17.05.2013 19:35


Zástupci katedry psychologie debatovali se studenty o změnách ve studiu

Autor: Zuzana Tomášková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Bezmála sto studentů psychologie se ve středu zúčastnilo pracovně-přátelského setkání s vyučujícími jejich studijního oboru. Zástupci katedry psychologie Fakulty sociálních studií představili studentům fakta, která mohou ovlivnit jejich vysokoškolské směřování. Na přetřes přišly nejnovější informace o tom, za jakých podmínek mohou studenti dvouoborového bakalářského studia pracovat ve zdravotnictví nebo jaké změny postihnou psaní závěrečných prací. V následující diskuzi studenti vyjádřili své připomínky k předmětům a anketám zjištujícím jejich kvalitu.

Brno – Konec nadějí studentů dvouoborového bakalářského studia hladce nastoupit do specializační přípravy na klinického psychologa a inovace závěrečných prací i předmětů psychologie práce. To byly jedny z hlavních bodů setkání zástupců katedry psychologie se studenty, které se konalo v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ve středu v podvečer. Se studenty debatovalo pět vyučujících, mezi nimiž nechyběl ani vedoucí katedry psychologie Zbyněk Vybíral.

Jako první přišlo na řadu v současnosti nejpalčivější téma možnosti uplatnění absolventů dvouoborového studia ve zdravotnictví. Vedoucímu katedry ani vyučující Lence Lacinové se nepodařilo při nedávném jednání na ministerstvu zdravotnictví uvolnit studentům dvouoborového bakalářského studia cestu k profesi psychologa ve zdravotnictví. Přístup do specializační přípravy v klinické psychologii tak budou mít v budoucnu pouze studenti jednooborového bakalářského a magisterského studia. Stávající studenti magisterského studia si však mohou oddychnout. „Zajistili jsme asi patnáctiměsíční odblokování pro přijímání absolventů dvouoborového bakalářského studia,“ uvedl Vybíral v průběhu setkání.

Ani absolventům či současným studentům dvouoborového bakalářského studia, kteří nestihnou do specializační přípravy nastoupit v následujícím roce a půl, se však dveře pro vykonávání profese klinického psychologa úplně neuzavřou. „Budeme povolovat přechody z dvouoborového studia psychologie na jednooborovou. Zároveň uvažujeme o možnosti doplnit si vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání,“ informoval studenty Vybíral. Přesto ani potvrzení o absolvování chybějících předmětů prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání podle jeho slov však studentům nezaručí, že budou do speciální průpravy v klinické psychologii přijati. Dalším řešením je proto znovu nastoupit do bakalářského studia, ve kterém budou studentům uznány kredity za splněné předměty v plné výši bez časového omezení tří let. Podle vyučujícího Martina Vaculíka však o uznání bakalářské práce uvažovat nelze. Studenti tak budou muset napsat novou závěrečnou práci.

Mezi další změny patří i zrušení kombinovaného studia od roku 2014/2015 kvůli tlaku ministerstva na snižování počtu studentů a škrtům v rozpočtu. Zároveň bude katedra do budoucna přijímat méně dvouoborových studentů psychologie. Změní se i podoba závěrečných prací. „Diplomové práce prohlásíme za empirické články podle Americké psychologické asociace,“ uvedl výzkumný pracovník katedry Stanislav Ježek. Struktura, úvod, metoda, výsledky a diskuze tak nahradí staré členění závěrečných prací na teoretickou a empirickou část. Uvažuje se i o zkrácení minimálního rozsahu bakalářské práce na čtyřicet normostran.

Marie Součková posléze studentům představila nový koncept psychologie práce, který razí heslo moderně, odborně a zajímavě. „Chceme se opírat o současné výzkumy v dynamické oblasti psychologie práce. Studenti tak nebudou muset číst, co se na trhu práce dělo před dvaceti lety, ale co se děje nyní,“ prohlásila Součková. K novému konceptu výuky patří i praktičtější pojetí seminářů, na něž budou vyučující požadovat důkladnou domácí přípravu.

Změn se dočká například předmět Metody personální práce, nově pojmenovaný jako Personální psychologie. Studentka Hana Březinová k chystané inovaci uvedla: „Myslím, že je dobře, že se právě tento předmět inovuje. Původní náplň Metod personální práce pro mě nebyla obsahově přínosná.“ Změny v předmětech týkajících se psychologie práce jsou podle vyučujícího Martina Vaculíka motivovány tím, že představují široký prostor pro uplatnění lidí s psychologickým vzděláním. Odborný asistent Jakub Procházka na závěr programu seznámil studenty se současným výzkumem katedry psychologie týkajícího se efektivního vůdcovství.

Nakonec Zbyněk Vybíral vyzval studenty k dotazům a diskuzi. Kromě upřesňování informací o nástupu do specializační přípravy klinické psychologie padla i otázka na směřování stížností na špatně vyučované předměty. Tento dotaz zazněl z úst studenta Stanislava Milotinského. Podle Zbyňka Vybírala a Martina Vaculíka by se měli studenti obrátit přímo na vyučující, doktorandy či přímo na ně osobně. Na problémy také mohou studenti upozornit v předmětových anketách rozdávaných na hodinách i v hodnocení předmětů v Informačním systému Masarykovy univerzity. „Bylo vidět, že vyučující nad připomínkami opravdu přemýšlejí. To se ukázalo už v samotném úvodu setkání, kdy se vedoucí katedry vyjadřoval ke změnám podniknutým na základě podzimního setkání,“ zhodnotila průběh diskuze studentka Tereza Vacová.

Dále studenti s vyučujícími debatovali o možném přesunu některých předmětů z magisterského studia na bakalářské. Tato připomínka z řad budoucích psychologů zaujala i studentku Karlu Hlavicovou: „Věřím, že ze strany katedry je posunutí kvalitativní metodologie až do magisterského studia snahou o zaručení kvality bakalářských prací, přesto si myslím, že bychom už na bakalářském stupni měli získat alespoň určité základy kvalitativního výzkumu. Mně osobně kvalitativní výzkum zajímá víc a ráda bych se mu ve své bakalářské práci věnovala.“

Klíčová slova: psychologie, setkání, katedra, bakalářské práce, klinická psychologie, výzkum, inovace

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.