19.03.2017 20:38


Stipendijní program Bakala Foundation otevírá své brány již poosmé

Autor: Alice Šplíchalová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Odstartoval osmý ročník stipendijního programu Scholarship pořádaného nadací Bakala Foundation. Zájemci, kteří chtějí studovat v zahraničí za finanční podpory manželů Bakalových, mají možnost podat přihlášky do poloviny května.

Jednou se zájemnců o příspěvek je i Monika Snítilá. Foto: Radek Štěpán

Brno - Studenti vysokých škol mají možnost přihlásit se do stipendijního programu Bakala Foundation do 15. května 2017. Osmý ročník finančně podpoří vybrané středoškolské či vysokoškolské studenty. Ti nejlepší v září získají stipendium. Výše stipendia se odvíjí od zvolené školy a finančních možností žadatelů. Formuláře najdou online na stránkách organizace.

Bakala Foundation každoročně otvírá program podporující vysokoškolské studenty, kteří chtějí studovat na prestižních zahraničních univerzitách. Ti několika miliony korun podpoří nejtalentovanější studenty, kteří chtějí v zahraničí absolvovat bakalářský či magisterský program na jedné z vyských škol. V loňském roce se do programu přihlásilo 213 uchazečů. „Z dlouhodobých statistik programu vyplývá, že o stipendia žádají mladí talentovaní lidé ze všech krajů,“ uvedla mluvčí Bakala Foundation Marie Wichterlová. Z přihlášených postoupilo dvaadvacet vybraných k pohovorům před hodnotící komisi. Nejlepších třináct studentů nakonec stipendium získalo.

Uchazeč musí splňovat několik podmínek. Základním předpokladem k podání přihlášky jsou vynikající studijní výsledky a nemožnost si zafinancovat si studium vlastními silami. Dále by měl být student ve věku do 33 let a mít státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu. „Ráda bych se do programu přihlásila. Naše rodina na tom není nejlépe s penězi, proto si myslím, že je to dobrá cesta ke splnění mého snu studovat v zahraničí,“ řekla vysokoškolačka Monika Snítilá. V rámci elektronické přihlášky mají žadatelé povinnost vypracovat esej v angličtině na jedno z nabízených témat. Pro tento rok se mohou zamyslet nad tím, co považují za nejzajímavější pokrok ve svém oboru za posledních 100 let. Druhou variantou je úvaha nad tím, zda může jedinec přispět k trvale udržitelnému rozvoji a třetí možnost zahrnuje reflexi na téma právo na život a na smrt a kde jsou hranice medicíny. Mimo složení přijímacích zkoušek student dokládá informace o tom, jak plánuje své studium hradit. „Roční školné na nejdražších univerzitách se blíží hranici milionu korun,“ objasnila Wichterlová. K tomu je potřeba navíc započíst náklady spojené s ubytováním a stravováním.

Manželé Bakalovi založili nadaci Bakala Foundation v roce 2007 s cílem finančně podporovat nadané studenty v jejich snu studovat v zahraničí. V uplynulých letech podpořili již 113 českých studentů, kteří působili na pětatřiceti různých zahraničních univerzitách. Aktuálně stipendium čerpá celkem čtyřicet sedm studentů. „Stipendium Nadace Zdeňka Bakaly mi během čtyřleté cesty umožnilo překonat finanční překážky a soustředit se na podstatné akademické problémy,“ uvedl student Josef Hazi.

Kromě stipendijního projektu Scholarship se manželé snaží studenty podporovat i jinak. V rámci projeku Achillova data a Journey pomáhají mladým novinářům získat zkušenosti z oblasti nezávislé žurnalistiky. Pro začínající architekty pořádají program Kaplicky Internship, který zajišťuje studentům praxe v nejprestižnějších evropských architektonických studiích. Další aktivitou nadace je Student Hub, tedy poradenské centrum pro zájemce o studium v zahraničí. Prostřednictvím tohoto projektu zpřístupnili knihovnu, pořádají veřejné debaty o vzdělávání, konzultace i setkání s významnými osobnostmi. 

