14.05.2013 00:12


Studenti místo vysokých škol hledají jiné alternativy

Autor: Barbora Gavendová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Vysokých škol přibývá, počet studentů naopak klesá. Čím to může být způsobeno? Jsou studenti na svých vysokých školách vůbec spokojeni?

Brno - Vysoké školy dle statistik zaznamenávají čím dál tím menší počet studentů. Poukazují na to nedávné šetření provedené výzkumníky organizací Národních srovnávacích zkoušek. Ruku v ruce s populační křivkou tak klesají i uchazeči o vysokoškolské studium.

Masarykova univerzita/ ArchivNáruč vysokých škol zeje prázdnotou. Jaké mohou být možné důvody? „Příčin klesajícího počtu uchazečů je více, jako tu nejpalčivější v dnešní době ale vidím plánované reformy a s nimi spojené zápisné,“ říká odbornice na školské právo Michala Tyronová.

Mimo jiné tak klesá i finanční motivace budoucích vysokoškolských studentů. „Pro rodiče už je tak dost nákladné mi měsíčně dávat peníze na nájem, jídlo, a celkové vyžití, natož aby mi ještě platili školné,“ komentuje studentka Marie Kliková. Na otázku financí vysokých škol, respektive jejího podhodnocení poukázal již v roce 2004 Petr Kolář, posléze na něj navázal v roce 2012 Josef Dobeš s plánovaným zavedením školným na vysokých školách. Poslední velká reforma zazněla pod vedením nového ministra školství Petra Fialy, který ve srovnání se svými předchůdci nebude tak radikální, a vzbuzuje tak větší důvěru.

Nicméně i přes plánované reformy faktem zůstává, že vysokých škol přibývá, kdežto studentů rapidně ubývá. Pokles však není zaznamenán pouze na poli počtu studentů, ale také jejich vědomostí. „Současný trend bych viděl především v polevování ve studiu, na vysoké škole se hlásí horší uchazeči, ze kterých přímou úměrou budou horší absolventi,“ konstatuje špatně nastavený vysokoškolský systém profesor Báňské univerzity Pavel Kubesa.

Kvalita nerovná se kvantita

Konkrétně v České republice existuje přes sedmdesát vysokých škol, se širokou nabídkou různorodých oborů. Přes veřejnou správu, environmentální výchovu, či plánované vytvoření oboru Game studies. „Obor Game studies by měl studentům poskytnut náhled do fungování her jako významného společenského fenoménu, a to hlavně s ohledem na vztah hry a publika a herních mechanik jako takových,“ komentuje zakladatel oboru Silvestr Buček. České školství tak produkuje stále více nových oborů, jejichž možnou nevýhodu se může jevit zaměření na aktuální použitelnost. „Protože právě profilace vysokých škol a jejich oborů jako takových je jednou z nejdůležitějších atribut kvalitního vzdělání,“ dodává Tyronová.

Kvalita vysokoškolského vzdělání se tedy zdá být pojmem relativním. Jak ukázaly nedávné události, studenti podléhají vlivu nových trendů, a na vysokoškolské tituly téměř zanevřeli. Například v Americe vzniklo hnutí Uncollege, které právě kvalitu vysokých škol zpochybňuje a nabízí studentům alternativní vzdělání, či nabídku práce. Zakladatel Josh Stephnes hlásá tezi, že vystudovat vysokou školu nutně není jediná cesta k úspěchu. Hnutí Uncollege v Americe slavilo úspěch, rozrostlo se poté až do Velké Británie a jeho zárodky můžeme pozorovat už i v České republice. Takovým se jeví nový projekt studentů Masarykovy univerzity Mimoškolu.cz. Hlavním zakladatelem tohoto webu je František Dalecký, který vystudoval tři vysoké školy, avšak ani jedna ho zcela nenaplňovala. Rozhodl se tak lidem ukázat i jiné cesty, kterými se mohou v životě ubírat. „Mimoškolu.cz je portál, který informuje o různých vzdělávacích akcích, či poukazuje na příběhy lidí, pro které bylo klíčové právě sebevzdělávání,“ objasňuje Dalecký. A právě tento projekt byl do značné míry inspirován hnutím Uncollege, letos dokonce plánuje překlad knihy zakladatele tohoto hnutí - Hacking Your Education. Paradoxně však tento projekt vznikl na akademické půdě, co tedy studenty může vést ke studiu na vysoké škole? „Stávající podmínky zaměstnání jsou stále nastaveny tak, že titul je brán jako výhoda a mnohdy znamená i vyšší plat,“ shrnuje argumenty mluvčí studentského senátu Slezské univerzity Vladimír Chmelař.

Klíčová slova: vysoké školy, Masarykova univerzita, Uncollege

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.