27.11.2013 20:32


Studenti obdrželi rady jak bezpečně projít studiem na Masarykově univerzitě

Autor: Adam Bajgar | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Každý student si přeje hladký a klidný průchod studiem, aby skončil v řádný čas, nemusel nic platit a odnesl si co nejvíce zkušeností. Ne vždy a ne každému se to ovšem podaří. V takovou chvíli je dobré znát správný postup k překonání studentských krizí.

Brno – Především o podmínkách ukončení studia, zahraničních výjezdech, prodlužování a přerušování studia mluvili ve středu odpoledne poradci z řad studentů na přednášce Bezpečně studiem, která se uskutečnila v aule Fakulty sociálních studíí Masarykovy univerzity v Brně. Starší a zkušenější vysvětlovali ostatním také jak správně zacházet s Informačním systémem (IS) a co dělat v případě problémů. Rady udílely zejména Lenka Kříčková a Eva Vahalíková, ostatní se příliš nezapojovali.

Jako první věc řečníci zmínili důležitost znalosti studijního a zkušebního řádu. „Ale nemusíte se bát všech těch paragrafů a nařízení. Všechna pravidla jsou v Informačním systému spolu s výklady a komentáři, takže je každý pochopí,“ řekla Vahalíková.

Následovalo téma kreditů, pro postup do dalšího semestru je potřeba minimálně dvacet kreditů za jeden semestr nebo čtyřicet pět za dva po sobě jdoucí semestry. Samotné hodnocení předmětů je složitější. Studijní průměr se počítá pouze z předmětů ukončených zkouškou, ty které završuje zápočet nebo kolokvium se na něm nepodílí.

Co se výsledků zkoušek či zápočtů týče, tak má každý student nárok do třiceti dnů od zkoušky nahlédnout do jejího hodnocení. U písemného testu má vyučující povinnost vyvěsit výsledky do sedmi pracovních dní, u ústní zkoušky do druhého dne. Termíny zkoušek jsou vždy minimálně tři, ale vyučující má možnost tyto tři termíny vypsat v jeden den v rozdílných hodinách a potom už nemusí vypisovat další termíny. „Snad nikdo se k tak extrémnímu způsobu zkoušení nepřiklání,“ uvedla Vahalíková.

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká kapitola rad ke studiu se točila kolem přerušování a prodlužování studia. Ať už student přerušuje nebo prodlužuje, bakaláře musí mít hotového do dvanácti semestrů, tedy do šesti let. „Přerušit studium lze nejdříve po úspěšném absolvování alespoň prvního semestru. Pokud chce někdo přerušovat studium podruhé, musí to řádně odůvodnit,“ vysvětlila Kříčková.

Prodlužování studia je možné u bakalářských i magisterských typů studia. Na bakaláře připadá standardní doba čtyři roky, po kterou je studium bezplatné, při dalším prodlužování už musí student platit - nyní to činí čtyři tisíce korun za semestr. „Peníze z poplatků na prodlužování jdou do stipendijního fondu, takže studenti platí studenty,“ dodala Kříčková. U magistra je možné bezplatně studovat tři roky. Doba studia z různých škol se sčítá, když je tedy někdo rok na jiné škole a pak přejde na Masarykovu univerzitu, zbývají mu na ní pouze tři roky bezplatného studia na bakalářských oborech.

Mezi další témata patřily například možnost splátkového kalendáře pro prodlužování studia, možnosti snížení poplatků, výjezdy do zahraničí nebo různá stipendia. Zajímavostí je prospěchové stipendium, které může vynést až patnáct tisíc korun, za předpokladu bezchybného a řádného studia se studijním průměrem do 1,5.

Poradci upozorňovali i na termín podávání žádostí o ubytovací stipendium, který se uzavře 30. listopadu. Registrace předmětů do jarního semestru začíná 2. ledna v pět hodin odpoledne. Pro všechny studenty bez výjimky je důležité podat žádost o zápais do dalšího semestru, což lze učinit od 2. ledna do 24. února. Poradci doporučovali také jednou za čas v ISu zkontrolovat záložku „kontrolní šablona,“ v níž si každý může individuálně ověřit, jak vypadá jeho dosavadní studium a co vše ještě musí splnit, aby ho mohl ukončit. „Opravdu se vyplatí vše si zařizovat včas, aby nevznikaly problémy,“ dodala ke konci Vahalíková.

Klíčová slova: bezpečné studium, stipendium studijní řád, student

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.