05.10.2017 15:17


Story: vědec z CEITECu Jan Michalička zkumá nanomateriály na nejlepším elektronovém mikroskopu v republice

Autor: Jitka Kubátová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

 Čtyřiatřicetiletý vědec Jan Michalička z Brna se už deset let věnuje zkoumání atomární struktury nanomateriálů, v současné době je operátorem prozařovacího elektronového mikroskopu Titan s nejlepším atomárním rozlišení v České republice. Zároveň vede vlastní výzkum, ve kterém hledá možnosti, jak prodloužit životnost jaderných elektráren.

Brno – Pomocí špičkového prozařovacího elektronového mikroskopu Titan provádí mladý vědec Jan Michalička strukturní analýzy nově vyvinutých nanomateriálů v nedávno postaveném vědeckém centru CEITEC. Na starost má jako operátor nejlepší mikroskop pro zkoumání atomárních struktur ve střední Evropě. Zároveň se už deset let věnuje výzkumu radiačního poškození jaderných elektráren.

K přírodním vědám tíhnul Michalička už od dětství, se svým dědečkem sbíral kameny a horninu. Fascinovala ho příroda a fyzikální zákony, které za ní stojí. Studoval na biologicky zaměřeném gymnáziu v Hradci Králové, kde získal kladný vztah k mikroskopům, k pozorování a bádání. Jeho dětským snem ale bylo stát se pilotem. Proto si vybral studium materiálového inženýrství na VUT, chtěl se zaměřit na vývoj materiálů pro letectví. Během studia se ale dostal na stáž do Jaderného ústavu v Řeži. Výzkum materiálů, které prošly radiací, ho zaujal natolik, že už u něj zůstal i po studiu. V Řeži působil šest let, podílel se zde na vybudování nového vědeckého centra. Před třemi lety přestoupil do nové české vědecké Mekky, mezioborového výzkumného centra CEITECu v Brně.

Dnes pracuje s tím nejlepším vybavením, kromě vlastního výzkumu provádí strukturní analýzu nanomateriálů, který vyvíjejí jeho kolegové. Zkoumané nanomateriály mají velikost pouhé tisíciny tloušťky lidského vlasu, díky svému nicotnému objemu mají odlišné vlastnosti než větší materiály stejného složení. Navzdory své mikroskopické velikosti mají ale obrovskou budoucnost ve skoro všech oborech, v medicíně mohou sloužit jako doprava pro léky přímo do konkrétní buňky i jako cílené operační nástroj, v elektronice zase jako součást mikroprocesorů, v jaderném průmyslu jako důležitá součást stavebních materiálů a konstrukcí. Michalička tyto miniaturní vzorky prozařuje pomocí mikroskopu Titan. Mikroskop chrlí elektrony o velké energii, až procházejí skrz vzorek. Z reakce elektronů se vzorkem dostává tolik cenný obraz uspořádání atomů vzorku, třeba podobu krystalové mřížky atomů různé oceli, navíc mají z různých senzorů k dispozici řadu dalších údajů, jako je chemické složení nebo fyzikální a strukturální rysy, které přímo ovlivňují vlastnosti nanomateriálu.

Vzorky ke zkoumání Michaličkovi nosí hlavně kolegové, kteří nové materiály vyvíjejí a potřebují si ověřit jejich vlastnosti. Analýza jednoho vzorku mu zabere pár hodin až dnů. „Některé vzorky jsou ale natolik zajímavé, že se dají zkoumat i roky a pokaždé o nich lze najít nové informace,“ upozorňuje Michalička na výjimky.

Energetickou budoucnost vidí v jaderných elektrárnách. „Snažím se najít způsob, jak prodloužit životnost jaderným elektrárnám, které jsou nízkouhlíkovým a levným zdrojem energie, nejvíc šetrným k životnímu prostředí,“ přibližuje svůj výzkum Michalička. S vlastním výzkumem začal při roční stáži v USA na University of Michigan. Objektem jeho zkoumání jsou jaderné elektrárny, konkrétně jejich konstrukce a materiál, ze kterého jsou postavené. Zabývá se mírou jaderného poškození elektrárny radiací v okamžiku, kdy po šedesáti letech dospěje na konec své životnosti. Cílem výzkumu je zjistit, jak a já poškození vzniknou a jak je možné škody odstranit, aby se životnost elektrárny prodloužila. K simulaci radiačního poškození používá neradioaktivní těžké ionty, které mohou za pár minut vytvořit stejné poškození, jako neurony za šedesát let.

Na jeho práci ho baví především neustálé poznávání. „Nejvíc mě baví ta rozmanitost práce a objevování nových struktur a principů radiačního poškození. Velmi rád spolupracuji se stále novými lidmi, kteří do CEITECu přicházejí,“ popisuje svůj hlad po poznání Michalička.

Klíčová slova: Jan Michalička, jaderné elektrárny, mikroskop, nanomateriál

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.