17.03.2013 11:49


Záujemcovia o štúdium v Amerike musia najskôr vyriešiť financovanie pobytu

Autor: Pavla Obertová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Mnoho študentov počas vysokoškolského štúdia odchádza na zahraničnú univerzitu na študijný pobyt alebo stáž. České vysoké školy majú uzavreté partnerské zmluvy s viacerými univerzitami z rôznych kútov sveta. Väčšina študentov však volí prevažne európske destinácie. Nájdu sa i takí, ktorí si to namieria až za oceán do Spojených štátov amerických. Ak nevycestujú cez výmenné programy, musia najskôr vyriešiť otázku ako nákladné štúdium zafinancovať.

Brno – Akademický rok sa ešte len prehupol do druhej polovice, no mnohí študenti už vedia, že svoju domácu univerzitu na semester opustia aby nabrali skúsenosti na zahraničnej škole. Ak cestujú cez výmenné programy, štipendium pokrýva veľkú časť všetkých nákladov. V prípade, že sa však rozhodnú študovať na jednej s amerických škôl s ktorými nemá domovská univerzita uzavreté zmluvy, nastáva problém. Školné na amerických univerzitách sa môže vyšplhať až do výšky niekoľkých desiatok tisíc dolárov. Štipendium môžu českí záujemcovia o štúdium získať od rôznych štátnych organizácií, súkromných nadácií alebo priamo od škôl. Priemerní študenti však majú malú šancu. Pri výberovom konaní zavážia najmä výnimočné schopnosti a talent uchádzača.

Poplatky za štúdium závisia od úrovne školy. Najlacnejšími sú community colleges, ktoré tvoria určitý medzistupeň medzi strednou školou a bakalárskym stupňom vysokej školy.  Nasledujú štátne univerzity, ktoré bývajú často veľmi kvalitné. Najdrahšími sú samozrejme súkromné univerzity.

Potom čo si študent vyberie vhodnú univerzitu, musí počítať s tým, že dátum nástupu na vysnenú školu môže prísť až o dva roky. Prispieva k tomu skutočnosť, že prestížne americké univerzity majú uzávierku prihlášok väčšinou už prvého januára. K prihláške sa posielajú výsledky testov, ktoré musí študent absolvovať v dostatočnom predstihu. Príprava na ne tiež zaberie veľké množstvo času.

Najťažšou úlohou však zostáva získanie finančných prostriedkov na pokrytie študijného pobytu. V prípade najprestížnejších univerzít zaplatia veľkú časť práve samotné školy. „Need – based scholarship“ je založené na rozdiele medzi školným a očakávaným príspevkom rodiny. Práve tento rozdiel študent dostane. Harvard university je označovaná ako „need blind“ a teda pokrýva úplne všetky náklady. Na túto najznámejšiu americkú univerzitu sa však dostanú len tí najlepší. Balíček financií od škôl často zahŕňa i prácu študentov v kampuse, kantíne či telocvični. 

Ďalšou možnosťou ako získať peniaze na študijný pobyt je podpora štátnych organizácií. V tejto skupine drží primát Fulbrightova komisia, ktorá pôsobí celosvetovo. Česká a americká vláda ju dotuje finančnými prostriedkami, ktoré následne rozdeľuje medzi študentov a vedcov. „Ročne podporíme okolo štyridsať študentov. Základným kritériom výberu je kvalita uchádzača a jeho projektu,“ povedal študijný poradca Fulbrigtovej komisie Jakub Tesař. Štipendiá sú však určené len študentom a absolventom s aspoň bakalárskym titulom.

Študenti môžu štipendium získať aj od rôznych nadácií. „Každoročne máme desať miliónov korún pre nových študentov. V súčasnosti máme šesťdesiat štipendistov, z ktorých polovica študuje v USA,“ uviedla manažérka Nadácie Zdeňka Bakaly Dita Fuchsová. Nadácia očakáva spoluúčasť študenta na úhrade nákladov. Vyskytli sa však aj prípady, kedy študenti z rôznych dôvodov nedostali od školy prospechové štipendium a nemali inú možnosť ako štúdium spolufinancovať. V týchto prípadoch nadácia štipendium výraznejšie navýšila.

Českí študenti majú záujem o štúdium v krajine neobmedzených možností. O štipendiá každoročne žiadajú stovky mladých Čechov. V súčasnosti ich v Amerike študuje okolo sedemsto. 

Klíčová slova: USA, univerzita, štúdium

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.