15.04.2012 16:09


Věčné dilema babyboxů - zločin, či jediná možnost?

Autor: Věra Jandová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Stále přibývá manželských i nemanželských párů, jež nemohou na svět přivést svého vlastního potomka. Jediným jejich východiskem pak je adopce. Přibývá také rodiček, které se o dítě nemohou či nechtějí z různých důvodů postarat. Dítě z babyboxu tak může pomoci i rodině, která své vlastní děti mít nemůže. I přesto odpůrců schránek určených k záchraně dětských životů není málo.

Babyboxy – ano, či ne? Jedno z diskutovaných témat současnosti stále leží v žaludku mnoha lidem. Přitom tyto schránky podobné inkubátorům nejsou pouhým boomem poslední doby, jak by se mohlo zdát. Odložení dítěte bylo legální už v antice. Ve středověku se pak montovala otočná zařízení do bran nebo do zdí domů pro nalezence, nemocnic a klášterů. Proč tedy dnes babyboxy tolik pohoršují?Autorka článku Věra Jandová

Odpůrci babyboxů mluví jasně. Dítě odložené tímto způsobem nadobro ztrácí svou identitu. Odborníkům pak chybí potřebné informace o rodičích dítěte. Neznají zdravotní stav rodičky a průběh porodu. Je tak velmi těžké udělat prognózu dalšího vývoje dítěte. V opozici ale stojí fakt, kolik životů již babyboxy pomohly zachránit. Dítě nalezené v křoví nebo na schodech kostela také nezná svůj biologický původ. Umístěním dítěte do této schránky sice novorozeně ztrácí identitu, zároveň je ale zajištěno jeho zdraví. Navíc rychle získává identitu novou. Ve velmi krátké době jsou podávány návrhy na svěření dítěte do náhradní rodinné výchovy. Žadatelé o adopci se neohlíží na jeho zdravotní stav, sociální prostředí, z něhož se narodilo nebo genetické podmínky, takže je dítě adoptované téměř ihned. Odpůrci by mohli namítnout, že i přesto, že dítě získá novou identitu, jednoho dne se rozhodne najít tu starou. Co bude dělat v takovém případě? Otázkou zůstává, zda by měli rodiče svému adoptovanému potomkovi říci o jeho osudu. Takovýto úděl je hrozný pro každého. Jak bychom se ale cítili, kdyby nám podobný závěr sdělil někdo ze sousedů? Šok, zlost a úplné zbourání všech našich základních jistot, o které jsme se mohli až doposud opřít. Děti z babyboxů nemají jednoduchý úděl. Mají ale alespoň možnost žít.

Odpůrci také namítají, že existují i jiné možnosti, jak dítě osvojit. Rodička může dát souhlas k osvojení nebo dítě zanechat v kojeneckém ústavu, kde zařídí adopci. Nicméně babyboxy dávají dětem možnost dostat se bez zbytečné úředničiny co nejrychleji do rodiny, kde budou chtěné a vítané. Místo trávení času v kojeneckých ústavech, kde je dítě často v kontaktu se svou biologickou matkou, která může adopci protahovat, novorozeně velmi rychle získává novou identitu. A může se přesunout tam, kde nebude od narození citově deprivované.

Dalším silným argumentem odpůrců schránek je, že babyboxy mohou podporovat nezodpovědnost rodičů. Odložení vlastního dítěte je otázka nekonečného dilematu. Rodičky se často nacházejí v neřešitelných situacích, které jsou pro spoustu z nás nepředstavitelné. Schránky na odložení dětí nabízejí matkám a někdy i otcům východisko z krajní životní situace. Rozhodně neplatí, že je osoba rozhodující se odložit dítě krkavčí matkou. Často je jím člověk, jenž potřebuje podporu, informace a hledá řešení. Je nutné si uvědomit, že pokud matka dojde k tomu rozhodnutí, že výchovu dítěte nezvládne a že jej radši svěří do rukou těm, kteří jsou na tuhle zodpovědnost připravení, nikdo jí v tomhle čistě osobním rozhodnutí nezabrání. Pokud se o to pokusí, mohou rodičky hledat jiná, nutno podotknout méně šťastná, řešení. Děti v popelnicích či zabalené v osuškách na lavičkách v parcích. I to jsou východiska, ke kterým zoufalá žena, často pod vlivem laktační psychózy, může dospět.

Rodičku vede k odložení dítěte nespočet situací. Často se jedná o špatnou finanční situaci, drogovou závislost, ilegální pobyt ženy či těhotenství ze znásilnění. Důvodů je mnoho, ne-li dokonce tolik, kolik je odložených dětí. Matky se nachází v situacích, které jsou pro spoustu lidí nepředstavitelné. Odsoudit je snadné, hledat řešení už méně jednoduché. Jedním z východisek téměř neřešitelného jsou právě babyboxy, které dítěti možná vezmou identitu, ale dají mu život a novou rodinu. Bylo by naivní si myslet, že existuje síla, která dokáže změnit svět, v němž se občas matka vzdá svého dítěte. Prostě se to stává a stávat bude. Babyboxy nejsou ideální řešení, ale zcela jistě jsou způsobem, který mírní následky zoufalých rozhodnutí. Mohou zachránit dítěte od možnosti, která tu pro zoufalé rodičky stále je. Odložit dítě někam, kde mu možná nebude pomoci. Vyberme si, život nebo smrt?

 

Zde leží človíček, stár hodinu a čtvrt.
Nikomu neschází, a nejmíň vlastní matce.
Našli ho na skládce. A jenom kmotra Smrt,
jen ta ho k sobě přivinula sladce.

Jiří Žáček

Klíčová slova: Babyboxy, rozhodnutí, smrt, řešení

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.