05.05.2012 15:28


Seminární práce a testy: vyučující si s opravami dávají na čas

Autor: Michaela Nevečeřalová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Zaneprázdnění vyučující mají čas na zadávání seminárních prací a průběžných testů přes semestr, s jejich opravami to ovšem tak horké není. Řád Masarykovy univerzity na lhůty oprav takovýchto prací nepamatuje. Občas tak student musí vykázat velkou trpělivost, aby se výsledků vůbec dočkal.

Jen co student dopíše poslední slovo průběžného testu, hned se vrhá k počítači. Čekají ho dny plné netrpělivosti a strachu zároveň. Bolí ho prsty od neustálého obnovování poznámkového bloku v Informačním systému (IS), kam vyučující zapisují získané body. Výsledky často ale ne a ne přijít. „Zapsala jsem si předmět Konflikty a světová politika, na začátku dubna jsme psali test. Trvalo skoro měsíc, než jsme dostali výsledky. Tak to bylo i loni v podobném předmětu. To čekání je strašné," svěřila se studentka politologie Markéta, která nechtěla uvést celé jméno.

Poznámkový blok v ISu. Autor: Michaela NevečeřalováPokud by si studenti na dlouhé čekání chtěli stěžovat, mají smůlu. Studijní a zkušební řád nestanovuje závaznou povinnost hodnotit průběžné testy do určité doby," uvedla vedoucí studijního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity Martina Vlková. Podle jejích slov záleží pouze na zvyklostech a vnitřních opatřeních fakulty či katedry. Moc způsobů, jak se bránit, ale neexistuje. Student se může domáhat případné nápravy u vedoucího katedry," upřesnila Vlková. Jakým způsobem už však specifikováno není.

Studijní řád univerzity zapomíná i na opravy seminárních prací, esejí a dalších písemných úkolů. U těch je to podobné jako v případě průběžných testů. Student si prostě musí počkat. Seminární práce se často odevzdávají ke konci semestru. Někdy pak mám napsaný zkouškový test, ale nevím, jestli jsem prošla, protože ještě nemám opravenou seminárku," doplňuje studentka Markéta.

Na ukončování předmětů už zkušební řád univerzity myslí a nezáleží na tom, zda se jedná o zápočtový test nebo ústní zkoušku. Výsledek ukončení předmětu musí být zaznamenán v ISu nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu písemné zkoušky," vysvětlila mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová pravidlo pro písemné práce a dodala, že po ústní zkoušce musí mít student výsledek zapsán nejpozději následující pracovní den. Pokud výsledek nemá ani po této lhůtě, má možnost podat stížnost. V případě, že vyučující poruší svou povinnost, může se student obrátit se stížností k děkanovi fakulty. Neexistuje však nárok na to, že by student mohl kvůli pozdnímu zapsání například konečnou známku odmítnout," dodala Vlková.

Pokud není student s hodnocením spokojený, může do třiceti pracovních dnů od konání písemné zkoušky či elektronického testu do své práce nahlédnout. V tom případě má šanci na změnu hodnocení, pokud například zjistí, že vyučující během hodnocení přehlédl část vypracování. Ustanovení umožňuje studentovi nahlédnout, jakým způsobem byla práce hodnocena. V odůvodněných případech může požádat o úpravu hodnocení," uzavřela Fojtová.

Klíčová slova: opravy, písemné práce, známka, IS, Studijní a zkušební řád

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.