14.11.2014 17:51


Studentští poradci: Radíme studentům především jako kolegové

Autor: Anna Jordanová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Vedle studijního oddělení jsou studentům v případě potřeby k dispozici i studijní poradci. Při osobní konzultaci, po emailu či telefonu si mohou nechat poradit a informovat se. O své práci promluvily poradkyně Lenka Kříčková a Věra Olšanská.

Brno  I sebepoctivější student se může během studia dostat do komplikací. Jak mu mohou studentští poradci pomoci? Poradkyně Věra Olšanská a Lenka Kříčková hovořily o možnostech poradců a také o jejich fungování na univerzitě.

Jak dlouho už fungují studentští poradci?

Kříčková: Studentští poradci fungují od roku 2007. Vznik poradců iniciovali studentští senátoři z velkého senátu jako pro univerzitu přijatelnější variantu studentského ombudsmana. Na studentské senátory se obracelo velké množství studentů s problémy různého charakteru. Senátoři ale řeší pouze zásadnější problémy a potřebovali tak někoho, kdo bude studentům radit i s menšími potížemi. Například nedostatek kreditů na konci semestru není práce pro studentského senátora.

Studentské poradkyně. Lenka Kříčková vlevo, Věra Olšanská vpravo. Kolik vás poradců je?

Olšanská: Aktivních poradců je teď osm, pár jich je ve zkušební době.

Jak se člověk stane poradcem?

Kříčková: Nejčastěji přijde na doporučení, nebo si nás sám najde. Když se přihlásí, je přijat mezi nováčky a postupně se zaučuje.

Olšanská: Nováček absolvuje celodenní školení a zaučuje se. Účastní se konzultačních hodin. Má svého tutora, který ho školí, vede a kontroluje. Naučí se během toho i naši štábní kulturu a včlení se mezi nás.

Co všechno dělají studentští poradci?

Kříčková: Nedostaneme do studentova informačního systému, nemůžeme mu tam nic potvrdit nebo zakliknout. Můžeme mu ale zprostředkovat pomoc, poradit, nebo třeba poloformálně intervenovat při problémech s vyučujícími.

Jak fungují studentští poradci jako skupina?

Kříčková: Jednou za půl roku pořádáme výjezdní zasedání. Jinak jsme v komunikaci jen mailem, téměř se nevídáme. Výjezdní zasedání je příležitost, kdy toho můžeme hodně vyřešit a probrat. Nepravidelně se také setkáváme na různých vzdělávacích akcích.

Co vás přimělo stát se studentskými poradci? Platí vás za vaši práci?

Kříčková: Tahle činnost je pro mne částečně poradenskou praxí v oboru sociální práce. Jsem tu na univerzitě dlouho, už deset let. Dělala jsem i asistentku na sekretariátě katedry, tudíž mám hodně informací, které předávám dál. U studentských poradců jsem našla způsob, jak to můžu dělat dál a pomáhat při tom lidem.

Olšanská: Ve chvíli, kdy mi začalo ubývat kroužků a zájmů, se mě zeptala kamarádka, jestli nechci dělat poradce. Radila jsem v diskuzních fórech, tak jsem se přidala a zjistila jsem, že mě to baví. Skupina poradců je zajímavá. Jsou zvláštní lidé, dobrovolně se rozhodli pro někoho něco dělat. Takové už jen tak neopustíte.

Kříčková: Co se týká platu za práci, tak dostáváme nějaká stipendia z rektorátu, ale chápeme je spíš jako kompenzaci času než jako klasickou mzdu.

S jakými problémy nejčastěji studenti přichází?

Kříčková: Nejčastěji to jsou uznávání a registrace předmětů, podmínky pro zápis do dalšího semestru a poplatky za studium. Také přerušení a ukončení studia, stáže a přijímací zkoušky. Někdy mají i osobní problémy se zaměstnanci, většinou tedy s vyučujícími.

Kdy za vámi chodí studenti nejčastěji?

Kříčková: Nejvíc studentů chodí v lednu a únoru a pak v červnu a v září. Tudíž o zkouškových obdobích a na koncích semestrů.

Jak spolupracujete se studijním oddělením?

