14.10.2018 00:46


Studenti přináší řešení problémů z nového, odlišného úhlu pohledu, říká Romana Jalůvková

Autor: Mariya Ostrenko | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Blíží se devátý ročník meziuniverzitní studentské soutěže Muniss. Studenti tří brněnských univerzit se stále mohou přihlásit. Soutěžící mohou využít svůj potenciál při tvorbě projektů, které budou zaměřené na rozvoj města. Čekají na ně spolupráce v mezinárodních týmech a diskuse s odborníky na vybraná témata. Letošní ročník se zaměří na problematiku bydlení v Brně.

Romana Jalůvková
Brno
Romana Jalůvkova je specialistkou na spolupráci s univerzitami na brněnském magistrátu. Koordinuje spolupráci města, vysokých škol a výzkumných institucí. Stará se o projekty jako Mezinárodní studentská soutěž Muniss, Brno PhD Talent a Mezinárodní student Brno. V rozhovoru s redakcí Stisku se rozhovořila o projektu Muniss, jeho přínosu pro město a o možnostech, které projekt pro studenty otevírá.

Co je to studentská soutěž Muniss? 

Projekt Muniss je meziuniverzitní soutěž, která se v Brně koná od roku 2011. V roce 2016 se přidala také Bratislava. Cílem soutěží je zjistit, jaké jsou studentské nápady a kreativní řešení různých problémů, kterými se město zabývá ve svém rozvoji.

Kdo se může do soutěže přihlásit? 

V Brně se mohou do soutěže přihlásit studenti Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a Vysokého učení technického. K přihlášení potřebuje student pouze vyplnit přihlášku na webové stránce, a to do 31. října. Zúčastnit se mohou prváci, bakaláři, magistři i doktorandi.  

Co se děje po přihlášení? 

Z výběrového řízení vznikají týmy, většinou každý o šesti až sedmi členech. Týmy byly dříve namíchané ze studentů z Brna a z Bratislavy. Tento rok jsme si řekli, že týmy uděláme místní, brněnské a bratislavské. Spolupráce mezi nimi bude v podobě workshopu, kdy si navzájem budou radit. Počet skupin záleží na počtu zadaných témat. Letos nabídneme jedno hlavní téma, na kterém budou pracovat tři týmy, a dvě doplňková témata, přičemž každé bude zpracovávat jeden tým. Dohromady tedy vznikne pět brněnských týmů. 

Jaká jsou téma letošního ročníku? 

Hlavním tématem je zlepšení bydlení ve městě. Každý tým se bude věnovat jiné oblasti, a to buď parkovaní ve vnitroblocích, nastavovaní domů anebo nakládání s velkometrážními byty. Týmy musé také vymyslet kampaň, která pomůže informovat veřejnost o výhodách bydlení ve městě a zamezit suburbanizaci. 

Na co se zaměří doplňková témata? 

Studenti z loňského ročníku měli vymyslet urbanistické řešení čtvrtí Špitalka. Letos se chceme opět věnovat této lokalitě, ale tentokrát konkrétním chytrým řešením. Studenti se budou zabývat například termálním vyhříváním, solárními panely, elektromobilitou, nakládáním s deštivou vodou, životním prostředí a sdílenou ekonomikou. Novinkou tohoto roku je tak zavné metropolitní téma. Přidali jsme ho, protože o brněnské metropolitní oblastní mnoho lidi neví (mezi metropolitní oblast Brno patří obce Bratčice, Hrušovany, Žabčice, Medlov a Ledce, pozn.) Studenti budou mít za cíl vytvořit vodní plochy doplněné o lesy a krajinnou zeleň, která by sloužila sportovním aktivitám a také byplnila funkci ekologicky stabilizačního prvku v krajině.

Kdo studentským tymům pomáhá na projektech pracovat?

Každá téma má svého lektora, který spolupracuje s vedením města na zadání a následně je pro tým k dispozici. Cokoliv studenti potřebují, jakoukoliv informaci, mohou se lektora zeptat a lektor má povinnost týmu poskytnout materiály a informace. Jedná se většinou o člověka z magistrátu nebo o odborníka na danou problematiku. 

Z koho je poskládaná komise, která projekty hodnotí? 

Mezi hodnotiteli je zástupce města, lektoři témat, kteří se studenty půl roka pracují, zástupce univerzity a většinou ještě přidáváme experta na danou problematiku. Snažíme se o hodně  pohledů, aby bylo hodnocení co nejvíce objektivní.  

Mohou se studenti těšit na finanční odměnu? 

Určitě. Na odměny máme vyhrazeno čtyřicet tisíc korun. Když se ukáže, že jeden tým byl jednoznačně nejlepší, získá celou částku. Někdy odměnu rozdělíme na první, druhé a třetí místo, je to docela variabilní a hodně záleží na hodnotitelích. 

Co si mohou kromě finanční odměny účastnici ze soutěže odnést? 

Během tvorby projektů získávají studenti velké množství kontaktů ne lektory, experty, lidi z města, z univerzit, ale i mezi sebou. Vyzkouší si taky týmovou spolupráci ve skupině, ve které jsou lidé z různých oborů. Studenti Masarykovy univerzity si mohou nechat uznat kredity nebo praxi. 

Existují projekty z minulých let, které  jsou v procesu realizace?

Výsledky soutěže se vždy snažíme použít. Chlubit se můžeme projektem Brno ID, který vznikl v loňskem roce. To byl původně projekt z Muniss. Brno ID je jakousi městskou online identitou, která po registraci umožní online čerpat vybrané služby, které jsou v nabídce na webových stránkách projektu. Prostřednictvím e-shopu městských služeb lze například zaplatit poplatek za komunální odpad, nebo si pořídit předplacenou elektronickou jízdenku na MHD.  Rovněž byla spuštěna turistická karta Brnopas, která slouží návštěvníkům města jako vstupenka do nejrůznějších institucí, nebo k využívání bonusových programů. 


Klíčová slova: univerzita, Brno, soutěž, Muniss

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.