14.03.2016 21:12


Študenti môžu zdanené peniaze od štátu získať späť. Stačí si podať daňové priznanie

Autor: Matúš Pačinda | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Koniec marca sa pomaly blíži a s ním aj posledný termín, dokedy je možné podať daňové priznanie. Aj keď väčšina študentov túto povinnosť nemá, môže sa im priznanie ich zdaniteľných príjmov vyplatiť. Ak študent odviedol na daniach viac, než je jeho výsledná daňová povinnosť, má právo si od štátu nárokovať vrátenie preplatku. 

Brno - Študenti na brigádach uzatvárajú so svojim zamestnávateľom najčastejšie dohodu o prevedení práce (DPP), podľa ktorej nesmú odpracovať viac ako 300 hodín ročne. Zamestnanec môže uzatvoriť dohodu o prevedení práce s viacerými zamestnávateľmi a navyše hrubý príjem do 10 000 Kč z tejto dohody nepodlieha platbám za zdravotné a sociálne poistenie.

                                                                                                            Zľavy na dani

Daňové priznanie (Autor: Matúš Pačinda)Ďalšou výhodou je fakt, že si študenti môžu uplatniť aj zľavy na dani, vďaka ktorým zo svojho zárobku neodvádzajú ani daň z príjmu. Zľavy, ktoré si študenti môžu uplatniť je základná zľava na poplatníka, ktorá činí 24 840 Kč a zľava na študenta 4020 Kč, ktoré zákon študentom umožňuje využívať v plnej výške za celý rok a to bez ohľadu na to, koľko mesiacov odpracovali. Zamestnávateľ ale môže pri mesačnom spracovaní mzdy uplatniť len 1/12 z týchto zliav, čiže 2070 a 335 Kč mesačne. K tomu, aby si študenti tieto zľavy mohli uplatniť musia podpísať prehlásenie poplatníka zo závislej činnosti (ružový formulár).  

Daňové priznanie je výhodné podať v prípade, ak študent pracoval iba časť roku a z jeho hrubej mzdy mu bola odvádzaná daň z príjmu. Zamestnávateľ v jeho prípade uplatňoval len mesačnú zľavu na poplatníka 2070 Kč a študenta 335 Kč, pričom študenti majú nárok na ich plnú ročnú výšku.

,,Pokiaľ brigádnik nepodpíše pred nástupom do práce ružové prehlásenie k dani, dostane menej peňazí, keďže za neho zamestnávateľ odvedie daň z príjmu. Pritom by si študent mohol uplatniť zľavu na dani na poplatníka aj na študenta. Preto je pre neho výhodne podať daňové priznanie, v ktorom si zľavy uplatní a požiada o vrátenie preplatku,“ povedala daňová poradkyňa spoločnosti TaxVision a portálu eDane.cz Blanka Štarmanová.

Dve brigády súčasne

Ak má študent v jednom mesiaci dve brigády súčasne je povinný podať daňové priznanie, no odvedené dane z druhej brigády sa mu neskôr môžu vrátiť.  

,,Druhý zamestnávateľ už nekompromisne zráža daň z príjmu, keďže študent môže zľavu na dani uplatniť len u jedného zamestnávateľa. Túto daň je ale možné získať späť tak, že si vyžiada od všetkých svojich zamestnávateľov Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré potom zahrnie do daňového priznania,“ vysvetlil finančný účtovník a študent Michal Vejvoda.

Ak vznikne študentovi nárok na preplatok je dôležité nezabudnúť vyplniť žiadosť o jeho vrátení, ktorá je na poslednej strane daňového priznania. ,,Srdečne odporúčam, aby si každý, kto mal v roku 2015 viac než jednu brigádu súčasne potvrdenie od svojich šéfov vyžiadal a daňové priznanie podal,“ dodal Vejvoda. Finančný úrad musí preplatok vrátiť najneskôr do 30 dní od podania daňového priznania len v prípade, keď je vyšší ako 50 Kč. 

Klíčová slova: daňové priznanie,študenti

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.