25.10.2011 20:43


V jarním semestru vyjdou nové publikace pro studenty žurnalistiky

Autor: Jana Tomalová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Katedra mediálních studií a žurnalistiky připravuje jako součást projektu Inovace výuky na fakultě sociálních studií dvě nové odborné publikace především pro studenty specializace žurnalistika a digitální média. Knihy mají vyjít v jarním semestru 2012. Vydání těchto publikací navazuje na předchozí aktivity, které katedra díky projektu Inovace výuky uskutečnila. Editoři jednotlivých dílů Jaroslav Čuřík (dále JČ) a Jan Motal (dále JM) přiblížili oba připravované tituly.

Představte prosím chystané publikace a váš podíl na jejich přípravě.

Jan Motal: Publikace Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize reflektuje aktuální postupy v rozhlase a televizi, vychází z témat projektových kurzů a v tomto smyslu je ojedinělou knihou. Na našem trhu něco podobného chybí, zvláště vzhledem ke svému zaměření na zkušenosti z praxe a akcentem hraničních a nových formátů.

Jaroslav Čuřík: Knihy se věnují novým trendům v žurnalistice a komentují vývoj médií. Jedním z důležitých dílčích témat je také multimedializace médií.

Za co zodpovídáte při příprave publikací?

JM: Jsem editorem publikace Nové trendy v médiích II: rozhlas a televize.

JČ: mam organizačně na starosti oba díly vydání a zároveň jsem editorem dílu Nové trendy v médiích I: tisk a online.

Jakým tématům se věnujete v publikaci Nové trendy v médiích I: Tisk a online?

JČ: Konkrétně se věnuji tématu zpravodajství a práce v redakci.

Jakým tématům se věnujete v publikaci Nové trendy v médiích II: Rozhlas a televize?

JM: Věnuji se v knize především teoretickým úvodům do tématu, specifikám a
"jazyku" daných médií, úvodu do dramaturgie a alternativním médiím.

Budete čerpat při psaní svých příspěvků ze znalostí, které jste získal od studentů?

JM: Chápu vysokoškolské vzdělávání jako neustálý dialog, proto se snažím ve svých předmětech i v neformálních chvílích vést neustále se studenty rozhovor. V publikaci se ale přímo žádná studentská práce neobjeví. Ne proto, že bych nechtěl, naopak, ale proto, že nemám žádnou, která by do struktury zapadla. Snad příště.

JČ: Je možné že se tam objeví citace z bakalářských nebo magisterských prací, v této fázi ještě není hotovo, proto to nemůžu říct přesně. Pokud ale jde o nějaké přímé citace studentů z rozhovorů s nimi, to spíš ne. Chceme, aby publikace naplňovaly nějaká odborná kritéria, takže i zdroje musí být tímto způsobem podchycené. Mohu ale využít citace z esejí nebo z anonymních studentských dotazníků z praxí.

Jan Motal, editor druhého dílu nového výukového materiálu, pracuje se studenty interaktivními metodami. Foto: Archiv Jana Motala

Kde všude kromě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pracujete v současnosti?

JM: Povoláním jsem scenárista a režisér. Jsem interní doktorand na Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění (Autorská tvorba a dramaturgie), v disertaci se věnuji hermeneutice dějinnosti ve filmovém eseji. Mimoto jsem nezávislý mediální lektor a vedl jsem a vedu mediální a dramaturgické kurzy pro různé organizace a věnuji se publicistice, v současnosti hlavně v magazínech a časopisech, dříve i v denním tisku a na internetu.

JČ: Jsem šéfredaktorem a redaktorem odborného časopisu určeného pro záchranáře všeho druhu, jmenuje se Rescue report. Dále jsem šéfredaktorem a editorem online magazínu Ignis Brunensis, který vychází v době ohňostrojů. Stále se považuji více za praktika než za vědce teoretika. Mohou hlavní náplní je ale práce pro katedru.

 Na vzniku knih se podílí mnoho členů katedry mediálních studií a žurnalistiky, například Jiřina Salaquardová, Rudolf Burgr, Jan Souček, Milan Fridrich, Andrea Hanáčková, Leo Nitče, otázkám z oblasti mediálního práva se věnuje Martin Škop.

Obě publikace jsou ve fázi přípravy, vyjdou v jarním semestru 2012. Finanční prostředky pocházejí z fondů Evropské unie a státního rozpočtu. Nové svazky budou k dispozici v knihovnách a navíc účastníci kurzů, které jsou součástí projektu Inovace výuky, je dostanou zdarma. Autoři cílí na vytvoření obsahu, který by byl co nejvíce přístupný všem studentům i široké veřejnosti.

Klíčová slova: publikace, projekt, Inovace výuky, Motal, Čuřík

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.