19.03.2012 08:56


Studenti Masarykovy univerzity zdokonalovali svůj životopis

Autor: Eva Syrovátková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Jak napsat (nad)standardní životopis a motivační dopis? Na tuto otázku dostali studenti a absolventi Masarykovy univerzity(MU) odpověď ve čtvrtečním semináři pořádaném Kariérním centrem MU. O příležitost naučit se efektivně oslovit potenciálního zaměstnavatele byl jako již tradičně velký zájem.

Brno Konzultant Kariérního centra MU Pavel Szotkowski zahájil ve čtvrtek v dopoledních hodinách čtyřhodinový seminář věnovaný správnému sestavení životopisu a motivačního dopisu. V první části kurzu účastníkům představil kritéria kladená na kvalitní curriculum vitae a připojil tipy a triky, jak zvýšit pozitivní první dojem z tohoto důležitého dokumentu. Druhou část věnoval Szotkowski motivačnímu dopisu. Účastníci se formou kreativních cvičení dozvěděli, jak vyzdvihnout své přednosti a schopnosti bez zbytečného vychloubání. „Přílišná sebechvála nepůsobí dobře, důležité je maximálně zdůraznit získané schopnosti a dovednosti z předchozích pracovních pozic. Musí být pro kýženou pozici přirozeně relevantní,“ uvedl Szotkowski.

Seminář.

Mezi nejčastější chyby uchazečů při tvorbě motivačního dopisu patří bezduché vyjmenovávání vlastností a schopností bez patřičného opodstatnění. Dále pak šablonovitost, z které je poznat, že motivační dopis nebyl psán pro konkrétní pozici. „Cílem motivačního dopisu je spárovat požadavky inzerátu s dovednostmi,“ vysvětlil Szotkowski. V životopisu se zase požaduje konzistentnost z formální stránky. „Obecně, když se personalista podívá na životopis, měl by být jednotně formátován. Pokud uchazeč používá nepatřičné fonty či dokonce jejich kombinaci, popřípadě i výrazné barvy, nepůsobí to dobře,“ upozornil lektor. 

Do životopisu se už dnes nemusí uvádět datum a místo narození, národnost, náboženství, rodinný stav či politické přesvědčení. Rovněž je dobré zestručnit, ovšem nikoli úplně vynechat, část věnovanou zálibám a také eliminovat prostý výčet takzvaných „soft skills“ neboli měkkých dovedností, mezi něž patří schopnost projevu na veřejnosti, vedení týmu nebo empatie. Ty Szotkowski doporučuje rozvést v motivačním dopisu. „Trendem je uvádět méně formálních údajů a více informací o uchazeči samotném. Dobré je připojit k životopisu kariérní profil popisující profesní orientaci uchazeče a požadované  zaměstnání,“ uvedl. Studentka aplikované matematiky Tatiana Lenková hodnotila seminář kladně. „Dozvěděla jsem se mnoho přínosných informací,“ ocenila.

První seminář „Jak napsat (nad)standardní životopis a motivační dopis“ se konal na podzim. V letošním akademickém roce se zatím uskutečnilo deset kurzů  a na další se mohou studenti a absolventi těšit třetího dubna. Po vypsání nových termínů by si ale měli pospíšit, neboť semináře jsou obvykle do dvou dnů od zveřejnění na stránkách poradenského centra zaplněné. „Veškeré kurzy kariérního i poradenského centra jsou pro studenty a absolventy do dvou let od absolutoria zdarma. V případě, že by měli absolventi zájem i poté, samozřejmě jim vyjdeme vstříc. Musí být však volné místo a seminář je za poplatek,“ dodal Szotkowski.

Klíčová slova: kariéra, práce, kariérní centrum, seminář, poradenské centrum, životopis, curriculum vitae, motivační dopis, brigáda

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.