27.10.2015 21:17


Vít Borčany vytvořil předvolební kampaň, která se objevila v New Yorku i Pekingu, a pak vyhrál volby na FSS

Autor: David Vondra | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Studenti a akademici Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě hlasovali ve volbách do akademického senátu. Vybírat mohli mezi svými spolužáky nebo kolegy. Vítězem voleb do Studentské komory se stal Vít Borčany a se svou kampaní s názvem „Víte, co chcete?“ oslovil voliče z několika světových metropolí.

Brno – Při výběru kandidátů do akademického senátu mohli dát studenti hlas až pěti uchazečům do Studentské komory. Zvolení kandidáti získávají dvouletý mandát, kdy se budou zabývat sestavováním fakultního rozpočtu, akreditací studijních oborů a poplatky za přijímací řízení. Celkem se hlasování zúčastnilo 579 lidí a vítěz Vít Borčany získal 332 hlasů.

Vít Borčany před Fakultou sociálních studií, kde se stal členem Akademického senátu. Foto: Johana Hošková

Ve volbách do Studentské komory jste získal nejvíce hlasů a vyhrál. Proč studenti volili právě vás?

Nedokážu přesně říci, jaké byly hlavní důvody mého zvolení, protože to ovlivnila řada faktorů. Nejdůležitějším byla intenzivně vedená předvolební kampaň, do níž jsem zapojil současné studenty i absolventy FSS po celém světě. Na fakultě už několik let studuju a lidé mě znají z lektorování Prvákovin a dalších školních akcích. Snažil jsem se přimět studenty, aby se voleb účastnili, což se nepodařilo ostatním kandidátům, a proto jsem vyhrál.

 

Proč jste se rozhodl kandidovat do akademického senátu?

Nad kandidaturou jsem uvažoval při minulých volbách, ale odhodlal jsem se až letos. Nelíbí se mi, kam současná společnost směřuje a jak studenti přistupují ke svému okolí. Důvodem mé kandidatury byl nezájem studentů o dění na fakultě.

 

Před volbami jste se prezentoval svojí kampaní s názvem Víte, co chcete?. V čem tato kampaň spočívá a jaké jsou její hlavní body?

Název kampaně vznikl jako slovní hříčka na mé jméno a nezájem studentů zapojovat se do dění na fakultě. Kampaň jsem vedl jednotným vizuálním stylem, aby zdůrazňovala přátelství i profesionální vazby napříč katedrami. Oslovil jsem studenty všech kateder a snažil se zdůraznit potenciál, který studenti a absolventi FSS mají.

 

Svůj předvolební program jste propagoval po celém světě. V jakých státech kampaň probíhala a jak dlouho trvala?

Kampaň trvala více než dva týdny, kdy jsem voliče osobně přesvědčoval, aby se hlasování zúčastnili. Smysl akademického senátu lidem stále uniká a byl to často těžší úkol, než získat hlas pro sebe. Druhým prostředkem komunikace s voliči byly sociální sítě. Přesvědčil jsem studenty a absolventy FSS, kteří žijí nebo studují v zahraničí, aby seznámili studenty s tím, jak daleko se mohou z fakulty dostat. Kampaň proto proběhla v Torontu, New Yorku, Bordeaux, Pekingu a Hong Kongu.

 

Proč by měl student FSS přijít k volbám a volit do akademického senátu?

Student by se měl hlasování zúčastnit, protože jde o nejbližší stupeň demokratického procesu. V současné době je hlasování jednoduché a jako studenti sociálněvědní fakulty bychom se měli veřejné sféře věnovat a aktivně se do ní zapojit.

 

Co chcete na FSS změnit? Jaké jsou vaše hlavní cíle?

Mým hlavním cílem je zlepšovat průchod studiem. V současné době na fakultě existuje řada překážek bránící studentům absolvovat kurzy, které jsou pro jejich profesní zaměření důležité. Zároveň chci zvýšit prestiž předmětů vyučovaných v angličtině, aby se staly žádanými a preferovanými kurzy. Studium v cizím jazyce by mělo být základem vysokoškolského vzdělání a ne pouze nutnou součástí.

