15.04.2020 19:24


Vznik Farmaceutické fakulty umožní mezifakultní spolupráci i větší podporu výzkumu

Autor: Anežka Schreibová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Masarykova univerzita (MU) se od 1. července 2020 rozroste o Farmaceutickou fakultu, která je nyní součástí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (VFU). Obě školy vidí větší potenciál v propojení vzdělávání farmaceutů s mediky než s veterinárními lékaři. Spojení univerzitního zázemí farmacie a medicíny v rámci jedné instituce také umožní koncentraci zdrojů a tedy lepší ekonomickou hospodárnost vzdělávání,“ uvedl rektor VFU Alois Nečas.

Testování na FaF VFU Brno. Zdroj: Farmaceutická fakulta VFU Brno

Brno – Před dvěma lety začala Masarykova univerzita uvažovat o vytvoření studijního programu Klinická farmacie pod záštitou Lékařské fakulty. Farmaceutická fakulta VFU Brno tak navrhla přesunutí celé fakulty pod MU s tím, že zajistí všechny své studijní programy, zaměstnance i studenty. Farmaceutická fakulta pod MU patřila už v letech 1952 až 1960, v historickém pořadí fakult proto bude uváděna jako šestá. Zároveň bude co do velikosti nejmenší fakultou.

Hlavní motivací MU získat farmacii bylo umožnění spolupráce s dalšími fakultami, zejména s Přírodovědeckou a Lékařskou, ale také s Právnickou nebo Ekonomicko-správní. „Události posledních dnů jen potvrdily potřebu velmi úzké součinnosti farmacie, medicíny a dalších vědních oborů rozvíjených na naší univerzitě, a to jak v oblasti vzdělávání, tak ve vědě,“ zdůraznil rektor MU Martin Bareš. Spolupráce mezi fakultami by mohla také otevřít cestu pro vznik nového doktorského studijního programu Sociální farmacie a farmakoekonomika. O něj je velký zájem, zatím se však pro něj nepodařilo získat akreditaci.

Pro fakultu farmacie bude přechod k MU znamenat větší finanční podporu výzkumu. Na VFU probíhá o přidělené peníze od ministerstva nestandardní soutěž, na MU se rozdělují mezi fakulty podle podílu na výnosech. Granty jdou tak přímo fakultám.

Stávajících studentů farmacie se změny nijak zásadně nedotknou. Nebudou se měnit vyučující, studijní plány ani stipendia. Ujištěni o tom byli na diskuzi s vedením fakulty i Masarykovy univerzity, kterou v říjnu loňského roku pořádala Unie studentů farmacie. Bude ovšem potřeba připravit novou akreditaci v rámci MU, která má určité nároky na garanty předmětů. Bude však přechodné období a naši garanti by neměli mít problém přechod zvládnout,“ řekla děkanka Farmaceutické fakulty VFU Radka Opatřilová.

Jako dobrý krok vnímá přesun pod MU i studentka prvního ročníku farmacie Eliška Hejná. Těší mě, že budu součástí prestižnější univerzity. Především jsem ale ráda, že přejdeme na informační systém MU. Na fungování toho našeho jsou časté stížnosti. IS by měl být více rozpracovaný,“ vysvětlila. Jediné negativum vidí v plošné výměně ISIC karet.

Značná část studentů posledních ročníků však s přesunem pod MU spokojena není. Nelíbí se jim, že má jejich diplom nést znak univerzity, na které reálně nestudovali. Chtějí tak promovat na škole, kde absolvovali většinu studia. Univerzitní diplom je ovšem státní listina registrovaná na ministerstvu, podle Opatřilové proto nebude legislativně možné udělit výjimku. Pokud je student zapsán na matrice určité univerzity, musí mu být přidělen diplom danou univerzitou. Není ani možné použít dvě loga, MU i VFU,“ dodala. Stávající studenti by mohli dostat alespoň pamětní listy a fakultní odznaky.

Zcela minimálně pocítí změnu uchazeči o studium farmacie. Aktuální přijímací řízení se odehraje ještě na VFU, přijatí studenti už nastoupí na MU. V nejbližší době se neplánuje ani změna přijímacích zkoušek. Otázky z jednotlivých oblastí jako chemie, biologie a fyzika zůstávají, ale snižuje se jejich počet. Přidáme patnáct otázek na ověření znalostí typu trojčlenka a procenta,“ uvedla Opatřilová.

Výuka se bude dále konat v areálu VFU, který si Masarykova univerzita pronajme. Studenti, kteří sháněli bydlení blízko fakulty, se tak nemusí obávat dojíždění na druhý konec Brna. V budoucnu se má fakulta stát součástí Univerzitního kampusu Bohunice, aby se zjednodušila spolupráce s dalšími fakultami, popřípadě výzkumným centrem CEITEC. Získat povolení na stavbu nového kampusu však nelze očekávat v nejbližších letech. Nejprve se musí sehnat peníze z Evropské unie nebo od státu. Bude se také stavět nová tramvajová linka číslo 8 přímo ke kampusu MU,“ řekl prorektor MU Michal Bulant.

Prozatím by se mělo zachovat i středisko praxí Fakultní lékárna, která sídlí v kampusu VFU a slouží i jako běžná lékárna pro veřejnost. Měnit se nebudou ani podmínky pro výjezdy na Erasmus a další zahraniční pobyty. Obě univerzity mají odlišné poplatky za prodloužení studia, budou se však snažit řády FaF a MU sjednotit.

Klíčová slova: Masarykova univerzita, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno, MU, VFU, farmacie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.