31.03.2017 09:57


Témou politologického sympózia v Brne bola bezpečnosť v strednej Európe

Autor: Zoltán Varga | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Hlavnou témou politologického sympózia, ktoré sa konalo tento týždeň vo štvrtok na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity, bola bezpečnosť v strednej Európe. Podujatie malo medzinárodný ráz, keďže sa na ňom zúčastnili odborníci z Nemecka, Rakúska, Slovenska, USA a Českej republiky. Diskutovalo sa hlavne o nelegálnej migrácii, energetickej bezpečnosti, NATO a hrozbe zo strany Ruska.

Brno  Tento týždeň vo štvrtok sa uskutočnilo už trináste politologické sympózium na Masarykovej univerzite v Brne. Sympózium sa konalo v priestoroch Fakulty sociálnych štúdií. Tento rok sa podujatie týkalo témy bezpečnosti v strednej Európe. Zúčastnili sa domáci aj zahraniční odborníci na tematiku.

Medzi diskutujúcimi boli z domácej scény mená ako poslanec Ivan Gabal, garant odboru Bezpečnostné a strategické štúdiá na Fakulte sociálnych štúdií Miroslav Mareš alebo Lukáš Dyčka, ktorý pôsobí ako poradca námestníka ministra obrany Českej republiky. "Na sympóziu som po viacerých rokoch prvýkrát. Myslím si, že táto fakulta je v tejto oblasti veľmi významným vedeckým pracoviskom. Ako najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre Českú republiku vnímam samých seba, v tom, že si neplníme svoje záväzky voči spojencom poctivo," vysvetlil Gabal.

Úvodné slovo mal Günter Hauser, rakúsky odborník v oblasti európskej strategickej a bezpečnostnej politiky. Okrem neho boli medzi zahraničnými hosťami napríklad aj Nemec Jakob Wöllenstein, pracujúci ako koordinátor projektov Konrad Adenauer Stiftung pre strednú Európu, Američan Schuyler Foerster, ktorý je profesorom na United States Air Force Academy a momentálne vyučuje v Brne na Fakulte sociálnych štúdií. Hlavným organizátorom sympózia je Medzinárodný politologický ústav, pôsobiaci pri Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity. "Sympózium hodnotím veľmi dobre, podarilo sa nám ho nasmerovať k aktuálnym témam. Som rád, že prišli aj zahraniční hostia, ktorí vedia ponúknuť iný pohľad na vec," povedal Mareš.

Debata sa týkala aj radikalizácie spoločnosti, prípadnej energetickej krízy a rastúcemu vplyvu Ruska. "Pri súčasnej situácii v Európe tu máme celý komplex hrozieb, ktorý pri vyhrotenej politickej situácii môže viesť k úplne nečakaným zvratom v spoločenskom dianí. Toto môže napríklad viesť k destabilizácii demokracie. Ako Európska únia musíme nadviazať bližší vzťah s NATO, ale popritom potrebujeme aj stabilný dialóg s Ruskom, ktorý nepoškodí domáce záujmy," vysvetlil Mareš.

V prvom bloku sympózia sa debatovalo o súčasných bezpečnostných hrozbách v strednej Európe. V druhom sa diskutovalo o jednotlivých bezpečnostných politikách krajín strednej Európy. Druhá časť bola vedená v angličtine, pre všetkých účastníkov bolo zabezpečené tlmočenie. Sympózium uzatvárala debata o príspevku stredoeurópskych krajín k európskej a transatlantickej bezpečnosti.

Tento rok sa podarilo organizátorom zaplniť aulu do posledného miesta, registrácia účastníkov musela byť uzavretá niekoľko dní pred konaním sympózia. "Milo ma prekvapila veľká účasť na podujatí, medzi návštevníkmi sa nájdu aj členovia českých bezpečnostných zložiek, čo hodnotím tiež pozitívne," dodal Mareš. Väčšina študentov, ktorí prišli, boli z miestnej katedry politológie. "Je to veľmi dobrá príležitosť vidieť ľudí z praxe a počuť ich názory. Ja osobne za najväčšie hrozby považujem radikalizáciu v našej spoločnosti a nástup radikálneho politického islamu," vyjadrila sa študentka Romana Geršicová.

Účastníci aj návštevníci mali k dispozícii od rána občerstvenie a nechýbal ani obed formou rautu. Súčasťou politologického sympózia bolo aj premietanie filmu Baader Meinhof Komplex o nemeckej teroristickej organizácii RAF. Tento sprievodný program pripravila študentská sekcia Medzinárodného politologického ústavu. Všetci návštevníci obdržali pri vstupe knihu od Medzinárodného politologického ústavu v Brne.

Klíčová slova: FSS, bezpečnost, politologické sympózium

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.