09.04.2013 22:50


Studovat z pohodlí domova na zahraniční univerzitě není nic nemožného

Autor: Zuzana Tomášková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Studovat v České republice a zároveň dálkově absolvovat vybrané předměty na zahraniční univerzitě či prostřednictvím on-line výuky rovnou získat britský titul? I to je možné. Mnoho studentů využívá možnosti získat kvalitní vzdělání od špičkových učitelů přes internet. Se zvyšujícím se počtem přihlášených roste i nabídka kurzů a oborů, u kterých je možné získat absolvováním bezkontaktní výuky i titul. Brněnské vysoké školy se však k této možnosti na své akademické půdě staví spíše skepticky.

Brno – Rozšířit si obzor nebo dokázat, že na to mají. I to může být důvod, proč si studenti vybírají ke studiu zahraniční univerzitu. Není však nutné se hned stěhovat. Někdy stačí jen projít stránky dané fakulty a zjistit, zda nenabízí vysněný obor i on-line studium.

Čeští studenti někdy mají možnost si dopředu některý z předmětů dálkově vyzkoušet, aby věděli, zda jim taková forma studia vyhovuje. Získat titul přes internet v České republice však zatím není u veřejných univerzit možné. „On-line studium považuju spíše za velmi efektivní formu celoživotního vzdělávání, ale celý obor pro bezkontaktní výuku zatím zprovoznit neplánujeme,“ uvedla prorektorka Masarykovy univerzity pro vzdělávací činnost Ivana Černá. 

V zahraničí však často univerzity nabízejí zcela dálkovou formu studia. K získání titulu pak zájemcům postačí pouze počítač a připojení k internetu. Za takové studium si však studenti sáhnou do kapsy houběji. Někde jsou ceny srovnatelné s českými soukromými vysokými školami, jinde se školné může vyšplhat až v přepočtu na šest set tisíc korun za semestr.

Proto se vyplatí si důkladně prostudovat webové stránky dané univerzity. Odměnou pro úspěšné absolventy zahraničního studia pak může být nejen titul sám, ale i on-line chatování s přiděleným lektorem nebo třeba záminka k návštívení dané země kvůli závěrečnému ceremoniálu. Kompletní distanční vysokoškolské vzdělání v Británii zprostředkovává například organizace RDI, která se orientuje především na manažerské obory, marketing, design, právo a psychologii. 

České vysoké školky umožňují zájemcům studovat zvolený obor prozatím nanejvýš kombinovaně – část výuky probíhá o víkendech nepovinnou či povinnou formou podle podmínek dané fakulty, zbytek učiva si musí student osvojit samostudiem. „Kombinovanou formu studia jsem si vybral čistě z důvodu úspory času,“ uvedl student podnikové ekonomiky a managementu Petr Uhřík, který se při studiu pokouší podnikat. Ale i tak zůstává u některých předmětů možnost přijít do školy až na zkoušku, záleží však na schopnostech studenta, jak zvládne probíranou látku jen s vypětím vlastních mozkových závitů. 

Jeden z úplně prvních on-line kurzů spustila Stanfordova univerzita. Posléze se tento trend rozšířil i na další vysoké školy, protože stále více studentů využívá ke studiu počítač a virtuální diskuzi se studijními skupinami. I z tohoto důvodu vytvořili vyučující na některých fakultách přednášková videa, která studenti můžou shlédnout doma. Ve škole se pak vysvětlí a prodiskutuje pouze obtížnější část látky. Některá videa a často i celé kurzy nabízejí univerzity pro zájemce z celého světa zdarma k on-line studiu. Úspěšní absolventi předmětu mohou získat potvrzení o jeho ukončení. 

V současnosti nejspolehlivěji funguje webová platforma Coursea, která nabízí přes sto různých kurzů na desítkách zahraničních univerzit. Ta je oblíbená i mezi českými studenty. „Přijde mi to jako skvělý nápad. Lidé z celého světa se mohou vzdělávat, protože jim Coursea poskytuje velmi snadný přístup ke špičkovým kurzům. Proto jsem si zapsala hned několik předmětů,“ prohlásila studentka psychologie Anna Karásková, která na kurzech oceňuje především jejich kvalitu a různorodost. „Například kurz od známého profesora psychologie a ekonomie Dana Arielyho s názvem A Guide to Irrational Behaviour je opravdu výborný.“

Prestižní vzdělání je tak přístupné prakticky všem. Z nabídky předmětů si vybere opravdu každý. Paleta je neobyčejně pestrá - kurzy nabízejí ke studiu učivo z oblasti ekonomie, přírodních a sociálních věd, umění i technických oborů. Není však podmínkou kurz ukončit, někteří studenti využívají nabídku předmětů pouze k rozšíření svých obzorů. „Přihlásila jsem se tento semestr na songwriting, ale zatím jsem měla čas jen zhlédnout část videí a ta byla skvělá. A i když neodevzdávám úkoly, pořád k nim mám přístup,“ uvedla studentka žurnalistiky Anna Krátká. 

V České republice však o podobné nabídce univerzity zatím neuvažují. I k získání titulů bezkontaktní formou výuky jsou brněnské vysoké školy skeptické. „O zcela on-line studiu oborů neuvažujeme. Specifikum výuky technických předmětů je trochu jiné, než například společenko-vědních,“ vyjádřil se k fenoménu on-line vzdělávání prorektor pro studium a záležitosti studentů Vysokého učení technického v Brně Miloslav Švec.

Ani na Masarykově Univerzitě se kompletní bezkontaktní on-line studium v akreditovaných studijních oborech dle slov prorektory pro vzdělávací činnost Masarykovy univerzity Ivany černé neplánuje. „Přesto je na Masarykově univerzitě realizováno několik kurzů - například jazykové kurzy - kde celá výuka probíhá elektronickou formou. Další přednášky využívají elektronickou podporu na konkrétní aktivity,“ dodala prorektorka Ivana Černá. 

Běžně se tak na přednášky dívají například studenti Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. „Když nestíhám přijet do školy na přednášku, podívám se na ni doma. Je to mnohem pohodlnější,“ řekla studentka cestovního ruchu Jana Poláchová. Podle slov proděkana pro studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity Martina Kvizdy je ohlas u studentů k on-line přístupu na přednáškách jednoznačně pozitivní, u vyučujících však to tak jednoznačné není. „V některých předmětech jsou už dlouhou dobu standardní součástí výuky, jinde jsou striktně odmítány,“ doplnil.

 

Komentář k online univerzitám si můžete přečíst ZDE.

Klíčová slova: zahraniční studium, univerzita, online, distanční forma studia, coursea

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.