09.04.2011 16:57


Snažíme se pomoct každému, říká studentská poradkyně

Autor: Jana Navrátilová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Mnoho studujících se ve škole dostane do situace, kdy si neví rady s výkladem studijního a zkušebního řádu či jiných univerzitních předpisů. Na základě podobných zkušeností založili absolventi Masarykovy univerzity v roce 2007 spolek Studentských poradců.

Autor: Jana Navrátilová

Brno Studentští poradci radí všem, kteří se ocitnou ve studijních nesnázích. Zaměřují se ale také na prevenci. Každoročně pořádají osvětové přednášky, kterých se mohou zúčastnit studenti jakéhokoliv ročníku. Jejich cílem je předávání zkušeností těm, kteří potřebují pomoci. V současnosti má spolek patnáct členů. Mezi nimi jsou i poradce Jan Kadlec a aktuální předsedkyně poradců Vlasta Žáková.

Kdo jsou Studentští poradci?

Vlasta Žáková: Studentské poradce tvoří různorodá skupinka studentů Masarykovy univerzity v Brně. Aktuálně je nás patnáct. Máme u nás poradce ze všech fakult ve všech stupních studia, jak v bakalářském, magisterském, tak doktorandském studiu.

Co je náplní vaší práce?

Vlasta Žáková: Naším cílem je poskytování studijně-právního poradenství. Na začátku každého akademického roku pořádáme pravidelné přednášky Bezpečně studiem. Studenti je mohou navštívit na všech fakultách. Na seminářích většinou řešíme problémy, se kterými se studenti setkávají při studiu, a radíme, jak se jim vyhnout. Většinou nám studenti napíší mail, nebo se zastaví v konzultačních hodinách. Problém s nimi rozebereme, vysvětlíme nejasnosti, nastíníme jim, co je čeká, a nabízíme jim východisko. Situaci za studenta ale nikdy sami neřešíme. Pouze mu nabídneme možnosti, kterých může využít. Pak už záleží na něm samotném, kterou z variant si zvolí.

Mohou se na poradce obracet všichni studenti?

Vlasta Žáková: Samozřejmě můžou, neděláme rozdíly mezi fakultami ani stupni studia. Občas se na nás obrací i studenti z jiných vysokých škol. Snažíme se poradit opravdu každému. Radíme samozřejmě zadarmo a kdykoliv.

Jak se člověk může stát studentským poradcem?

Jan Kadlec: Hlavně tím, že je aktivní a zajímá se o univerzitní i fakultní dění. Například já jsem se k roli poradce dostal tak, že jsem byl až příliš viditelný v diskusních fórech v ISu. Poradcem se člověk může stát i tak, že si jej všimne někdo ze starších poradců, jako se to stalo mně. Důležitá je ochota učit se, stále sledovat novinky na fakultách a absolvovat potřebné semináře.

Vlasta Žáková: Poradcem se ale může stát i někdo, kdo má o tuto práci prostě zájem. Napíše nám e-mail, kde nastíní něco o sobě a o tom, jakou má pro poradenství motivaci. My si s ním domluvíme osobní schůzku a řekneme mu, co poradenství obnáší. Každého nového poradce musíme schválit na poradě. Poté dotyčný začne pracovat jako poradce ve zkušební době. Má půl roku na to, aby ukázal, co v něm je. Jestli je dostatečně aktivní, dokáže se naučit všechny univerzitní předpisy, zda umí dobře radit a vykazuje přátelský přístup ke studentům. Má svého tutora, který po něm všechny případy kontroluje, motivuje a směruje jej. Pokud jsou ostatní poradci s prací nového člena spokojení, stane se po uplynutí zkušební doby plnoprávným poradcem. Práce poradce je časově velmi náročná. Univerzitní předpisy se mění a je nutné je neustále sledovat.

Měli by studenti pravidelně sledovat všechny změny ve fakultních předpisech?

Vlasta Žáková: Pokud má student nebo studentka jeden obor, který dokončí ve standardní době, nemusí znát každou podrobnost. Jakmile studuje trochu nestandardně, například přerušuje nebo má neúspěšně ukončené studium, je dobré si studijní řád prostudovat nebo se zeptat studentských poradců, aby student včas věděl, jaká jsou rizika.

Je práce poradců placená?

Vlasta Žáková: Jsme placeni formou stipendia. Odměna je ale spíše symbolická, poradcem člověk není proto, aby si vydělal. Odměňovanou činností je například pořádání osvětových přednášek nebo práce v  konzultačních hodinách.

Když má student potíže, obvykle zamíří přímo na studijní oddělení. Měl by místo toho přednostně zajít za poradci?

Vlasta Žáková: Nejsme ani náhrada studijního oddělení, ani mu nechceme a nemůžeme konkurovat. V určitých případech se student raději svěří studentovi, který je o pár let starší než on a studuje stejnou fakultu. Hodně studentů se na studijní stydí jít, jelikož se bojí odmítnutí. K nám mohou chodit bez starostí. Navíc na studijním mají vlastní práci. Nemohou se zabývat jednotlivými případy jako my, kteří se specializujeme přímo na studentské poradenství. Hodně studentů k nám chodí předtím, než navštíví studijní oddělení. U nás si zjistí veškeré informace a na studijním už pak přesně vědí, co chtějí, a vyřizování jejich žádosti pak není tak komplikované.

S jakými problémy se na vás studenti nejčastěji obracejí?

Vlasta Žáková: Velice často řešíme poplatky za studium. V důsledku osvětových přednášek už je to lepší než před lety, kdy k nám studenti chodili s vyměřeným poplatkem. V takové situaci už se nedalo dělat téměř nic. Studenti už mají o poplatcích širší povědomí, ví, že si na ně musí dávat pozor. Chodí se poradit dříve, než jim je poplatek vyměřen, a ptají se, jak si studium zorganizovat, aby nemuseli platit.

Je poradenství anonymní?

Vlasta Žáková: Ano. Anonymní je i diskusní fórum v ISu. Pokud student napíše dotaz tak, že by se dal identifikovat, dotaz smažeme a odpovíme e-mailem. Dodržujeme Etický kodex pracovníků vysokoškolských poraden.

Chystáte pro letošní rok nějaké novinky?

Vlasta Žáková: Aktuálně jsme změnili úřední hodiny a doufáme, že nový čas bude studentům více vyhovovat. Plánujeme nábor nových členů a změny na webu, aby byl přehlednější. V budoucnosti bychom chtěli mít úřední hodiny nejen v poradenském centru na lékařské fakultě a v kampusu, ale také na dalších fakultách, aby to studenti pro radu neměli daleko. Mimoto nás studující mohou oslovit na osvětových přednáškách Bezpečně studiem, které pořádáme vždy na začátku akademického roku.

Více informací naleznete na webu http://poradci.muni.cz/.

Klíčová slova: Studentští poradci, Masarykova univerzita, studium, poplatky

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.