28.09.2017 17:16


Studenti žurnalistiky si vyberou z nových předmětů a čeká je více angličtiny

Autor: Eliška Pavlíková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Zrušení předmětů a zavedení nových kurzů, představení členů katedry a nabídka spolupráce s univerzitou. O těchto a dalších tématech hovořili zástupci z vedení katedry žurnalistiky a mediálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity na setkání se studenty. Většina posluchačů byla z magisterského programu, ale přišli i ti z bakalářského stupně. Členové vedení se totiž chystají v následujících letech realizovat značné množství změn.

BRNO – Budoucí a částečně i současní studenti se můžou těšit na novou podobu studijních programů katedry žurnalistiky a mediálních studií. Na úterním setkání na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity vedení představilo studentům svou vizi ohledně budoucnosti katedry.

Zejména personální změny na katedře a novela zákona o vysokých školách jsou důvodem pro nový program. „Profesor Pavelka u nás skončil, a protože vedl řadu povinných předmětů na magisterském studiu, tak jsme museli vytvořit nový plán. Velké změny s sebou přináší i novela vysokoškolského zákona. Přeměna obou stupňů studia, jak bakalářského, tak magisterského, by měla přispět k lepší struktuře a kvalitě,“ uvedl současný vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky Rudolf Burgr.

Pro studenty nastupující do prvních ročníků magisterského programu se v podstatě nic nemění. Studenti druhého ročníku magisterského studia si ale musí zjistit, zda dva povinné předměty vyučované v minulosti Jiřím Pavelkou, absolvovali či nikoli. Pokud ano, získané kredity z předmětů jim zůstávají. Za předpokladu, že jsou určitý imatrikulační ročník a nemají jeden, druhý nebo oba předměty, bude pro ně vytvořená speciální kontrolní šablona. Studenti detailní informace obdrží od vedení katedry. Reakreditované magisterské studium se všemi změnami, o kterých se momentálně jedná, vejde v platnost na podzim roku 2020. „Chceme zohlednit změnu mediálního světa. Pracovní trh očekává něco jiného než před pěti lety a mediální sféra je ve zjevné krizi, což na nás klade nároky ohledně toho, jak vychovávat naše absolventy,“ upřesnil budoucí vedoucí katedry mediálních studií a žurnalistiky Jakub Macek.

Jiří Pavelka se věnoval především dějinám kultury, které byly na katedře mediálních studií a žurnalistiky jedním z okruhů státní závěrečné zkoušky. Po jeho odchodu tedy tento okruh již nebude součástí této státní závěrečné zkoušky. „Naším cílem je, aby nikdo, koho se změna dotkne, na ni nedoplácel. Můžete od nás čekat zvýšenou senzitivitu a vstřícnost. Jsme si vědomi, že nabídka povinně volitelných předmětů na magisterském studiu nebyla doteď ideální. Právě ji ale rozšiřujeme a už v tuto chvíli jsou ve hře nové kurzy,“ dodal Macek.

Příkladem nových předmětů je mimo jiné anglický kurz Culture and Media. Povede ho C. Michael Elavsky, který zmíněný předmět učil dvanáct let na Pensylvánské univerzitě. Studenti bakalářského i magisterského studia by si měli na kurzy v angličtině zvyknout. Do budoucna totiž bude zhruba třetina veškeré výuky v angličtině, a to i na českém programu.

Na katedru také přichází jako tři nové členky, postdoktorské výzkumnice, Lenka Dědková, Hana Macháčková a Alena Macková.

Bakalářské studium, jehož garantkou je Lenka Waschková Císařová, také prochází reakreditací, zde už existuje i základní schéma. Je totiž pro katedru prioritou. V rámci vylepšování studijních programů apeloval Macek na studenty, aby se zúčastnili debaty s vedením katedry. „My nechceme dělat změny bez diskuze se studenty. Tušíme, že některé věci je štvou a některé se jim líbí, ale potřebujeme to vědět jistě,“ uvedl Macek. Studenti tedy mohou sdělit svůj názor, jak by podle nich měli dané programy vypadat.

Existují další možnosti, jak se studenti mohou zapojit do chodu univerzity. Zástupci z vedení katedry nabízejí pracovní pozice jako je asistent ve výuce či ve výzkumu. Studenti se tak mnoho naučí, slušně si přivydělají a získají detailní vhled do dané problematiky.

Na setkání se studenty se členové vedení katedry zmínili i o doktorském studiu. Doposud ho nabízí pouze katedra sociologie, což je podle Macka nedostačující. Od roku 2020 tedy zástupci z vedení katedry mediálních studií a žurnalistiky akreditují vlastní doktorské studium, garantem bude David Šmahel. Nejen tato informace zaujala Filipa Křenka, který studuje magisterský obor Mediální studia a žurnalistika na fakultě sociálních studií. „Čeká mě rok, kdy musím odevzdat dvě diplomky, takže pokud se to podaří, budu nad doktorským studiem uvažovat. Určitě bych se ale chtěl přidat do studentských skupin, které by se měly podílet na spoluvytváření budoucích reakreditovaných programů. Myslím si, že znám i spoustu lidí, kteří by k tomu měli co říct.“ Zástupci vedení katedry momentálně projednávají podobu doktorského studia, stejně jako nové verze magisterského a bakalářského programu. Studenti si ale následně budou moci vybrat z nové nabídky předmětů, díky kterým zapracují i na angličtině.

Klíčová slova: katedra žurnalistiky a mediálních studií, reakreditace, magisterský program, bakalářský program

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.