03.04.2017 09:52


Výuka je vďaka zahraničným stážistom pestrejšia, hovorí organizátorka projektu EDISON Nikola Klepáčková

Autor: Martina Paulenová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Projekt EDISON do stredných a základných škôl pravidelne prináša zahraničných stážistov prednášajúcich o svojich krajinách. Januárová edícia sa však v Brne stretla s nepochopením hlavného konceptu. O skutočnom zámere a realite projektu hovorila jedna z jeho organizátoriek Nikola Klepáčková.

Nikola Klepáčková na národnej konferencii študentskej organizácie.

Brno - Skupina stážistov z rôznych krajín sveta, ich miestne zvyky, jedlo, či hudba. Aj to je súčasťou projektu s názvom EDISON, ktorý na českých školách spestruje výuku stredoškolákom aj žiakom základnej školy. Zahraniční študenti vysokých škôl do Česka prichádzajú trikrát ročne a zábavnou formou učia deti o svojich krajinách. Žiaci sa ich pomocou zbavujú predsudkov a strachu komunikovať po anglicky. Organizátormi EDISONu sú českí študenti z organizácie AIESEC. Jednou z nich je aj Nikola Klepáčková.

Vysvetlíte o čom projekt EDISON vlastne je?

Je to medzinárodný projekt, o ktorý sa stará študentská organizácia AIESEC (Assiciation Internationale des Étudiants en Sciences Économicues et Commerciales, pozn. red.). Prostredníctvom EDISONu (Education. Drive. Internacionality. Students. Oppurtunity. Network., pozn.red.) sa snažíme odbúrať medzikultúrne bariéry, ktoré sa v dnešnej dobe tvoria stále častejšie a umožniť deťom spoznanie nových kultúr. Do školy príde na týždeň skupina študentov zo zahraničia, ktorí sú tu s AIESEC na stáži a v angličtine deťom predstavujú zvyky a tradície krajín, z ktorých pochádzajú. Žiaci si tak popri vzdelávaní precvičia aj angličtinu. Stážisti v Brne, ako aj v celej Českej republike, strávia na projekte šesť týždňov. Výhodou projektu je, že angličtina nie je ich rodný jazyk a deti preto nemajú strach z robenia gramatických chýb.

Ako ste sa k jeho organizácii dostali? 

V AIESEC som už druhým rokom. Začalo to keď som nastúpila na vysokú školu a nevedela som, čo s voľným časom, navyše som mala paniku z rozprávania po anglicky a chcela som ju odbúrať. Páčila sa mi vízia organizácie a to, o čo sa jej členovia svojou prácou snažia. Začínala som ako členka tímu, ktorý sa o projekt staral, potom som sa venovala financiám. Tento semester som sa ale k EDISONu vrátila.

Odkedy EDISON v Českej republike funguje? 

Už to bude osem rokov. Za ten čas sme do viac ako päťsto škôl poslali okolo tisíc a pol stážistov. Do projektu sa tak nepriamo zapojilo vyše dvesto tisíc žiakov. Podobné projekty ako je EDISON ale existujú po celom svete.

V skupinách sú vždy zastúpené viaceré krajiny. Ako stážistov vyberáte? 

Na portál so stážami včas dáme ponuku, na ktorú sa ľudia môžu hlásiť. Pošlú nám životopis a spoločne sa dohodneme na pohovore cez Skype. Počas pohovoru im kladieme vopred nacvičené otázky, zisťujeme ich schopnosť reagovať na rôzne situácie a ich motiváciu na prihlásenie sa do projektu. Po pohovoroch sa potom stretne celý tím a o výbere sa spoločne poradíme, aby sme sa uistili, že do škôl pôjdu len tí najlepší stážisti.

Aké situácie pri pohovoroch simulujete?

Často napríklad skúšame, ako budú reagovať pokiaľ ich nikto nebude počúvať, alebo to, ako žiakov dokážu motivovať k vzdelávaniu sa, aj keď nevedia dobre po anglicky. Vždy sa simulácie snažíme postaviť podľa reálnych situácií, ktoré sa dobrovoľníkovi v škole môžu stať. 

Koľko zahraničných študentov sa na projekt hlási? 

Vždy sa nám hlási veľa ľudí. Na osem miest sa prihlási od päťdesiat až do sto študentov. Na to, aby sme ich zobrali musia mať pokročilú úroveň angličtiny, schopnosť a chuť učiť a správnu motiváciu. Tá nespočíva v tom, ísť do neznámej krajiny a len sa zabaviť, ale v prispievaní k zmene problému, ktorý dobrovoľníka zaujíma. Všetky projekty, ktoré organizácia robí, sú spojené so sedemnástimi cieľmi udržateľného rozvoja od OSN (Organizácia Spojených Národov, pozn. red.), rovnako ako aj EDISON. Ten sa spája so štvrtým cieľom, kvalitným vzdelávaním.

Čo sú ciele udržateľného rozvoja?

