12.10.2015 16:27


Veřejná politika řeší sociální problémy, říká docent Jiří Winkler

Autor: Jan Kříž | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Veřejná politika a lidské zdroje (dále jen VPLZ) je pro spoustu lidí záhadným oborem. Vznikl před pěti lety, kdy se jednotný obor sociální politika a sociální práce rozdělil na dva obory - veřejnou politiku a sociální práce. Docent Jiří Winkler, který je vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií, vysvětlil, v čem spočívá význam a přitažlivost tohoto oboru.

Brno – Veřejná politika je věda, která používá poznatků z řady příbuzných společenskovědních oborů, jako je například sociologie nebo politologie, a aplikuje je do reálného prostředí veřejného rozhodování. O atraktivnosti a budoucnosti oboru mluvil vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce Jiří Winkler.

Jiří Winkler se k veřejné politice dostal přes politiku pracovního trhu

Jak byste popsal obor VPLZ  člověku, který ho vůbec nezná?

Veřejná politika je úžasný obor proto, že se snaží řešit sociální problémy pomocí racionálních a legitimních postupů. Zabývá se organizací věcí v rámci veřejné akce. Inspiruje mě, protože zvláště dnešní doba je o spoustě problémů.

Co může obor VPLZ nabídnout?

Obor je zaměřený na tři specializace – sociální politika, trh práce a personální management. Na magisterském stupni se studium zaměřuje na jednu z těchto tří specializací, bakalářské studium pojímá všechna tři témata dohromady. Nabízíme ale dost povinně volitelných oborů, aby jejich počty byly vyrovnané a studenti si mohli vybrat.

Čím se VPLZ liší od sociální práce, se kterým sdílí řadu předmětů?

Obor sociální práce si klade za cíl vychovávat profesionály do veřejných administrací s důrazem na sociální oblasti. Měli by být kontaktními pracovníky, kteří vykonávají řadu sociálních a veřejných služeb. Hlavní rozdíl spočívá v odlišných východiscích – veřejná politika vychází z ekonomických, sociologických nebo politologických konceptů, které přesahují rámec konkrétní činnosti a přináší institucionální pohled. Na druhé straně sociální práce je více založená na teorii jednání.

Jakou má veřejná politika pozici na české půdě sociálních věd?

Naše katedra patří maximálně ke třem pracovištím, které se veřejné politice v České republice věnují. Význam našeho pracoviště spočívá v profesní tvorbě a analýze veřejných a sociálních programů. Obsahově je pro nás profilující oblast sociální politiky a trhu práce, ale i sociální služby a řízení sociálních programů.

Jací studenti mají o obor zájem?

Proti studentům nemůžu obecně nic říct. Máme ale hodně studentů, kteří se k nám hlásí po ukončení bakalářského studia na jiné univerzitě. To může být problém, protože studium je koncipované jako pětileté. Je proto potřeba zpětně doučovat metodologické postupy, protože zde je rozdíl mezi jednotlivými školami.

Co vás přivedlo k veřejné politice?

Po vysoké škole jsem působil v České akademii věd. Poté jsem dělal analytika trhu zaměstnanosti na úřadu práce, kde jsem měl možnost tyto úřady vidět v době jejich formování a podílet se na jejich vývoji. Byla to zajímavá práce, ale po čase jsem přešel do výzkumného pracoviště v Brně, které se zabývalo neorganickými vadami u dětí souvisejícími třeba se situací v rodině. Po nějaké době jsem nastoupil na Ekonomicko-správní fakultu a následně na Fakultu sociálních studií.

Jak vidíte budoucnost oboru?

Snažíme se zvyšovat kvalitu a dělat výuku více praktickou. Proto probíhá spolupráce s řadou institucí na domlouvání praxí a stáží. Je to důležité, protože student uvidí reálné problémy a dokáže je rozlišovat. Na katedře vzniklo i centrum praktických a evaluačních studií. Velký krok je internacionalizace výuky. Plánujeme otevřít dva obory v angličtině odpovídající současným dvěma oborům v češtině. Cílovou skupinou těchto anglických oborů by měli být hlavně studenti ze střední a východní Evropy, kteří prošli postkomunistickým vývojem.

 

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Docent Jiří Winkler pracuje jako vedoucí katedry sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií pátým rokem. Vystudoval sociální vědy na filozofické fakultě Masarykovy univerzity (tehdy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně) a následně pracoval v České akademii věd. Po revoluci se mimo jiné zabýval vznikajícím trhem zaměstnanosti, než nastoupil na Masarykovu univerzitu. Na Fakultu sociálních studií přestoupil po působení na Ekonomicko-správní fakultě.

Klíčová slova: Veřejná politika a lidské zdroje, Sociální práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.