28.03.2015 11:08


Vzdělává děti, chrání krajinu. Kedjom-Keku není krátkozrakou organizací

Autor: Křivánková Andrea | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Kedjom-Keku působí pod vedením Martina Mikeše v České republice a Kamerunu už pět let. Nevládní organizace se snaží o záchranu horských mlžných lesů, které ještě před sto lety pokrývaly přes polovinu pohoří Bamenda v středoafrickém státě Kamerun. Dnes však celková rozloha lesů tvoří méně než pět procent plochy. Třetina lesa se přitom nachází v kamerunské oblasti Kedjom-Keku, která tak dala název celému sdružení.

Brno – Kamerun je jednou z nejrozmanitějších zemí Afriky. Rozkládá se na povodí řek Niger a Sanaga, které jsou významnou zásobárnou vody pro celou zemi. Podle farmářů žijící v horách se za posledních dvacet let výrazně oteplilo a vody v řekách ubylo. Mnoho pramenů v období sucha vysychá. Ubývající horský mlžný les je přitom významným zdrojem vody pro pohoří i dvě hlavní řeky.Dobrovolníci se svými žáky ze Školy v mlze vysazují nové stromy na obnovu horského mlžného lesa. Foto: Kedjom-Keku

Kamerunský les, který se rozkládá na severozápadě země, patří mezi Biodiversity hotspost tedy místa s nejvyšší biodiverzitou na světě a řadí se tak k nejvzácnějším biotopům planety. Kedjom-Keku se proto snaží výsadbou nových stromů zachránit a obnovit prostor, který je po desetiletí ohrožován nešetrným hospodařením ze zemědělskou půdou ze strany kamerunských farmářů. Důvodem pro mizení lesa stejně jako v jiných částech rozvojového světa je přibývání obyvatel a potřeba zajistit pro všechny dostatek jídla.

Historie organizace sahá až do roku  2008, kdy se Kamerun stal první a zároveň poslední vědeckou destinací studenta pražské přírodovědy Martina Mikeše. Přijel do země sbírat data na svou diplomovou práci o vlivu úbytku původních mlžných lesů na predci ptačích hnízd (nikdy ji nedopsal) a posléze se rozhodl se založit organizaci, která začala fungovat o dva roky později.

Dobrovolníci učí kamerunské děti číst, psát a počítat, ale i jak chránit přírodu. Foto: Kateřina BáňováMikeš si uvědomuje, že hlavním důvodem mizení lesa je přístup k zemědělství místních, takže pouhé vysazování stromů nestačí. V horské oblasti Abongphen, kde negramotnost dosahuje až osmdesáti procent, vybudovalo Kedjom-Keku v roce 2012 pro obyvatele a jejich děti Školu v mlze. Výuka se netýká jen čtení, psaní a počítání, jak je tomu v běžných školách. Dobrovolníci, kteří v centru pracují jako učitelé, se snaží děti vést k ochraně přírody a učit je udržitelnému farmaření a efektivnímu využívání půdy. Své žáky zapojují i do výsadby nových stromů, aby děti pochopily, jak je horský mlžný les důležitý pro jejich život.

Pomoci Kamerunu s výsadbou stromů mohou i lidé v České republice. Jedním z projektů Kedjom-Keku je Voda pro Kamerun, který každoročně začíná koncem března na Světový den vody. Výdělek z předešlých let umožnil vysadit necelých deset tisíc stromů. Letos spolek akci pořádá už potřetí. Více o Vodě pro Kamerun najdete zde.

Aktivisté z Kedjom-Keku vyfotili ohrožený poddruh šimpanze, který se v Kamerunu neukázal čtrnáct let. Foto: Kedjom-Keku

Novou aktivitou organizace je ochrana vzácného druhu šimpanze, jehož domovem je právě horský mlžný les. Aktivisté organizace ho v Kamerunu objevili v prosinci loňského roku, kdy se samce nejohroženějšího poddruhu šimpanzů na světě podařilo vyfotit. Na záběru sice chybí samcova hlava, přesto je to velký úspěch. Od posledního zaznamenání přítomnosti šimpanzů v této oblasti totiž uběhlo více než čtrnáct let.

Kedjom-Keku není krátkozraká organizace. Vedení vnímá práci na třech zmíněných aktivitách jako záležitost na padesát i více let. Přesto si aktivisté organizace berou na bedra další činnosti. Snaží se zefektivnit zemědělské postupy kamerunských farmářů, nebo využívat lépe přírodní zdroje. Sdružení také chystá velké školení i podporu pro farmáře, kteří se rozhodnou začít včelařit. Včelaření je totiž jedna z k přírodě nejpřátelštějších forem podnikání. Mezi farmáři už se dokonce našlo pár zájemců.

Klíčová slova: Kedjom-Keku, Kamerun, Afrika, Škola v mlze, voda pro Kamerun, šimpanz

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.