15.05.2013 14:00


Studentská komora chce motivovat studenty k vyplnění předmětové ankety

Autor: Kristýna Živná | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Jaké se chystají novely vysokoškolského zákona si včera odpoledne vyslechli zájemci na setkání zástupců Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity na Fakultě sociálních studií. Největší část diskuze zabralo téma předmětových anket.

Brno - Co je náplní Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity se mohli zájemci včera dozvědět v atriu Fakulty sociálních studií. Ve tři hodiny odpoledne tam sedm zástupců představilo svou činnost a osvětlili, jaké další novely vysokoškolského zákona se budou v budoucnu projednávat. „Jedním z návrhů je Zástupci Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity. Foto: Kristýna Živnáudělování akreditace, která se musí v současné době vyřizovat pro každý obor zvlášť. Nové pravidlo by znamenalo, že by se akreditovala instituce a jednotlivé oblasti vzdělávání a nemusel by se uznávat každý drobný detail,“ řekl předseda Studentské komory Pavel Troubil.

Další návrhy se týkají úprav financování, kdy by se uzavíraly rámcové smlouvy. Ty by projednávaly rozpočet na tři roky předem, místo současného roku. Možný by mohl být také přesun pravomocí z fakult na rektorát nebo mírné posílení moci Správní rady, což je dozorčí orgán, který by měl bdít nad univerzitou.

Nejbouřlivější debatu rozpoutaly předmětové ankety. Snahou organizace je zvýšit počet studentů, kteří dotazník v Informačním systému vyplní. Členové proto chtějí vymyslet správnou motivaci. Nápady jako ohodnocení jedním kreditem za vyplnění ankety, nebo posunutí v registrační vlně směrem dopředu, se nesetkaly s podporou. Takové zvýhodnění by podle nich bylo nepoměrně velké. „Nechceme spojovat motivaci se studijním zvýhodněním jako je ohodnocení kreditem. Za tříleté studium by to bylo šest kreditů, což je v porovnání za těžkou zkoušku za stejný počet obrovský nepoměr. Za takovou odměnu by každý člověk do ankety něco naklikal,“ Zájem o setkání nebyl z řad studentů příliš velký. Foto: Kristýna Živná vysvětlila členka Studentské komory Eva Majerová.  V současné době se tak uvažuje o možnosti soutěže o propagační předměty školy.

„Předmětovou anketu jsem zatím nikdy nevyplnila. Myslím si, že určitá motivace je dobrý nápad. Otázkou zůstává, jestli by studenti při vidině takové odměny vyplňovali anketu poctivě, nebo tam něco napsali, jen aby měli splněno. Potom by bylo celé snažení k ničemu,“ řekla studentka Mediálních studií a žurnalistiky a Hospodářské politiky Alice Brzoňová.

Klíčová slova: Studenská komora, Akademický senát, novela vysokoškolského zákona, předmětové ankety

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.