04.04.2016 22:22


Studenti požadují vyšší úroveň angličtiny

Autor: Zuzana Komprdová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Průzkumy ukazují, že Češi si v porovnání se zahraničními státy ve znalosti angličtiny příliš dobře nevedou. Jedním z důvodů může být nedostatečná úroveň výuky na vysokých školách. Masarykova univerzita slibuje nápravu.

Brno – Češi umí nejhůře anglicky z celé Evropské unie. Tak zní závěr průzkumu veřejného mínění Eurobarometr z roku 2012. Podle tohoto průzkumu je znalost angličtiny u Čechů v porovnání s jinými zeměmi Evropské unie velmi nízká a aktivní znalost alespoň jednoho cizího jazyka se od roku 2005 stále snižuje. Ačkoliv průzkum hovoří o tom, že u třetiny Evropanů je hlavním problémem nedostatek motivace, mnoho českých vysokoškolských studentů vidí překážku spíše v nedostupnosti kýžené výuky.

Na Fakultě sociálních studií by měla být již v následujícím akademickém roce přístupná vyšší úroveň angličtiny – FOTO Zuzana KomprdováMotivace u nich není problém. Někteří ze studentů Fakulty sociálních studií (FSS) brněnské Masarykovy univerzity by dokonce rádi mířili výše, než kam jim škola umožňuje. „Vadí mi, že je k dispozici jenom jazyková úroveň B1 a B2. B2 jsme přece měli už u maturity na střední škole. Já jsem si chtěl dát C1, ale nejde to. Na to bych musel studovat angličtinu jako obor,” říká student psychologie Jaroslav Ševeček. Podobný názor má i jeho spolužačka Petra Němcová. „Myslím, že lekce angličtiny byly dobré spíše na procvičení, nic moc nového jsme se nenaučili. Ale líbilo se mi zaměření na konverzaci,” připouští Petra i klady. Jiný student, který si nepřál zveřejnit své jméno, angličtinu považuje doslova za zbytečný předmět. „Skoro nic nás tam nenaučí. Je to dobré maximálně tak na zopakování znalostí, které už máme. Myslím, že by měli kurzy rozčlenit pro ty, co si potřebují jen vylepšit úroveň, na které jsou, a pro ty, kteří chtějí postoupit výš,” říká.

Další studenti měli v minulosti výhrady i proti výuce jiných jazyků. „Na FSS, kde jsem měla španělštinu, jsme až na úplné základy probírali skoro všechno od začátku a aktivita během semestru se nevyžadovala skoro žádná. Naproti tomu na Filozofické fakultě vycházelo na každý týden několik kontrolovaných cvičení," vzpomíná studentka Petra Žantovská. Pokud však měli studenti v minulých letech s výukou jazyků problém, v současnosti to už neplatí, ujišťuje Jitka Žváčková z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity. "Od studentů španělštiny stávajícího semestru je vyžadována pravidelná domácí příprava a práce na mých seminářích se nezabývá základy jazyka, poněvadž studenti musí mít minimální vstupní úroveň B1, aby kurzy mohli navštěvovat," sdělila lektorka.

V případě výuky angličtiny však nespokojenost studentů trvá. A roli v ní hraje i to, že jim není přístupná požadovaná jazyková úroveň. Úroveň C1, která dle evropského referenčního rámce definuje zkušené uživatele cizího jazyka, mohou často vyžadovat firmy při žádosti o zaměstnání. O tuto zkušenosti se podělil student Jaroslav Ševeček. „Většina firem chce úroveň C1 a nestačí, když jim řeknu, že mám dvakrát absolvovanou úroveň B2 a dorozumím se v pohodě. A jazykové kurzy jsou drahé,” řekl.

V současnosti však nemají studenti, kteří cizí jazyk přímo nestudují, jinou možnost získání vyšší jazykové úrovně, než jsou právě nákladné kurzy či získání jazykového certifikátu. Škola však slibuje nápravu. „Situace výuky jazyků na Fakultě sociálních studií se v současné době intenzivně vyvíjí. Již pro následující podzimní semestr připravujeme kurzy anglického jazyka na úrovni C1. Budou se sice týkat především studentů magisterských oborů, ale pokud to kapacita dovolí, budou je moci navštěvovat i studenti bakalářského studia,” říká Dana Plíšková z Centra jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity.

Klíčová slova: angličtina, cizí jazyk, Fakulta sociálních studií

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.