08.10.2016 16:27


Studijní profilace pomůže studentům s uplatněním

Autor: Kristýna Šopfová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Oborové specializace zvyšují uplatnitelnost na trhu práce. Studenti Fakulty sociálních studií se však profilují především na magisterském stupni. Katedra politologie proto prvním rokem jako jediná nabízí odborné zaměření i pro bakaláře.

Řada oborů na Fakultě sociálních studií umožňuje svým studentům zaměřit se na konkrétní problematiku, čímž chce zvýšit jejich atraktivitu pro pracovní trh. Většina profilací navazuje na bakalářské studium, což vedle nutného prodloužení studia představuje řadu výhod. Jednou z nich je seznámení se s řadou odborníků a lidí z profese, kteří v oboru působí. I tak se dá totiž k vysněné práci dostat. Samotný certifikát o odbornosti může být bonusem při hledání práce, ale nikoliv klíčovým prvkem.

Nejde jen o papír, ale především o znalosti

Získání odbornosti předpokládá u studentů jistou úroveň znalostí. Návaznost na bakalářské studium je tudíž opodstatněné. Podle studenta politologie Hrachya Gyulzadyan tím dává student najevo, že myslí své studium vážně a chce v daném oboru pokračovat i profesně.

Na FSS studuje necelých tři a půl tisíce lidí, kteří mohou pokračovat na navazujících magisterských oborech a profilovat se. V některých oborech si student přímo vybere konkrétní studijní program (př. Veřejná politika a lidské zdroje či Sociologie), v jiných mají všichni magistři společný základ, ke kterému si vybírají volitelné předměty dle svého zaměření (př. Psychologie). 

zdroj: muni.cz, fss.muni.cz

Podmínky pro uznání takovéto profilace jsou mnohdy přísné. Konkrétně na politologii musí student splnit všechny předměty uvedené ve vybraném profilačním okruhu. Jedním z dalších kritérii pro uznání specializace může být i diplomová práce na téma, na nějž se student specializuje.

Politologie nabízí certifikovanou specializaci i bakalářům

Od loňského roku nabízí katedra politologie jako jediná studentům možnost odborné specializace již v bakalářském studiu. Po úspěšném absolvování minimálně pěti předmětů z nabízených okruhů obdrží student při složení SZZ certifikát, který potvrzuje jeho odbornost.

Profilace ovšem není ani povinná, ani závazná. V polovině může student zjistit, že jej zajímá jiná oblast a tak zaměřit se na ni. Stejně tak se může zaměřit na různé oblasti napříč okruhy. Někteří studenti však nepřikládají bakalářské profilaci velký význam. „Vnímám to jako vstřícné gesto fakulty vůči studentům. Přesto si myslím, že vědomosti, které profilovaný bakalář získá, nejsou pro zaměstnavatele tak důležité, jako úspěšně složená závěrečná zkouška nebo mimoškolní aktivity,“ domnívá se student politologie Hrachya Gyulzadyan.

Je nutné brát v úvahu i provázanost jednotlivých oborů a tedy i specializací. Studenti žurnalistiky jistě ocení získání většího povědomí o vybrané oblasti, stejně tak absolventi Evropských studií či třeba Veřejné politiky.

Klíčová slova: profilace, magisterské studium, politologie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.