Je to sedemnásť cieľov, ktoré vydalo OSN. Každý z nich sa odvíja od nejakého problému, ktorý vo svete je a chce ho do roku 2030 napraviť. K ich naplneniu slúži spolupráca s viacerými firmami a organizáciami, vrátane AIESEC. Jedným z problémov je napríklad nízka úroveň vzdelanosti, na ktorú reaguje cieľ číslo štyri s názvom Kvalitné vzdelanie, po anglicky Quality Education. S týmto cieľom sa potom spája aj projekt EDISON. 

Spomínali ste, že projekt už má osem rokov. Koľkokrát za rok majú žiaci možnosť zahraničných študentov na svojej škole stretnúť?

Počas roka k nám prídu tri skupiny stážistov. Prvá prišla v januári a odišla na začiatku marca, druhá príde v máji. Posledná prichádza v septembri, niekoľkých stážistov v Brne ale budeme mať aj cez leto, ani jeden z nich ale nie je súčasťou projektu EDISON.

Čo si o projekte myslia deti, ktoré sa ho účastnia? 

Milujú to! Vždy dostaneme pozitívne ohlasy. Deti sa so stážistami fotia, pridávajú si ich na Facebooku a často ostávajú v kontakte aj po tom ako projekt skončí. Školy bývajú tiež spokojné, oživí im to výuku a deti sa naučia lepšie komunikovať v angličtine. Niekoľkokrát sa stalo, že nám písali samotné učiteľky a ďakovali za to, že sa vracali do tried, kde boli deti ako vymenené. Zrazu ich všetko zaujímalo, chceli začať cestovať a mali záujem komunikovať v angličtine, čo im na hodinách údajne často robilo problém. 

Ohlasy na projekt však neboli vždy len pozitívne. Jeden z rodičov sa sťažoval na údajnú propagáciu islamu na školách. Čo si o celej situácii myslíte?

Bolo to jedno veľké nedorozumenie. Ten pán, ako aj niektorí ďalší ľudia, ktorí túto informáciu začali šíriť, bohužiaľ projekt zle pochopili. Zle si vysvetlili jeho zámer. Problém nebol v tom, že by bol zle zorganizovaný a pripravený, či mal nevhodný obsah, išlo čisto o nepochopenie toho, čo sme ním chceli povedať.

Ako na tieto udalosti reagovali stážisti, ktorí sa projektu účastnili?

Stážistom sme situáciu samozrejme vysvetlili a nechápali ju. Chceli vedieť čo robia zle a zlepšiť to, lebo im na projekte a českých žiakoch naozaj záležalo. Nevedeli sme im vysvetliť, že to nie je ich chyba. Prišli sem primárne kvôli školákom, takže si dali pozor, aby sa celá situácia neodzrkadlila v ich výuke, no mrzelo ich to.

Prečo si myslíte, že pokračovať v projekte má zmysel?

Ako som už hovorila, projekt má veľmi pozitívne ohlasy, ktoré posledné udalosti z histórie EDISONu nevymažú. Deti majú možnosť poznať kultúry z inej perspektívy a získať priateľov po celom svete. V dnešnej dobe je potrebné, aby si ľudia vedeli utvoriť vlastný názor na dianie okolo seba a čím skôr sa to naučia, tým lepšie. A myslím, že projekty, ako je EDISON, tomuto typu vzdelávania pomáhajú.

 

Medailón

Nikola Klepáčková študuje na Ekonomickej Fakulte Masarykovej Univerzity. Je členkou študentskej organizácie, ktorá projekt pomáha organizovať. Dobrovoľníckej činnosti v AIESEC sa venuje už viac ako dva roky. Koordinovať EDISON na lokálnej úrovni začala tento semester. 

Vedeli by ste stručne vysvetliť o čom je projekt EDISON?

 

Je to medzinárodný projekt, o ktorého realizáciu sa stará študentská organizácia AIESEC. Prostredníctvom EDISONu sa snažíme odbúrať medzikultúrne bariéry, ktoré sa v dnešnej dobe tvoria stále častejšie a umožniť deťom spoznanie nových kultúr. Do školy príde na týždeň skupina študentov zo zahraničia, ktorí sú tu s AIESEC na stáži a v angličtine deťom predstavujú zvyky a tradície krajín, z ktorých pochádzajú. Žiaci si tak popri vzdelávaní precvičia aj angličtinu. Stážisti v Brne, ako aj v celej republike, strávia na projekte šesť týždňov. Výhodou projektu je, že nie sú rodení speakri a deti sa ich preto nehanbia, nemajú strach z robenia chýb v gramatike.

 

Ako ste sa k jeho realizácii dostali?

 

V organizácii som už druhým rokom. Začalo to keď som nastúpila na vysokú školu a nevedela som, čo s voľným časom, navyše som mala paniku z rozprávania po anglicky a chcela som ju odbúrať. Páčila sa mi vízia organizácie a to, o čo sa jej členovia svojou prácou snažia. Začínala som ako členka tímu, ktorý projekt pomáhal realizovať, potom som sa venovala financiám. Tento semester som sa ale k EDISONu vrátila.

 

Odkedy EDISON v Českej republike funguje?

