09.03.2012 15:17


Týden neklidu splnil očekávání

Autor: Markéta Mikšíková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

V minulých dnech proběhl v mnoha univerzitních městech Týden neklidu jako veřejný odpor proti připravovaným reformám ve školství. O Týdnu neklidu, jeho účelu i dosažených výsledcích jsem diskutovala s místopředsedou Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Lukášem Smrtkou.

Brno Protestní akce organizované studenty, zástupci akademických senátů i pedagogy a dalšími získaly v uplynulých dnech velkou podporu. Kromě demonstrací v ulicích přespávali studenti v prostorách univerzit nebo pořádali happeningy za účelem informování veřejnosti. V univerzitním městě Brně patřily protesty k nejsilnějším.

Místopředseda Akademického senátu Farmaceutické fakulty VFU Lukáš Smrtka. Foto: Markéta Mikšíková

Považujete nedávno skončenou akci Týden neklidu za úspěšnou?

Týden neklidu lze považovat za úspěšný vzhledem k velkému zájmu ze strany široké veřejnosti i studentů.

Dosáhli jste tedy očekávaných výsledků?

Hlavním smyslem akce bylo přiblížit široké veřejnosti připravovanou reformu, vyjádřit nesouhlas s připravovanými zákony a dosáhnout stažení těchto zákonů z vlády k přepracování. Týden neklidu podle mě tedy očekávání splnil. 

Proti konkrétně kterým částem připravované školské reformy se tedy protestovalo?

Jako nejzávažnější navrhovanou změnu vidím vznik Rady veřejné vysoké školy složené z členů, kteří nepocházejí z akademické půdy. Rada by převzala pravomoci akademických senátů a akademické senáty by se poté staly pouhým poradním orgánem. V této změně spatřuji velké riziko pro udržení kvalitního vysokého školství vzhledem k možnému prosazování politických zájmů a případnému vlivu soukromého sektoru.  

V otázce návrhu na vznik Rady veřejné vysoké školy je většina studentských zástupců zajedno. Názorová neshoda je naopak často u otázky školného.

Já osobně se školným souhlasím, ovšem za jistých podmínek. Měl by být stanoven maximální strop školného i pro následující roky a finanční podpora studentů by měla být kvalitně zpracovaná. Školné by také nemělo nahrazovat snižování státních prostředků na školství, ale doplňovat jej a zvyšovat tak jeho kvalitu.

Liší se nějak výhrady a případné požadavky studentů VFU od studentů jiných univerzit?

Myslím, že ne. Na reformách nám vadí ty stejné principy.

Ministr školství již umožnil určité ústupky, jako například zápisné. Jak je hodnotíte?

Tuto formu „ústupku“ považuji spíše za taktický krok pana ministra. Vzhledem k tomu, že s tímto návrhem přišel den před protestními pochody, pohlížím na něj jako na pokus o narušení Týdne neklidu. Přejmenování školného na zápisné je poměrně snadno prohlédnutelný trik, který ovšem nic neřeší. 

Chystají se ještě další protesty a studentské akce?

V současné době probíhají jednání s ministerstvem. Věřím, že příslib premiéra Nečase v jednání vlády s rektory a studenty bude mít pozitivní výsledky a další protesty nebudou nutné. Když bude ovšem třeba, další podobné akce samozřejmě mohou následovat.

Klíčová slova: Týden neklidu, studentské protesty, akademický senát

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.