty ohledně vzdělávacího procesu: přípravy a grafického zpracování přednášekkomunikace se studenty nebo ochotě akademiků vycházet vstříc různým potřebám,” řekl Bareš. 

Podle něj kvalitu určuje také pozice univerzity v mezinárodním měřítku. My jako Česká republika jsme nuceni k tomu, abychom byli mezinárodní a měli tu zahraniční zkušenost. Tak budeme viditelní,” dodal. Nástroji ke zlepšení mezinárodního postavení jsou podle něj zahraniční pedagogové, strategická partnerství a doporučení pro bakalářské a magisterské studenty, aby alespoň na měsíc vyjeli do zahraničí. K tomu by měla pomoct například propracovanější mapa na stránkách Centra zahraniční spolupráce. 

Univerzita dle jeho slov míří správným směrem. Přebírám ji v dobré kondici. Teď je její a naší další ambicí být nejlepší v republice. Aneb jak říkal náš duchovní otec Masaryk: překonávat dobré lepším,” řekl s úsměvem. 

Klíčová slova: Masarykova univerzita, Martin Bareš, rektor, 100 let Masarykovy univerzity, inaugurace

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.