 

Jako zástupce studentů budete často jednat se zvolenými akademickými pracovníky. Nebude pro vás těžké prosazovat své názory před lidmi, kteří jsou odborníci ve svém oboru, mají za sebou politické zkušenosti a dokonce vás učili?

Myslím, že akademici a studenti k sobě mají celkem blízko. S některými členy Akademické komory jsem v minulosti spolupracoval a zjistil jsem, že jsou otevřeni dialogu a respektují názory ostatních.

 

Jaké jsou na FSS největší nedostatky a problémy, které je nutné napravit?

Domnívám se, že na FSS aktuálně není žádný problém, který by zasahoval do fungování fakulty nebo kvality studia. Největším nedostatkem je malá aktivita a viditelnost akademického senátu, což bych rád v budoucnu změnil. Měli bychom studenty přesvědčit, že naše práce má smysl a je užitečná. Potíž vidím také v malé vzájemné komunikaci studentských spolků a jejich ochotě podílet se na akcích, které organizuje fakulta. Vzhledem k tomu, že spolky usilují o peníze ze stipendijního fondu fakulty, měly by se aktivně podílet na jejím rozvoji.

 

Jaké má zvolený student pravomovoci? Co je jeho pracovní náplní?

Mandát senátora z řad studentů je rovnocenným mandátu akademika, proto jedná a rozhoduje o všech záležitostech, za který je akademický senát zodpovědný. Senátoři se starají o sestavení fakultního rozpočtu, akreditaci oborů a podobu stipendijních programů. Dále schvalují složení fakultní Vědecké rady, týmu proděkanů a volí děkana.

 

Volby jste suverénně vyhrál a máte velkou důvěru studentů. Budete spolupracovat s ostatními senátory a hledat společné kompromisy, nebo prosazovat své vlastní názory?

Budu se snažit se svými kolegy maximálně spolupracovat. Hledání kompromisu je základním pilířem demokracie, prosazování svých názorů by proto bylo hloupé a neumožnilo by mi naplnit žádný z osobních cílů. Jsem přesvědčený, že už teď máme odlišné představy o směřování FSS, naším úkolem je rozdíly překonat a najít cestu, která bude prospěšná. Pokud však s něčím nebudu souhlasit, budu hlasovat proti.

 

České akademické prostředí nepatří ve světovém měřítku k tomu nejlepšímu. Znáte nějakou univerzitu, která pro vás bude při změnách na FSS vzorem a inspirací?

Nebyl bych ke středoevropským univerzitám a zejména naší fakultě tolik kritický. Navštívil jsem několik univerzit v západní Evropě a myslím, že se od té naší výrazně neliší. Spousta věcí u nás naopak funguje lépe. Pokud vezmu v úvahu množství peněz, které se do českého vzdělávacího systému investuje, vedeme si dobře. Žádný vzor pro naši fakultu nemám. Inspirací by pro nás měl být otevřenější přístup učitelů ke studentům a větší zapojení studentů do dění na fakultě.

 

Máte nějaké předchozí zkušenosti s politikou?

S výjimkou dětského parlamentu na základní škole jsem v žádné politické funkci nepůsobil. V minulosti jsem se osobně setkal s politiky na místní i celostátní úrovni a mluvil s nimi, což byla zajímavá zkušenost.

 

Medailonek:

Vít Borčany se narodil v Ústí nad Labem, kde vystudoval jazykovou základní školu a poté všeobecné gymnázium. V dětství se začal zajímat o historii a politiku, takže se rozhodl studovat na Masarykově univerzitě obory politologie a mezinárodní studia. Mezi jeho největší koníčky patří cestování a četba. 

Klíčová slova: student, Vít Borčany, Akademický senát, studentská komora

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.