 

Už to bude osem rokov. Za ten čas sme do viac ako 500 škôl poslali okolo 1500 stážistov. Do projektu sa tak nepriamo zapojilo vyše 200 000 žiakov. Podobné projekty ako je EDISON ale existujú po celom svete

 

V skupinách sú vždy zastúpené viaceré krajiny. Ako stážistov vyberáte?

 

Na portál so stážami včas dáme ponuku, na ktorú sa ľudia môžu hlásiť. Pošlú nám životopis a spoločne sa dohodneme na pohovore cez Skype. Počas pohovoru im kladieme vopred nacvičené otázky, zisťujeme ich schopnosť reagovať na rôzne situácie a ich motiváciu na prihlásenie do projektu. Po pohovoroch sa potom stretne celý tím a o výbere sa spoločne poradíme, aby sme sa uistili, že do škôl pôjdu len tí najlepší stážisti.

 

Modelové situácie?

 

Sú to v hrané situácie, ktoré môžu v škole aj mimo školy nastať. Často napríklad skúšame, ako budú reagovať pokiaľ ich nikto nebude počúvať, alebo to, ako žiakov dokážu motivovať k vzdelávaniu sa, aj keď nevedia dobre po anglicky. Vždy sa simulácie snažíme postaviť podľa reálnych situácií, ktoré sa dobrovoľníkovi v škole môžu stať.

 

Majú zahraniční študenti o projekt záujem?

 

Vždy sa nám hlási veľa ľudí. Jedna realizácia má kapacitu osem miest, na ktoré sa nahlási od päťdesiat až po sto študentov. Na to, aby sme ich zobrali musia mať pokročilú úroveň angličtiny, schopnosť a chuť učiť a správnu motiváciu. Tá nespočíva v tom, ísť do neznámej krajiny a len sa zabaviť, ale v prispievaní k zmene problému, ktorý dobrovoľníka zaujíma. Všetky projekty, ktoré organizácia robí, sú spojené so 17 cieľmi udržateľného rozvoja od OSN, rovnako ako aj EDISON. Ten sa spája so štvrtým cieľom, kvalitným vzdelávaním.

 

Spomínali ste, že projekt už má osem rokov. Koľkokrát za rok majú žiaci možnosť zahraničných študentov na svojej škole stretnúť?

 

edison prebieha trikrát ročne, na budúci rok bude květnová realizácia, na září 24 a 32 stážistú v lednu; líši sa to podľa toho ako je to zabehnuté, ako sú zvyknuté školy, Máj je novinka; leden má najviac lebo na univerzitách sú prázdniny

 

Počas roka nám prídu tri skupiny stážistov. Prvá prišla v januári a odišla na začiatku marca, druhá príde v Máji. Posledná prichádza v septembri, niekoľkých stážistov v Brne ale budeme mať aj cez leto, ani jeden z nich ale nie je súčasťou projektu EDISON.

 

Čo si o projekte myslia deti, ktoré sa ho účastnia?

 

Milujú to! Vždy dostaneme pozitívne ohlasy. Deti sa so stážistami fotia, pridávajú si ich na Facebooku a často ostávajú v kontakte aj po tom ako projekt skončí. Školy bývajú tiež spokojné, oživí im to výuku a deti sa naučia lepšie komunikovať v angličtine. Niekoľkokrát sa stalo, že nám písali samotné učiteľky a ďakovali za to, že sa vracali do tried, kde boli deti ako vymenené. Zrazu ich všetko zaujímalo, chceli začať cestovať a mali záujem komunikovať v angličtine, čo im na hodinách údajne často robilo problém.

 

Ohlasy na projekt však neboli vždy len pozitívne. Čo si myslíte o situácii, ktorá vznikla kvôli jeho poslednej realizáci?

 

Počas poslednej realizácie sme sa bohužiaľ stretli s nepochopením projektu zo strany niektorých rodičov. Zle si vysvetlili zámer projektu. Problém nebol v tom, že by bol projekt zle zorganizovaný a pripravený, išlo čisto o nepochopenie toho, čo sme chceli projektom povedať.

 

Ako na tieto udalosti reagovali stážisti, ktorí sa projektu účastnili?

 

Stážistom sme situáciu samozrejme vysvetlili a nechápali ju. Chceli vedieť čo robia zle a zlepšiť to, lebo im na projekte a českých žiakoch naozaj záležalo. Nevedeli sme im vysvetliť, že to nie je ich chyba. Prišli sem primárne kvôli školákom, takže si dali pozor, aby sa celá situácia neodzrkadlila v ich výuke, no mrzelo ich to.

 

Prečo si myslíte, že pokračovať v projekte má zmysel?

 

Ako som už hovorila, projekt má veľmi pozitívne ohlasy, ktoré posledné udalosti z histórie EDISONu nevymažú. Deti majú možnosť poznať kultúry z inej perspektívy a získať priateľov po celom svete. V dnešnej dobe je potrebné, aby si ľudia vedeli utvoriť vlastný názor na dianie okolo seba a čím skôr sa to naučia, tým lepšie. A myslím, že projekty, ako je EDISON, tomuto typu vzdelávania pomáhajú.

Klíčová slova: EDISON, AIESEC, vzdelanie, dobrovoľníctvo, projekt

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.