02.03.2013 08:20


Strižňa ponúka novú techniku, dostať sa k nej je ale ťažšie

Autor: Branislav Jenčo | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Minulý týždeň dokončili technici prestavbu strižne na piatom poschodí Fakulty sociálnych štúdií. Zmodernizovaná učebňa je určená i študentom magisterského a diaľkového štúdia, pre ktorých fakulta otvorila nové kurzy. Voľné hodiny v miestnosti sú však významne obmedzené.

Brno – Pracovníci Fakulty sociálnych štúdií z Katedry žurnalistiky zmodernizovali na začiatku tohto semestra technické zariadenie strižne na piatom poschodí. Avšak novootvorené kurzy a konzultačné hodiny v učebni znamenajú, že pre študentov bude ťažšie dostať sa do nej mimo vyučovacích hodín. Prestavba, plánovaná už od polovice minulého roka, stála okolo osemstotisíc korún a prvé predmety v nej prebehli tento týždeň.V strižni je pripravená technika pre všetky druhy multimédií

Dôvodov na prestavbu bolo niekoľko. „Pôvodná strižňa mala už niečo odslúžené, po troch rokoch technicky zastarala. Impulzom bolo získanie peňazí z európskeho operačného programu Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť. Deväťdesiatdeväť percent ceny prestavby sme uhradili z eurofondu, zlomok techniky a softvéru je pôvodný,“ vysvetľuje odborný pracovník laboratória AVC Leo Nitče. Koncepcia programu, do ktorého sa zapojila celá fakulta, sa zameriava na magisterské a diaľkové štúdium, kde sa otvorili nové predmety orientované na spracovanie obrazu a zvuku.

V novom semestri je preto strižňa viac využívaná a študentom, ktorí sa do nej chcú dostať mimo vyučovania, sa zúžili možnosti. Prevádzkové hodiny dostupné na webe katedry nie sú aktuálne, miestnosť je takmer každý deň plne vyťažená. „Mám pocit, že sa tam predtým dalo ľahšie dostať. Telefón pre zvonček je niekedy vyvesený, alebo nie je v okolí nikto, kto by vás pustil, i keď sa tam práve nevyučuje. Pravdaže sa ale dá vždy spýtať vyučujúceho, či sa tam nedá zostať počas hodiny,“ vyjadril sa študent žurnalistiky Ondřej Báča.

Dodávateľ techniky bol určený dvanásteho decembra, no ako študenti niektorých kurzov pocítili, novú strižňu nestihli technici pripraviť do začiatku semestra. Nevyhnutelnou totiž bola modernizácia ostatých učební. „Firma, ktorá vyhrala výberové konanie nám dodala techniku štvrtého februára, no prioritou pre mňa bola miestnosť PC54, ktorá musela byť bezpodmienečne hotová do začiatku semestra. Kurzov, ktoré sa v nej vyučujú, je totiž omnoho viac,“ objasňuje Petr Barták, technik multimédií katedry, ktorý dozerá na prestavbu od začiatku. Rovnako bolo nutné pripraviť počítače v Rádiu R.

Úlohou pracovníkov bude teraz udržovať strižňu v dobrej kondícií. „Technika je dokonale vyladená, no určite sa v budúcnosti nejaké problémy objavia. V prípade poruchy hardvéru ho budeme reklamovať, záruka nám platí tri roky,“  dodáva Nitče.

Klíčová slova: přestavba, střižna, Nitče, Barták, technika

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.