19.01.2021 20:19


Uchazeče o magisterské studium na sociálněvědních oborech čeká distanční přijímací řízení

Autor: Lukáš Marek | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Koronavirová pandemie zapříčinila opět změnu v přijímacím řízení do magisterských programů Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Do jarního semestru bude většina kateder přijímat studenty na základě kritérií, která odpovídají potřebě distančního režimu. U části oborů bude posuzována bakalářská práce uchazečů a průměr známek za předcházející studium.

Kvůli protiepidemickým opatřením bylo nutné znovu přizpůsobit magisterské přijímací řízení distanční formě. Foto: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Brno – Jeden den zbývá uchazečům na podání přihlášek do magisterského studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, pokud ho chtějí zahájit v jarním semestru. Kvůli protiepidemickým opatřením bylo nutné znovu přizpůsobit přijímací řízení distanční formě. V případě katedry psychologie nahradil již v loňském roce písemné testy motivační dopis a bakalářská práce. O přijetí na magisterskou psychologii bude v současné době rozhodovat pouze závěrečná práce z předchozího studia, dojde k jejímu novému vyhodnocení. „V nouzové situaci toto řešení považujeme za nejméně nespravedlivé,“ řekla vedoucí katedry psychologie na sociálněvědní fakultě Lenka Lacinová.

Rozhodnutí z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií se ubírala dvěma směry. Pro magisterský program Mezinárodní vztahy vznikl nový způsob hodnocení na základě výpisu známek z bakalářského studia, uchazečovy závěrečné práce, životopisu a motivačního dopisu. U evropských studií se naopak vedení katedry rozhodlo ponechat původní způsob přijímání studentů, bude tedy hodnocen životopis, motivační dopis a v případném druhém kole předstoupí žadatelé k pohovoru. „V minulosti se to osvědčilo a celý systém považujeme s garantem programu za schůdný i v současné situaci,“ vysvětlil vedoucí katedry Zdeněk Kříž.  

Některá pracoviště pokračují ve formátu nastaveném v loňském roce. „Rozhodli jsme se pro stejnou variantu, kterou jsme použili i v červnu a září loňského roku. Uchazeči budou hodnoceni na základě motivačního dopisu, životopisu, bakalářské práce a výsledků předchozího studia,“ řekla Stisku vedoucí katedry politologie Petra Mlejnková. Jiná varianta přijímacích zkoušek pro jarní semestr podle ní ani nebyla zvažována. „Budeme přihlížet i k výsledkům bakalářských prací z ostatních oborů, takže nedojde k znevýhodnění uchazečů, kteří předtím nestudovali politologii,“ podotkla Mlejnková. Za normálních okolností by pro magisterské studijní programy Politologie a Bezpečnostní a strategická studia bylo vypsáno dvoukolové přijímací řízení. V prvním kole by byl posuzován motivační dopis a strukturovaný životopis a neúspěšní uchazeči z něho by přistoupili do dalšího výběru formou písemného přezkoušení. Stejně jako ve všech ostatních studijních programech budou muset úspěšní žadatelé překonat hranici šedesáti bodů ze sta, aby mohli být ke studiu přijati.

„Osobně mě mrzí, že se upustilo od přijímání studentů do magisterského programu Politologie na základě strukturovaného životopisu, protože právě na něm si já osobně zakládám a snažím se získávat praxi i během studia,“ sdělila Stisku studentka politologie a mediálních studií a žurnalistiky Denisa Burešová. I když systém považuje za spravedlivý, tak by raději byla na podzim přijímána na základě původních kritérií. „Za jednoznačně kladnou stránku bych považoval to, že se systém snaží hodnotit soustavnou práci za celé bakalářské studium,“ řekl student politologie Matěj Bečvář. K tomu však kriticky poznamenal, že současné hodnocení studijního průměru nezohledňuje různou úroveň škol. Jako jeden z bodů hodnocení ho mají čtyři obory. Děkan fakulty, který vždy dával přednost aktivitě studentů před průměrem známek, neměl proti tomuto způsobu námitky. „U žádného oboru to není kritérium jediné. Kromě jednoho mají všechny programy bodovaný motivační dopis, který aktivitu studentů zohledňuje,“ odpověděl děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislav Balík.

Podle všech oslovených vedoucích kateder závisí návrat k původní podobě na zrušení protiepidemických opatření. „Každoročně poctivě o podmínkách přijímacího řízení jednáme a snažíme se najít co nejférovější a nejfunkčnější model,“ sdělil Balík. Magisterské přijímací řízení do podzimního semestru by mělo podle plánů být již postaveno na původních modelech.

I vedoucí některých kateder Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy museli měnit některá kritéria pro přijímání uchazečů, ale v menší míře než v Brně. „U navazujících magisterských  programů v minulém roce došlo k minimálním změnám oproti přijímacímu řízení do bakalářského studia,“ řekl proděkan pro studijní záležitosti Ladislav Krištoufek. Pouze v programech Mezinárodní vztahy, Bezpečnostní studia a Politologie se výrazné proměnila přijímací kritérií, u posledně jmenovaného oboru zrušila katedra zkoušky jako takové.

Klíčová slova: koronavirová pandemie, magisterské přijímací řízení, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.