07.10.2017 15:22


Štipendijné programy nielen oceňujú, ale aj pomáhajú študentom

Autor: Vanesa Čierna | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Nový semester znamená pre študentov nielen množstvo povinností, ale aj výdavkov, ktoré k vysokoškolskému životu patria. Ubytovanie, strava, či cestovanie za štúdiom tvoria nemalú časť rozpočtu. Mnohí študenti pracujú popri škole, aby zvládli tieto náklady platiť. Masarykova univerzita preto ponúka niekoľko štipendijných programov.

BrnoNiektoré štipendijné programy Masarykovej univerzity sú určené pre celú univerzitu, no nájdu sa aj také, ktoré udeľujú jednotlivé fakulty. Celouniverzitné, či fakultné štipendiá však majú rovnaké ciele - motivovať študentov k lepším výsledkom a finančne im pomôcť. Štipendá totiť nie sú zamerané len na výsledky študentov, ale aj na pomoc sociálne slabším.

Jedným z najvyužívanejších štipendií poskytovaných pre všetkých študentov, je ubytovacie štipendium. To je určené pre všetkých s prezenčnou formou štúdia a s trvalým bydliskom mimo Brna. Rovnako musí byť zápis na Masarykovej univerzite prvým zápisom na českej vysokej škole a nesmie byť predĺžená doba štúdia. To, či je vysokoškolák na internáte, alebo na priváte nie je dôležité. "Najlepšie na ubytovacom štipendiu je to, že ho získavam každý semester," povedal študent Šimon Kubányi, ktorý na univerzite študuje už druhý rok. 

Štipendiá môžu motivovať študentov k lepším výsledkom.

Fakulta sociálních studií poskytuje štipendiá aj pre zdravotne postihnutých študentov. Nárok na štipendium majú aj študenti, ktorým sa počas štúdia narodilo dieťa.  Štipendium sa dáva otcovi alebo matke dieťaťa len raz. Okrem toho na fakulte funguje Dětský koutek, kde sa o deti starajú dobrovoľníci.

Na Fakulte sociálních studií poskytuje dekan štipendium pre najlepších študentov. Ocenení sú študenti, vybraní z bakalárskeho, magisterského, doktorského a magisterského študijného programu v anglickom jazyku. Fakulta nezabúda ani na talentovaných vysokoškolákov, ktorých výsledky sú mimoriadne. Žiadosť na tento typ štipendia však len veľmi výnimočne podávajú samotní študenti. Podávať ho môžu odborní pracovníci. 

Okrem týchto typov štipendií udeľuje fakulta aj mimoriadne štipendia. To dostala aj študentka enviromentálnych štúdií a žurnalistiky Karolína Poláčková za pomáhanie pri organizácií Ekofilmu. "Na Ekofilme som pomáhala pri koordinácií dobrovoľníkov," popisuje svoju pomoc študentka Karolína. Tento štipendijný program funguje aj iných fakultách. Dostala ho aj študentka Filozofickej fakulty Pavla Dostálová za prácu pre školský klub.

Klíčová slova: štipendium, MUNI

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.