26.03.2013 13:24


Studentští poradci jsou strážnými anděly studentů

Autor: Kristýna Živná | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Každý student se může během svého studia dostat do situace, kterou nedokáže sám vyřešit. V takovém případě jsou tu pro něho studentští poradci. Mnoho studentů však vůbec netuší o jejich existenci, a ti, kteří ano, leckdy neví, s čím vším jim mohou pomoci. Proto jsem vyzpovídala studentskou poradkyni Vlastu Žákovou.

S čím vším může studentský poradce studentům pomoci?

Těch věcí je celá řada. Nejčastěji se na nás studenti obrací s poplatky za studium, když jim je vyměřen poplatek za studium nebo zjistí, že jim hrozí, tak se na nás obracejí a ptají se, co se s tím dá dělat, jestli se dá poplatku předejít nebo zda může být alespoň snížen. Dalším problémem je například nedostatek kreditů pro postup do dalšího semestru nebo opakovaný předmět. Teď na konci semestru jsme hodně řešili situaci, že se studenti nedostali do dalšího semestru.  Jinak je to všehochuť, jak problémy s registrací, se zápisem předmětů, tak problémy s přerušením studia a opětovným navrácením nebo jak studia skloubit tak, aby to pro mě bylo co nejlepší.

 

Poskytujete i právní pomoc?

My osobně ne, ale máme kontakty na různé právní poradny, kam studenta můžeme poslat a tam mu poradí lépe. U nás máme sice také studentské poradce z právnické fakulty, ale většinou to přenecháváme odborníkům.studentská poradkyně Vlasta Žáková, foto: Kristýna Živná


Co dalšího obnáší činnost studentského poradce?

Důležitou náplní je vůbec udržet organizaci v běhu, takže hledáme nováčky, zaškolujeme je, důležitý je také teambuilding, abychom jako poradci dobře fungoval. Samozřejmě máme pravidelná školení, protože předpisy a řády se neustále mění, tak abychom byli v obraze. Navíc se staráme o propagaci a udržování webových stránek.


Poradci musí vykonávat i administrativní činnost. Co všechno do ní spadá?

Evidujeme si dotazy a jejich počet, čeho se týkaly, z jaké byly fakulty a dále zapisujeme hodiny kdo, kdy a jak radil, podle našich konzultačních hodin.

 

Co ale děláte v případě, že se jedná o nějaký osobní problém, kdy by chtěl student zůstat anonymní?

Samozřejmě mu to umožníme. Může nám napsat z anonymního e-mailu a může si být jist, že případy, které řešíme, nikdy neopustí náš poradenský kruh, takže o nich v žádném případě nemluvíme doma nebo s kamarády. Může nám položit anonymní dotaz, nepotřebujeme vědět jméno, příjmení ani učo. Většinou stačí fakulta, protože každá má svá fakultní specifika.

 

Využívají studenti často vaše služby?

Za posledního půl roku jsme odbavili asi 750 případů. Většinou se jedná o e-mailovou korespondenci, dále nabízíme možnost konzultačních hodin, kdy má student možnost třikrát týdně přijít, dvakrát týdně do Poradenského centra v budově bývalé Lékařské fakulty, jednou týdně na univerzitní kampus do Bohunic. V tu samou dobu jsme i na telefonu a v neposlední řade nás někteří znají podle obličeje, takže nás zastaví na chodbě a zeptají se. 


Odepisujete na e-maily i mimo konzultační hodiny?

Na e-maily odpovídáme jak v rámci konzultačních hodin, tak i mimo ně, protože jich je občas celá řada a potřebujeme je rychle odbavovat, takže u e-mailu je někdo každý den. Samozřejmě ty jednodušší případy zodpovídáme ihned, u složitějších to trvá déle, protože je potřebujeme konzultovat s někým jiným.

 

Ne každému studentovi konzultační hodiny vyhovují. Je možné se s vámi sejít osobně i mimo konzultační hodiny?

Když nám napíší na e-mail s tím, že se chtějí sejít osobně, ale bohužel se jim konzultační hodin nehodí, tak samozřejmě není problém se se studijním poradcem z dané fakulty domluvit, že se sejdou někdy jindy.

 

Jaký je podle vás hlavní důvod, že ještě více studentů nevyužívá vašich služeb?

Doufáme, že ostatní studenti už takové problémy nemají, proto nám nepíšou, což je možná naivní představa. Máme webové stránky, máme facebook, snažíme se propagovat, že tady studentští poradci jsou, například na Prvákovinách, ale neděláme žádnou masivní kampaň, protože velký nápor dotazů bychom prostě kapacitně nezvládli. S číslem 750 případů za semestr jsme celkem spokojení.

 

Myslíte si, že si studenti raději vyhledají informace na internetu, než že by někam osobně zašli nebo napsali?

Já doufám, že si lidé nejprve začnou informace vyhledávat na internetu a pokud zjistí, že jejich případ získané informace nepokrývají nebo tomu nerozumí, případně si přečetli studijní a zkušební řád a jsou mimo, tak za námi mohou přijít a my jim s tím poradíme. Důležité ale je, aby sami věděli, kde informace hledat, že my za ně nebudeme hledat, kdy mají studijní oddělení konzultační hodiny.

 

Jste rozděleni podle zaměření nebo fakulty?

