26.03.2013 09:28


Študenti za zlé rozvrhy vinia fakultu, tá problém nevidí

Autor: Ivana Parízková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Predmet. Budova. Učebňa. Vyučujúci. Deň. Čas. Jedným slovom – rozvrh. Niektorým študentom ten ich vyhovuje, niektorí ho neriešia, ďalším úplne nesedí. Iné je to u študentov Fakulty sociálnych štúdií, ktorí sú často v škole z týždňa len dva dni. Iné je to u lekárov, ktorí vo vyšších ročníkoch zo školy domov ani nechodia. A iné je to na Fakulte športových štúdií, kde študenti majú pocit, že ich rozvrhmi niekto trestá.

Brno – Jakub Verbík je študentom Fakulty športových štúdií na Masarykovej univerzite. Školu má od pondelka do štvrtka, z toho dva dni je v škole cez desať hodín. Na tom by ešte nebolo nič čudné, u prezenčného štúdia sa očakáva, že študent v škole strávi viac času. Problémom však je, koľko času z tých desiatich hodín tvorí výuka. Vo Verbíkovom prípade to nie je ani polovica.

„V pondelok mám vyučovanie presne tri a trištvrte hodiny. Rozvrh mám však postavený tak, že začínam 8:50 a končím 19:30. To je bezmála jedenásť hodín, ktoré musím stráviť v škole,“ vykladá dôvody svojej nespokojnosti Verbík. Tvrdí, že problémy nastali potom, ako sa zmenil hlavný rozvrhár a fakulta začala pri tvorbe rozvrhov využívať nový počítačový systém UniTime. Pred tým rozvrhári robili rozvrhy ručne. Každý si určite vie predstaviť, ako náročná robota to bola. „Tvorba rozvrhu je závislá na mnohých faktoroch a ja na konečnú podobu rozvrhu nemám veľký vplyv,“ vyjadril sa k téme nový rozvrhár fakulty Petr Zaoral. Rovnako uviedol, že do dnešného dňa neobdržal žiadnu konkrétnu sťažnosť ani on, ani jeho nadriadení. „Ak majú študenti nejaký problém, mal by byť konkrétneho charakteru, inak nie som schopný sa k nemu vyjadriť,“ dodal Zaoral.

Verbík nie je jediný, komu rozvrh na tento i minulý semester prekážal. Stráviť toľko zbytočného času v škole, obzvlášť na športovej fakulte, jej študentom spôsobuje nemalé problémy. Mnohí z nich sa totiž športovaniu venujú súťažne a potrebujú čas na tréningy, iní popri štúdiu pracujú. „Už druhý semester nemôžem mať brigádu. Nikto ma neprijme, pretože by som do práce mohla chodiť len na dve hodiny niekoľkokrát do dňa,“ načrtáva svoje patálie s rozvrhom Patrícia Švrčková, druháčka v obore Regenerácia a výživa v športe. „Okrem dier v rozvrhu mi dosť vadil i výber zo seminárnych skupín. Mnohé predmety mali skupiny vypísané len dve, aj to na rovnaký deň hneď po sebe,“ pridáva sa k nespokojnosti budúca trénerka Lenka Štepániková.

Mnohým študentom však ani to nestojí za to, aby rozvrh riešili na vyšších miestach. Až Verbík sa rozhodol hlavnému rozvrhárovi o nespokojnosti študentov napísať. V odpovedi sa však dozvedel, že ak by s rozvrhmi mali študenti skutočne ťažkosti, ozvali by sa sami. „Každý sa len sťažuje, ale nahlas nikto nič nepovie,“ rozčuľuje sa Verbík, ktorému i s jeho spolužiakmi ostáva riešiť situáciu tak ako doteraz – dohodnúť sa s vyučujúcimi na alternatívnych termínoch výučby, takých, ktoré viac vyhovujú im i študentom. To by nasvedčovalo tomu, že problém nie je len na strane študentov, ale i vyučujúcich. „Akákoľvek sťažnosť zo strany pedagógov by sa ku mne ihneď dostala,“ okomentoval Zaoral takú možnosť.

O vzhľade rozvrhov či mimoškolských aktivitách  študijný poriadok nič nehovorí. Ten fakultu zaväzuje len k tomu, aby rozvrh študenta súhlasil s jeho študijným plánom. V článku 9 nového Študijného a skúšobného poriadku stojí:  „Týždenný rozvrh zabezpečuje fakulta tak, aby rešpektoval doporučené študijné plány programov, oborou a smerou a obmedzil prekrývanie výučby predmetov, ktoré si jednotliví študenti súčasne zaregistrovali.“ Podľa viacerých študentov mali rozvrhy na obdobie jar 2012 a jeseň 2011 úplne inú úroveň spracovania, dovoľovali študentom aktívne žiť a fungovať i nad rámec školy. Napriek tomu, tohtoročný rozvrh žiadnym nariadeniam neodporuje. „Som schopný garantovať, že rozvrh je v súlade so študijným poriadkom univerzity,“ uviedol Zaoral.

Ak by študenti predsa len chceli dosiahnuť riešenie svojho problému, majú možnosť kontaktovať prodekana pre štúdium Ladislava Bedřicha. Ten sa k situácii doposiaľ nevyjadril. Zaoral však poprel, že by kvalita rozvrhov v posledných semestroch klesla. Študentom tak ostáva modliť sa, aby im rozvrhy budúci semester vyšli lepšie.

Klíčová slova: Fakulta sportovních studií, rozvrh

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.