01.05.2012 20:04


Světoznámá mediální expertka radila studentům s jejich projekty

Autor: Eva Syrovátková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Studenti Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně měli unikátní příležitost setkat se s jednou z nejuznávanějších odbornic na nová média Mariou Bakardjievou. Kanadská profesorka poslední dubnový den zasvětila přednášce nazvané Web 2.0 Technologies of the Self. Následovala tvůční dílna pro jedince zabývající se kvalitativním výzkumem.

Maria Bakardjieva

Brno Necelá stovka budoucích žurnalistů, sociologů a psychologů zaplnila jednu z přednáškových místností fakulty sociálních studií, aby si poslechla podnětné postřehy o nových médiích, sebeprezentaci a sociálních sítích. Bakardjieva vyzývala ke kritické reflexi působení jednotlivců na internetu. „Vytváření vlastního já vždy odpovídá standardům dané doby. Ve starověkém Řecku se kladl důraz na vystupování na veřejnosti, tedy mluvený projev. Osvícenství patřilo psaní osobních deníků a modernitu ovládl Freud a psychoanalýza s hledáním sebe sama za pomoci vědy,“ řekla Bakarjieva. Dnes je běžná sebeprezentace na sociálních sítích. Trendem je produkovat takzvané „populární já“. „Problémem je, že z vyplňování obsahu běžnými uživateli na internetu těží různé komerční subjekty,“ popsala Bakardjieva. Ty si pak shromažďují data a využívají je k sociálnímu marketingu. „Kupříkladu blogování může začít jako soukromá činnost jen pro rodinu a přátele, ale většinou se promění v cílenou sebeprezentaci, která je spojena s vysokou návštěvností daného blogu. A pro vysokou návštěvnost je důležitý atraktivní obsah. Bloger se stává promotérem a propagátorem,“ dodala.

Po přednášce následovala tvůrčí dílna, kde jedenáct studentů představilo své projekty. Bakardjieva se každému z účastníků trpělivě věnovala a udělovala mu rady. Původně plánované dvě a půl hodiny se tak protáhly na čtyři. Panovala však velmi produktivní atmosféra. Student mediálních studií a žurnalistiky Matej Zeliska odcházel s velmi pozitivními pocity. „Když jsme se dozvěděli, že Maria bude přednášet v Praze v rámci konference Central and Eastern European Communication and Media Conference, museli jsme využít této unikátní příležitosti a pozvat ji i do Brna,“ vylíčil odborník na nová média a spoluorganizátor celé akce Jakub Macek.

Maria Bakarjieva pochází z Bulharska, přestěhovala se však do Kanady, kde působí jako vyučující Calgarské univerzity. Proslavila se knihou Internet Society: The Internet in Everyday Life.
 

Klíčová slova: Bakardjieva, přednáška, workshop, tvůrčí dílna, nová média, facebook, blog, sebeprezentace

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.