09.03.2018 17:02


Studenti jsou příznivci záznamů přednášek, vyučující od nich upouštějí

Autor: Jan Kuchta | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Záznamy přednášek jsou pro některé lektory a studenty běžnou praxí, jiné tato možnost zcela míjí. Fakulty i vyučující se v názorech na nahrávky rozcházejí. Existence záznamů totiž často vede k poklesu účasti na přednáškách. Studenti argumentují, že díky této možnosti se mohou lépe připravovat na zkoušky, nebo se věnovat práci a přehrát si výuku později. Učitelé zase apelují na důležitost osobního kontaktu a interakce při výuce.

Budova VUT Brno, autor: Jan Kuchta

Brno – Možnost zaznamenávání přednášek není na vysokých školách ničím novým. O jejich zveřejňování si obvykle rozhodují vyučující sami. Nahrávky totiž jako forma e-learningu přináší výhody i úskalí. Někteří studenti je mohou využít k dohnání studia a v čase konání si například přivydělat na brigádě. Jiní oproti tomu zcela přichází o motivaci na přednášky docházet.

Jindřich Dudek je studentem fakulty informačních technologií na VUT, která u mnohých předmětů záznamy zpřístupňuje. „Nahrávek využívám často, spoustu předmětů bych bez toho nebyl schopen udělat. Když mám víc práce, třeba projekty, půl-semestrální zkoušky, přípravy na cvika a podobně, tak si to radši pustím doma. Záznam si pouštím zrychleně. Šetří to čas,“ řekl Dudek.

„Dříve jsem nahrávky pořizoval pro studenty kombinovaného studia, protože měli omezenější možnost fyzicky navštěvovat hodiny. U prezenčních studentů jsem tento krok nedělal, protože prezenční studium je založeno na tom, že lidé na hodiny pravidelně chodí. Ve chvíli, kdy bych podobné záznamy aktivně nabízel těmto studentům, bych šel trochu proti smyslu prezenčního studia,“ řekl Roman Vido, odborný asistent a vyučující na Katedře sociologie Fakulty sociálních studií MUNI. „Myslím si také, že neoficiální názor panující na této fakultě je ten, že zvláště u společensko-vědních a humanitních oborů, je komunikace tváří v tvář zásadní. Řekl bych, že právě to může být jedním z důvodů určité zdrženlivosti vyučujících k nahrávání na naší fakultě.“

Oficiální stránky Masarykovy univerzity v sekci e-learning uvádí následující: Na některých fakultách u některých předmětů jsou přednášky nahrávány videokamerou. Záznam je dále zpracován a umístěn na serveru pro poskytování videa video.muni.cz.

Tento server zároveň zakazuje sdílení nahraných záznamů. Využití této funkce se mezi jednotlivými fakultami liší. Podle archivu video.muni.cz využívají v současnosti na MUNI tuto možnost nejvíce lektoři Přírodovědecké fakulty a Fakulty informatiky. Jelikož se jedná o exaktní obory, jsou informace podané na přednáškách zásadní pro porozumění výuky studenty. Přístup je zároveň povolen jen studentům zapsaným do příslušných předmětů.

„U nás je v učebně zařízení, který to, myslím, nahrává neustále. Učitel si jen nastaví, zda chce, aby z jeho předmětu byly záznamy zveřejňovány a pokud ano, tak se to sestříhá a nahraje. Někteří dokonce povolují stream, aby ho student mohl ze školní sítě sledovat online,“ dodal Jindřich Dudek.

„Tento semestr jsem si všiml že na našich hodinách se s pořizováním záznamů přestalo. Tedy až na živý přenos z učeben, který dále funguje. Podle mě je to velký krok zpátky, protože ve světě se obecně přechází k různým formám e-learningu. Na naší fakultě ale máme stále přístup ke starším záznamům. Ty jsou umístěny na separátním webu s odděleným přístupem,“ sdělil Martin Vokál, student Ekonomické fakulty MUNI.

Rektorát Masarykovy univerzity, autor: Jan Kuchta

Kromě oficiálního přístupu k záznamům z minulých let ale řada studentů mezi sebou sdílí i starší záznamy výuky, které již nejsou oficiálně dostupné. Zrušení nahrávání konkrétních předmětů, které již mají existující nahrávky, tudíž nemusí zaručit obnovení docházky studentů.

„Pořizování záznamů přednášek sice plošně rozšířené není, ale není ani něčím, s čím bychom neměli zkušenost. Nahrávání běžných přednášek jako případné náhrady za běžnou výuku nicméně není dle mého ideální věcí především proto, že běžné přednášky mají mít interakční podobu. Nejedná se tedy o kompaktní monology a přímý kontakt mezi učitelem a studujícími zde hraje poměrně zásadní roli. Klasickou výuku tedy zaznamenané přednášky mohou těžko nahrazovat. Jinou věcí je záznam specifických akcí, jako jsou přednášky význačných hostů. Ty - pokud host souhlasí - záznam jistě zasluhují,“ sdělil Jakub Macek, vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky na FSS MUNI.

Klíčová slova: přednášky, záznamy přednášek, e-learning, výuka

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.