02.03.2015 17:20


Směsný odpad na Fakultě sociálních studií dotřizují uklízečky

Autor: Jurčíková Irena | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Třídění odpadu se stává standardem každé domácnosti a ani školy nejsou výjimkou. Na Fakultě sociálních studií se snaží třídění odpadu postupně zavádět taky, v nejbližší době proběhne renovace odpadkových košů a přibydou také koše na papír a sklo.

Brno – Na Fakultě sociálních studií se odpad již částečně třídí, jsou zde odpadkové koše na PET lahve a nebezpečný odpad. Ostatní koše jsou pouze na směsný komunální odpad, ten následně segmentují uklízečky. „Odpad se snažím třídit, i když jsem na fakultě, označení košů je pro mě dostačující, ale chybí mi tu nějaký koš na papír. O následném třídění odpadu uklizečkami jsem nevěděla,“ uvedla studentka Marie Bedrošová.

Koše na směsný odpad a PET lahve ale mají stejnou barvu a polepy na jejich pojmenování se odlepují nebo dokonce chybí. Tuto situaci se snaží řešit dva senátoři Fakulty sociálních studií Martin Černý a Jan Skalík. Nezávisle na nich se snahou lépe segmentovat odpad přišel i doktorand Katedry environmentálních studií Tomáš Chabada, který si osobně vytyčil zlepšení třídění odpadu prostřednictvím mikroprojektu, který realizuje v rámci Sokratova institutu. Všichni tři tedy spojili své síly a začali se této problematice víc věnovat.

V současné době mají za sebou jednání se správcem budovy fakulty. „S panem Jebasem jsme se dohodli, že vytiskneme nové polepy na odpadkové koše. V současnosti jsou na koších určených na tříděný odpad jen částečně nebo úplně odlepené malé cedulky upozorňující, že do koše patří "pouze PET lahve". Téměř každá z těchto cedulek vypadá navíc úplně jinak, což může studenty mást,“  uvedl Černý. Tyto koše však nejsou pouze na PET lahve, nýbrž i na všechny ostatní plasty. „Nové značení bude realizované v nejbližších dnech. Způsob sběru plastů, tak bude kopírovat systém realizovaného sběru v Brně,“ doplnil informace Chabada.odpadkové koše FSS

Výsledkem přeznačení má být, že na každém patře, v každém "shluku" košů, bude aspoň jedna nádoba na plasty označená žlutou barvou a jedna na směsný odpad. Dole v atriu přibude nový nerezový koš na sklo. Kromě toho na fakultě existuje i nádoba, kam je možné vyhazovat starou elektroniku. „Najdeme ji v suterénu u občerstvení. Bohužel je zatím umístěná tak, že skoro nikdo nemá šanci si jí všimnout,“ řekl Černý.

Senátorům se nelíbí ani zbytečné plýtvání a následné netřídění papíru. „Velkým problémem je podle nás také netřídění papírových utěrek z košů na WC, které tvoří, co se týká objemu, drtivou většinu odpadu na Fakultě sociálních studií. Chceme se tedy dohodnout, aby se papírový odpad, ať už v podobě utěrek nebo jiný, třídil také,“ dodal Černý. Nádoby na papír se brzy objeví v atriu a v pátém patře budovy, budou označeny modře. „Kromě toho chceme navázat spolupráci s knihovnou v oblasti segmentace papíru,“ uvedl Chabada.

Nyní se odpad na fakultě dotřizuje takovým způsobem, že uklízečky separují především sklo a plastové odpadky, které studenti a zaměstnanci odhodí do směsných košů.

Klíčová slova: recyklace, odpad, třídění, fakulta

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.