08.03.2018 13:10


Třídění odpadu může vypadat složitě. Stačí ale vědět, kde hledat informace

Autor: Tereza Košťálová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Každý den vyprodukují lidé velké množství odpadu. U některých věcí nemají jinou možnost, než je po využití vyhodit do směsného odpadu, jiné věci však mohou po vytřízení posloužit znovu. Kam vyhodit plechovku, ruličku od toaletního papíru, nebo třeba papírový kapesník nemusí být každému člověku jasné. Na každé sběrné nádobě však lidé mohou vyčíst, zda do ní odpad hodit, či nikoliv.

 Student třídící odpad. Foto: Tereza Košťálová

Brno – Každý Čech vytvoří ročně v průměru okolo 340 kilogramů odpadu. V barevných kontejnerech pak skončí necelých 45 kilogramů tříděného odpadu za rok. Tříděním lidé pomáhají šetřit životní prostředí, neboť velké množství tříděného odpadu je možné po recyklaci znovu využít. A tím lze ušetřit i přírodní zdroje a energii, která by jinak byla potřebná pro jejich získání a zpracování.

Celý koloběh recyklování začíná již v domácnostech, kde lidé oddělují nejčastěji plasty, papír, sklo a směsný odpad. Informace o třídění odpadu mohou lidé najít na internetu, jednotlivých kontejnerech, nebo do konce března na panelové výstavě o třídění odpadu a kompostování v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde je k vidění například i vermikompostér s žížalami. „Součástí výstavy jsou také výtvarné práce žáků a studentů základních a středních škol na téma odpady a kompostování," uvedla jedna z organizátorů Magdaléna Chytrá. Na této výstavě si mohou návštěvníci cvičně vytřídit odpad do připravených nádob a zhodnotit, jak zvládají třídění odpadu.

Základní jsou kontejnery žluté, do kterých patří plasty, dále modré, do kterých se vhazuje papír, na sklo slouží kontejnery bílé a zelené, na bioodpad kontejnery hnědé a na textil speciální bílé kontejnery. Směsný odpad patří do černých kontejnerů. Pro některé lidi není ovšem úplně jednoduché rozlišit, kam kterou věc mají po použití následně vyhodit. „Lidé velké chyby při třídění odpadu nedělají. Někdy si však nejsou jistí, zda hodit do modrého kontejneru ruličku od toaletního papíru nebo plata od vajíček," říká vedoucí oddělení komunikace svozové firmy SAKO Martin Drozd. Rulička od toaletního papíru ani plata od vajíček do kontejneru na papír ale nepatří, protože již nejsou vhodné k recyklaci.

Dalším problémovým odpadem bývají hliníkové plechovky od nápojů nebo nápojové kartony, které patří do žlutého kontejneru. Aby lidé měli větší jistotu, že do kontejneru mohou vyhodit například krabici od mléka, uvádí se na všech sběrných nádobách, jaké typy odpadu je do nich možné vhazovat. V každé obci se přitom mohou druhy sbíraného odpadu lišit. „A pokud se stane, že je v barevném kontejneru něco, co do něj nepatří, není to až takový problém, neboť jeho obsah pracovníci dotřiďovací linky ještě přetřídí," dodává Martin Drozd.

V České republice třídí odpad kolem 70 procent občanů. „Odpad se doma snažíme třídit, máme oddělené nádoby na papír, plast, sklo a směsný odpad. A navíc jsme nedávno začali shromažďovat zvlášť použité rostlinné a zvlášť živočišné tuky, ale nevíme, kde jsou sběrná místa pro rostlinné tuky," uvádí student Tomáš Kocmánek. V současné době mohou lidé odnášet použité rostlinné oleje v uzavřených nádobách do sběrných středisek, jejichž seznam je uveden na webových stránkách svozové firmy.

Ačkoliv třídění a recyklace pomáhá šetřit životní prostředí, jsou i jiné možnosti, jak přírodu šetřit. „Lepší variantou by bylo, kdyby lidé neprodukovali tolik odpadu, protože zvýšení množství vytříděného odpadu může být zapříčiněné pouze zvyšujícím se počtem celkového množství odpadu, a tudíž nemusí odrážet zlepšující se situaci," uvádí environmentalistka Naďa Johanisová. Jednou z věcí, kterou lidé mohou ovlivnit je, zda si přinesou vlastní tašku, nebo si koupí tašku jednorázovou v obchodech.

Podobně lze ušetřit životní prostředí tím, že lidé budou znovu používat sáčky na pečivo, či zeleninu. Samotné zbytky ovoce a zeleniny potom patří podobně jako nařezané větve, listí nebo i kávová sedlina do kontejnerů na bioodpad. Další možností zpracování biologického odpadu je založení kompostu. Do nich je navíc možné vhazovat i použité ubrousky, plata od vajíček či ruličky od toaletního papíru. V dnešní době jsou již dostupné různé typy kompostérů. Jedním z druhů kompostování je také takzvané vermikopostování, tedy rozkládání organických materiálů žížalami.

Klíčová slova: odpad, třídění,

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.