Brno - Do 15 května 2017 mají studenti vysokých škol možnost přihlásit se do stipendijního programu Bakala Foundation. Již osmý ročník finančně podpoří vybrané středoškolské či vysokoškolské studenty. Ti nejlepší v září získají stipendium ve výši, která se odvíjí od zvolené školy a finančních možností žadatelů. Formuláře najdou online na stránkách organizace.

Bakala Foundation každoročně otvírá program podporující vysokoškolské studenty, kteří chtějí studovat na prestižních zahraničních univerzitách. Ti několika miliony korun podpoří nejtalentovanější studenty, kteří chtějí v zahraničí absolvovat bakalářský či magisterský program na jedné ze zahraničních univerzit. V loňském roce se do programu přihlásilo 213 uchazečů. „Z dlouhodobých statistik programu vyplývá, že o stipendia žádají mladí talentovaní lidé ze všech krajů,“ uvedla mluvčí Bakala Foundation Marie Wichterlová. Z přihlášených postoupilo 22 vybraných k pohovorům před hodnotící komisi. Nejlepších 13 studentů nakonec stipendium získalo.

Uchazeč musí splňovat několik podmínek. Základním předpokladem k podání přihlášky jsou vynikající studijní výsledky a nemožnost si zafinancovat si studium vlastními silami. Dále by měl být student ve věku do 33 let a mít státní občanství ČR nebo povolení k trvalému pobytu. „Ráda bych se do programu přihlásila. Naše rodina na tom není nejlépe s penězi, proto si myslím, že je to dobré řešení mého snu studovat v zahraničí,“ řekla vysokoškolačka Monika Snítilá. V rámci elektronické přihlášky mají žadatelé povinnost vypracovat esej v angličtině na jedno z nabízených témat. Pro tento rok se mohou zamyslet nad tím, co považují za nejzajímavější pokrok ve svém oboru zájmu za posledních 100 let. Druhou variantou je úvaha nad tím, zda může jedinec přispět k trvale udržitelnému rozvoji a třetí možnost zahrnuje reflexi na téma právo na život a na smrt a kde jsou hranice medicíny. Mimo složení přijímacích zkoušek student dokládá informace o tom, jak plánuje své studium hradit. „Roční školné na nejdražších univerzitách se blíží hranici milionu korun,“ objasnila Wichterlová. K tomu je potřeba navíc započíst náklady spojené s ubytováním a stravováním.

Manželé Bakalovi založili nadaci Bakala Foundation v roce 2007 s cílem finančně podporovat nadané studenty v jejich snu studovat v zahraničí. V uplynulých letech podpořili již 113 českých studentů, kteří působili na 35 různých zahraničních univerzitách. Aktuálně stipendium čerpá celkem 47 studentů. „Stipendium Nadace Zdeňka Bakaly mi během čtyřleté cesty umožnilo překonat finanční překážky a soustředit se na podstatné akademické problémy,“ uvedl student Josef Hazi.

Kromě stipendijního projektu Scholarship se manželé snaží studenty podporovat i jinak. V rámci projeku Achillova data a Journey pomáhají mladým novinářům získat zkušenosti z oblasti nezávislé žurnalistiky. Pro začínající architekty pořádají program Kaplicky Internship, který zajišťuje studentům praxe v nejprestižnějších evropských architektonických studiích. Další aktivitou nadace je Student Hub, tedy poradenské centrum pro zájemce o studium v zahraničí. Prostřednictvím tohoto projektu zpřístupnili knihovnu, pořádají veřejné debaty o vzdělávání, konzultace i setkání s významnými osobnostmi.

 

Klíčová slova: stipendijní program, Bakala Foundation, studium v zahraničí

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.