28.04.2011 10:27


Studenti politologie prostřednictvím fiktivních voleb poukazují na problémy fakulty

Autor: Markéta Laryšová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Studenti politického marketingu fakulty sociálních studií v Brně pořádají každoroční fiktivní volby. Jejich volební program se týká především zlepšení studijního prostředí na domovské katedře. Jedním ze správných kroků vpřed může být i praktická angličtina.

Mladí politologové upozorňují na špatnou úroveň angličtiny.Brno - Nejen o použití načtených znalostí v praxi mohou být fiktivní Politologické volby na fakultě sociálních studií. Jako každá politická strana se snaží  i ty studentské najít a zaujmout své voliče. Právě odhalení problémů, se kterými se studenti denně potýkají, může těmto stranám přihrát cenné hlasy.

Heslem Anglicky prakticky se prezentuje strana Pioneers of Social Studies. Povinná akademická angličtina by podle nich měla být upravena konkrétním potřebám studentů politologie, mezinárodních vztahů, evropských nebo bezpečnostních studií. „Chceme, aby se studenti v akademické angličtině učili zejména oborovou slovní zásobu, aby s porozuměním četli akademické texty a diskutovali o nich,“ přiblížil snahy lídr strany Zdeněk Jirsa.

Nedostatečná výuka angličtiny a dalších cizích jazyků je na seznamu mínusů, které studenti fakultě udělují, dlouhodobě. „Mnoho studentů podle mě s angličtinou stále bojuje. Paradoxně však máme hodně povinných studijních materiálů právě v tomto jazyce,“ zamýšlí se student politologie a bezpečnostních studií Zdeněk Vodák. Špatná úroveň jazyka se pak podle něj projevuje i na kvalitě získaných znalostí. Jak uvedl Zdeněk Jirsa, volební kampaň jeho strana podporuje sběrem petičních hlasů. Zatím získali více než stovku podpisů. „ Petiční akcí chceme ukázat, že je mezi studenty o praktickou angličtinu zájem. Náš návrh však chápeme jako neoficiální a fiktivní,“ poznamenal Jirsa.

Současná akademická angličtina se zaměřuje hlavně na umění prezentace. Co se týče konkrétního procvičování jazyka, získávají studenti slovní zásobu pouze z obecných společenských témat. Opakují si také základní gramatiku.

„Praktická angličtina je určite dobrý nápad. Ale ze své zkušenosti vím, že studenti potřebují hlavně mluvit. A ve skupince dvaceti lidí je to nemožné,“ poznamenala ke stavu povinné akademické angličtiny další studentka politologie Katarína Slezáková.

Konkurenční strana Politologická pouta se drží podobné strategie. Do svého programu zařadila například povinnost uvést přesnou podobu osnovy předmětu se všemi podmínkami pro ukončení již v období zápisu. Snaží se také o rozšíření možnosti složit většinu zkoušek v zápočtovém týdnu.

Třetí strana, soutěžící o výhru ve fiktivních volbách, je STOPA. Její členové si kladou za cíl zvýšit účast studentů na každodenním životě své katedry nebo zkvalitnit studium, například zavedením ústních zkouškek či rozšiřováním nabídky praktických předmětů.

Klíčová slova: politologické volby, akademická angličtina, cizí jazyky, fakulta sociálních studií, politologie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.