Máme většinou zástupce ze všech fakult Masarykovy univerzity a poradci řeší primárně dotazy ze své fakulty, protože tomu rozumí nejlépe. Potom máme poradce, který se zaměřuje speciálně na poplatky, protože to je velmi náročná činnost a je potřeba mít opravdu dobrý přehled o všech předpisech.  Všeobecnosti, jako například přerušení studia, které je na všech fakultách stejné, řeší všichni poradci napříč. 

 

Co děláte v případě, že neznáte odpověď na otázku nebo nevíte, jak nějaký problém vyřešit?

To je úplně normální záležitost. V takovém případě se zeptáme ostatních poradců. Jelikož je nás deset a jsme z různých fakult, už jsme toho hodně zažili, takže většinou někdo z nich odpověď ví. Pokud ale neví ani zbytek poradců, tak se snažíme zjistit informace například na studijním oddělení nebo katedře dané fakulty nebo na rektorátním studijním oddělení. Většinou se nám to poměrně dobře daří.

 

Studentští poradci na výjezdním zasedání. Zdroj: Vlasta ŽákováKaždý podzim pořádáte na fakultách osvětové přednášky. Jaká je návštěvnost?

V tomto případě hodně záleží, jak se povede propagace, ale všeobecně přednášky bývají velmi navštěvované a úspěšné. Jedná se spíše o přátelské rady do dalšího studia, lidsky vysvětlíme studijní řád, co je typické pro danou fakultu nebo na co je dobré nezapomenout. Myslím si, že je to pro studenty užitečné a máme pak i velmi dobré zpětné vazby.  

 

Jak se může stát student jedním z vás?

Kdo má zájem, stačí napsat na náš e-mail poradci@muni.cz. Důležité je, aby měli zájemci nějaký základ, to znamená, aby se orientovali ve studijním a zkušebním řádu a v dění na fakultě. Dále musí mít hodně času, protože je náročné pojmout všechny vědomosti. Nejdůležitější ale je, aby měl dotyčný nadšení pomáhat ostatním lidem. Je motivující, když můžeme pomáhat studentům, kteří jsou v nesnázích a někdy jim tím i zachránit studium.

 

Jaké je kritérium pro přijetí?

Zájemce projde úvodním školením vysokoškolské legislativy a pak má tři měsíce na to, aby ukázal, co v něm je. Dostane svého tutora, který mu pomáhá řešit případy. Pokud se uchazeč učí, je aktivní a snaží se řešit přidělené případy, tak ho samozřejmě vezmeme. Pokud tři měsíce nedělá nic nebo zjistí, že to pro něj není to pravé, tak se rozloučíme a hledáme dál. Hlavní je zkrátka nadšení pro věc.

 

Je zájem o to rozšířit vaše řady?

Zájem je, ale máme velké procento lidí, kteří odpadnou právě po zkušební době, protože zjistí, že je to komplikovanější, než si mysleli nebo nemají tolik volného času. Avšak těch pár, kteří zůstanou, se stanou členem týmu a fungují u nás kolikrát i dlouhá léta, než dokončí studium.

 

Jak probíhá školení poradců?

 Akademické centrum studentských aktivit pořádá kurzy vysokoškolské legislativy, kam nováčka vyšleme. Neustále také děláme školení ohledně poplatků, různých fakultních specifik a snažíme se předávat vědomosti, které každý z nás nabyl. A také čím více člověk radí, tím víc se učí. I mně se doteď stane, že zjistím, že někde něco funguje jinak, než jsem si myslela. Člověk se učí každý den.

 

Jak často míváte hromadné porady?

Jednou za půl roku máme výjezdní zasedání, kdy jedeme na dva dny na chatu, kde celou dobu debatujeme, hodnotíme předešlý půlrok a plánujeme si činnosti do budoucna. Mezitím se setkáváme neformálně jako parta kamarádů, máme teambuildingy, školení, takže se snažíme jednou za měsíc nebo za dva sejít.

 

V čele poradců stojí předseda. Kdo je jím v současné době?

Přesně tak, je to člověk, který celou organizaci zaštiťuje formálně a vede ji. Jedná se o rotující funkci, takže na každém výjezdním zasedání se volí nový. V současné době je předsedkyní Eva Vahalíková z Filozofické fakulty.

 

Víte, kdo a kdy přišel s nápadem založit tuto organizaci?

Organizace vznikla v roce 2007, kdy si pět aktivních studentů z velkého senátu řeklo, že by bylo dobré znalosti, které získali, nějakým způsobem dávat dál. Byli aktivní jak na fakultách, tak na univerzitě, hodně toho věděli a řekli si, že budou informace předávat oficiální cestou. V té době tato organizace spatřila světlo světa.

 

Podporuje vás univerzita finančně?

Žádáme si o stipendia na základě odpracovaných hodin, závěrečných zpráv, které máme na základě statistik zodpovězených případů. Žádáme fakulty, některé nám vychází velmi pěkně vstříc, některé se k tomu staví rezervovaně. Teď jsme žádali o stipendium rektorát, tak uvidíme, jak to dopadne. Dostáváme spíše symbolické částky, není to nic, na čem by se dalo vyžít. Je to časově náročný koníček. 

 

Konzultační hodiny studentských poradců jsou následující:

Poradenské centrum: 
Pondělí 11–13 hod.
Středa 17–19 hod.
Kampus:
Čtvrtek 14:30–16:30 hod.
 

Klíčová slova: studentský poradce, pomoc, fakulty,

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.