14.10.2017 22:56


Studenti v MuniMUN trénují angličtinu pomocí simulované konference OSN

Autor: Viktorie Melicharová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Na Jarmarku Spolků, který se konal na fakultě sociálních studií tuto středu, se různé studentské skupiny snažily přilákat nové členy. Jedním z prezentovaných spolků byl MuniMUN. V něm se studenti snaží simulovat konference OSN. Cvičí tak své komunikační schopnosti a hlavně angličtinu. Na konferenci vždy student obhajuje postoj předem vybrané země, k nějakému tématu.

BRNO - „Angličtina je důležitá. Konference je celá v angličtině, což ji dělá také autentičtější,“ uvedla studentka třetího ročníku bakalářského programu evropských a mezinárodních studií Dominika Beňková, která se připravuje na svou první konferenci. „Člověk se musí umět plynule vyjadřovat k probíranému tématu,“ dodává. Beňková není výjimkou, většina členů MuniMUN jsou studenti oborů, které souvisí s mezinárodní problematikou, zejména se jedná o studenty bezpečnostních studií, politologie či právě mezinárodních nebo evropských studií.

Najdou se mezi nimi ale samozřejmě i studenti vzdálených oborů, třeba studenti práv nebo třeba medicíny. „I doktoři potřebují dnes umět anglicky, na konferenci si procvičí nejen angličtinu ale i argumentační schopnosti,“ vysvětlila členka MuniMUN, studentka druhého ročníku magisterského programu mezinárodních vztahů, Lucia Majerčiaková.

Samotná konference trvá tři dny, ale už měsíc před konferencí jsou debatující podrobně obeznámeni se dvěma tématy, o kterých se bude na konferenci diskutovat. Účastníci mají tak měsíc na přípravu. Konference se řídí pravidly, které má OSN. „Účastní se jí lidé z celého světa, většina z nich je ale z Evropy,“ upřesnila Majerčiaková.

Kromě konferencí pořádají členové MuniMUN i různé společenské akce jako gala večery nebo prohlídky města. Navíc se každou středu scházejí, aby se připravovali na konferenci nebo se zabývali aktuálním světovým tématem. Na Jarmarku Spolků se MuniMUN snažil příchozí zaujmout kromě tradičních brožurek například fotografiemi předních světových politiků, se kterými se člověk mohl vyfotit.

Nejbližší konference bude od šestnáctého do devatenáctého listopadu. Uzávěrka přihlášek je do konce října. Tématy konference bude třeba dětské právo, globální oteplování či kyberbezpečnost.

Více o spolku Munimun na www.munimun.org

Klíčová slova: Jarmark Spolků, MuniMUN, Fakulta sociálních studií

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.