Olšanská: Nejsme oprávněni studentům nic zařizovat, jenom jim radíme. Studenti pak stejně na studijní oddělení zajít musí, takže se spolu v podstatě nestýkáme. Studentům radíme jako jejich kolegové, máme na ně víc času než studijní oddělení. Navíc můžeme studentovi radit i anonymně, což na studijním nejde. 

Jak vás může student kontaktovat anonymně?

Kříčková: Může nám buďto napsat z jakéhokoli anonymního mailu, nebo zatelefonovat v konzultačních hodinách. Žádné údaje a čísla si neukládáme. Může také přijít v konzultačních hodinách osobně a nepředstavit se. Je ale dobré vědět, z jaké je fakulty, abychom mu mohli lépe pomoci. 

Co o studentech potřebujete vědět, abyste jim mohli pomoci?

Olšanská: Typicky přijde mail: „Dobrý den, byl mi vyměřen poplatek, pomůžete mi?“ A my mu odepíšeme, že potřebujeme přesné informace, jeho výpis studií. Poradce pak jeho případ analyzuje. Poplatek za školné je možné zrušit i snížit z reálných důvodů. Nejčastěji je to zdravotní nebo sociální znevýhodnění, dobré studijní výsledky, reprezentace univerzity a podobně. To vše je užitečné dopsat a doložit.

Kříčková: Jsem ráda za jakoukoli zpětnou vazbu od studentů. Třeba když se dozvím, jak s žádostí o odpuštění poplatku dopadli. Z jejich zkušeností pak můžeme vycházet v dalším poradenství.

Co když mají studenti problémy s vyučujícím?

Kříčková: Měli jsme jeden extrémní případ, kdy měli studenti problémy s vyučující. Sepsali v bodech, s čím mají problém, ale nechtěli to řešit oficiálně. Zároveň měli obavy přijít za vyučující osobně. Zprostředkovali jsme kontakt tak, že já jsem ze seznamu vybrala to, co bylo skutečně porušení studijního a zkušebního řádu. Na osobní schůzce s vyučující jsem pak přednesla, co konkrétně studentům vadí a proč. Myslím si, že vyučující dost z toho akceptovala. Problém byl v neznalosti pravidel a v nedostatku komunikace.

Měli studentští poradci někdy případ, že přišel vyučující, který měl problém se studenty?

Olšanská: Ano. Nevím už, jak se jmenoval, ale ptal se nás, jestli je nucen zkoušet, když je student nevhodně oblečen.

Kříčková: Co jsme mu tehdy poradili?

Olšanská: To bylo v době, kdy mě hodně zajímalo oblékání a móda. Psala jsem mu o formálním a neformálním oblečení, kdy je někdo „underdressed“ a „overdressed“. Ve chvíli, kdy se jedná pouze o drobný prohřešek, by měl normálně zkoušet. Ve chvíli, kdy má pocit, že jde vyloženě o výsměch, například pokud by mu student ke zkoušení přišel v trenýrkách, je to horší. Napsala jsem mu, že zkoušet by ho měl, ale je vhodné si se studentem o jeho prohřešku promluvit.

Co by o vás studenti měli vědět? Co chcete vzkázat?

Olšanská: Že je lepší začít problém řešit dřív než později. Stát se může cokoliv, ale když někdo přijde řešit problém až na konci semestru, není divu, že k němu nepřistupuje vyučující vstřícně. 

Kříčková: Chtěla bych doporučit, aby si studenti i vyučující dali záležet na způsobu komunikace. Většina problémů vzniká komunikačními chybami.

Na studentské poradce se můžete obrátit prostřednictvím emailu, internetového fóra, telefonicky, a nebo v době jejich kontaktních hodin na univerzitním kampusu a v poradenském centru. Přesný rozpis kontaktů a detailní informace o možnostech poradců najdete na jejich internetových stránkách.

Medailonky

Lenka Kříčková vedle své práce studentské poradkyně studuje sociální politiku a sociální práci.
Poradkyně Věra Olšanská studuje učitelství pro základní školy a veřejnou správu.

Klíčová slova: Studentští poradci, Studium, Studijní oddělení, asistence

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.