13.05.2012 14:41


Syrskou krizi budou řešit studenti v Brně

Autor: Tereza Ševelová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Vysokoškolští studenti si v červnu na půdě brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyzkouší roli delegátů Organizace spojených národů (OSN). V simulovaném jednání Rady bezpečnosti a Krizového výboru budou diskutovat o současném dění v Sýrii.

Brno První ročník mezinárodního simulovaného jednání OSN v Brně chystají studenti Masarykovy univerzity pod názvem muniMUN. Účastníci si mezi 18. a 22. červnem vyzkouší role diplomatů Rady bezpečnosti a Krizového výboru, kde se budou snažit řešit aktuální problémy v Sýrii. Po dobu jednání všichni delegáti také zasednou na Valném shromáždění, aby mohli hlasovat o společném postupu formulovaném do rezolucí.

Fakulta sociálních studiíModel se snaží co nejvěrněji napodobit atmosféru skutečného jednání. „Zúčastnění musí dodržovat společenský dress code a formální procedury spojené s jednáním. Také musí mluvit anglicky. Studentští delegáti tak zjistí, že domluva o zdánlivě jednoduchém problému může být celkem náročná,“ vypočítával jeden z hlavních organizátorů Silverster Buček podmínky účasti.

Organizátoři cílí především na posluchače společenskovědních oborů, tedy například práv, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů nebo žurnalistiky. Zúčastnit se však mohou všichni univerzitní studenti. Zkušenosti s modely mezinárodních organizací mít nemusí, měli by se však orientovat v základních principech jednání OSN. „Protože pořádáme model mezinárodního jednání poprvé, omezili jsme počet míst na čtyřicet pět, zájemci by si měli s registrací pospíšit“ vybídla organizátorka Hana Krhovská.

Pojmenování brněnské konference se skládá ze dvou zkratek, „muni“ pro univerzitu a MUN pro Model United Nations, tedy model OSN. Simulovaná jednání OSN se uskutečňují po celém světě od samého vzniku této mezinárodní organizace. Nyní se ročně koná kolem čtyř set modelů ve více než padesáti zemích. V České republice již studenti diskutovali na simulovaných konferencích v Praze nebo Olomouci. Brněnský model na ně však nenavazuje. „Nejsme propojeni s jinými modely. Nápad simulované konference pro Brno vznikl na cestě z drážďanského simulovaného jednání, který byl pro nás velmi silným zážitkem. Bylo nám líto, že Brno svůj model nemá, tak jsme se rozhodli to napravit,“ přiblížil prvotní impuls k přípravě jednání Buček.

Student mezinárodních vztahů Matěj Bukovský, který se koncem dubna vrátil právě z modelu OSN v Drážďanech, považuje hru na diplomaty za skvělou zkušenost. „Motivovalo mě to ke  hlubšímu studiu mezinárodních vztahů. Našel jsem nové kamarády a konečně jsem v praxi aplikoval, co jsem se naučil ve škole. Uvědomil jsem si, že mě politika opravdu baví,“ hýřil nadšením Bukovský. Podle organizátora brněnského modelu je optimismus na místě. „Z profesionálního hlediska člověk získá nový pohled nejen na konkrétně řešený problém, ale také na celkovou náročnost práce v mezinárodní instituci tohoto formátu. K tomu najde zahraniční přátele s podobnými zájmy,“ vysvětlil Buček.

Z Drážďan se vrátila nadšená i studentka mezinárodních vztahů Michaela Klíčníková. Po příjezdu se místo účasti na brněnské konferenci rovnou zapojila do organizačních struktur. „Hrozně mě zajímalo, jak bude český model vypadat a chtěla jsem tomu přihlížet zblízka,“ uvedla Klíčníková. Její kolega Matěj Bukovský raději zase vyjede do zahraničí. „Na muniMUN nepůjdu, bude tam moc Čechů,“ zdůvodňuje s úsměvem Bukovský.

Simulované jednání OSN s názvem muniMUN se bude konat v budově Fakulty sociálních studií brněnské Masarykovy univerzity 18.-22. června. Zájemci se mohou registrovat ještě dnes na adrese www.munimun.cz. Účastníci platí symbolický poplatek, ze kterého jsou hrazeny náklady na stravu a program během pobytu.

Klíčová slova: model OSN, simulace, konference, Brno, mezinárodní, Sýrie, FSS, Rada Bezpečnosti, Krizový výbor, Valné shromáždění

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.