16.03.2012 13:31


Sdružení Reforma společnosti připravuje nový svět

Autor: Tereza Ševelová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Brno - Proti současnému společenskému systému protestuje v poslední době mnoho lidí po celém světě. Od konce roku 2010 svoji nevoli vyjadřovali lidé v arabských zemích, v Evropě, Spojených státech amerických, v zemích Jižní Ameriky a na mnoha dalších místech. A protesty stále pokračují. Lidé nesouhlasí se současným uspořádáním, ale jak by měl společenský systém vypadat, nevědí. Jaroslav Hauser ze sdružení Reforma společnosti však svoji představu má.

Co je sdružení Reforma společnosti?

Reforma společnosti je občanské sdružení s asi dvaceti členy, kteří dospěli k názoru, že se společnost dostává do mezní situace, kterou nelze zvrátit drobnými změnami. Je nutná tvorba nového systému. Členové a příznivci hnutí připravili na základě komplexních diskusí návrh společenské reformy.

Co přesně vám vadí na současném uspořádání?

Celý nynější systém je špatný. Vše se dá koupit a zaplatit. Společnost se vychýlila ke zlatému teleti. Velkým problémem je fakt, že se systému podařilo vychovat devadesát pět procent lidí tak, aby situaci přijímali jak je a vůbec o ní nepochybovali. Vše je postaveno na tom, že ekonomie je exaktní věda, které rozumí jen pár vyvolených lidí. A prostý občan je tady jen proto, aby to odkýval, protože tato věda přesahuje jeho chápání.

 

Jaký je hlavní problém dnešní ekonomiky?

Můžeme ten problém zjednodušit na korupci a tvorbu peněz skze úroky z dluhů. Člověk se stává otrokem banky, která si diktuje podmínky. Ve chvíli, kdy banky utáhnou kohoutky a omezí tok peněz do ekonomiky, v podstatě znemožní splácení dluhů. Takovými nástroji mohou politicky ovládat celý svět.

 

Říkáte, že banky ovládají systém. Jak se to dá změnit?

Jedinou možností je ekonomická reforma. Peníze nejsou v navrhovaném systému vlastnictvím lidí, a tak se vrací jejich původní směnná hodnota. Nelze s nimi spekulovat, neexistují žádné burzy ani úrok.

 

Budou banky půjčovat zadarmo?

V novém systému je jen jedna centrální banka, přes kterou prochází všechny transakce. Peníze jsou vlastnictvím celé společnosti a lidé mají právo na bezhotovostní směny, které trvají jen zlomek vteřiny. Funguje to podobně jako dnešní účty, ale říkáme tomu Nárok na peněžní plnění - NPP.

 

V čem je nevýhoda hotovosti?

Pomocí hotovosti se dá velice jednoduše korumpovat. V systému bezhotovostních transakcí lze korupci velmi účinně předcházet, protože není nic snazšího než dohledat přesuny mezi dvěma účty. Dalším problémem hromadění hotovosti je fakt, že určitý obnos stojí mimo systém. Řekneme-li, že peníze jsou krví ekonomiky, tak schováváním hotovosti doma odebírají lidé tuto krev ze systému.

 

Jaký je rozdíl mezi spořením doma a na účtu NPP?

Střádané peníze nebudou na účtu fyzicky, to znamená, že mohou několikrát kolovat společností a vytvářet určitou hodnotu. Banka, která se promění v serverové středisko, bude i nadále moci půjčovat peníze, ale bez úroku. V této bance nebudou lidé, pouze počítače, takže absence zisku z úroků ničemu nevadí. Elektřinu zaplatí stát z daní.

 

Obchodování s penězi už by nadále nebylo možné?

Ne, je amorální. Jen proto, že jsem si díky vlivným kamarádům mohl vydělat a založit banku, teď budu půjčovat, abych získal ještě více peněz? Normální lidi drží systém pod krkem. Jsou jako veverky v bubnu. Šlapou a šlapou a nemůžou dělat nic jiného. Lidé by rádi měli koníčky, ale to nejde – potřebují udržet děti na škole a nakoupit jídlo.

 

Odstraněním úroků se tento problém vyřeší?

Všechno je spojené. Když se ekonomická reforma provede spolu s širší reformou společnosti, kterou také připravujeme, vytvoří se zcela nový systém. Každý bude mít alespoň minimální mzdu, kterou jsme v současné době vypočítali na 26 400 korun, za což se dá docela slušně žít.

 

Jak jste k této částce došli?

Je to suma vypočítaná pro současný stav české ekonomiky. Konkrétní částka by se vždy stanovila na jeden rok dopředu podle aktuálního ekonomické situace. Zaměstnavatelé by měli povinnost vyplácet svým zaměstnancům minimální plat, ne méně. Pokud by některý podnik nebyl schopný tuto částku vyplácet, tak své zaměstnance propustí. O tyto lidi se pak postará stát. Zůstane jim minimální mzda za veřejně prospěšné práce.

 

Je cílem, aby měli všichni stejnou mzdu?

Ne, naopak. Další věcí je určení maximální mzdy, o jejíž výši se bude ještě diskutovat. Výdělek přesahující maximální mzdu by byl stoprocentně zdaněn. Tento bod vyvolává nesouhlas především u podnikatelů, ale u nás by se to týkalo jen dvaceti, padesáti tisíc lidí. Navíc je evidentní, že člověk s opravdu vysokými příjmy je už na nic nepotřebuje. Představa, že je člověk natolik chytrý, aby přišel na nějaký nápad, za který by si tyto vysoké sumy zaslouží, je zkreslená. Bez ostatních by to nezvládl. Tedy ano, ať má třeba dvacetinásobek minimálního platu, ale víc už potřebovat nemůže. Celkově by se tedy jednalo o rovnoměrnější, spravedlivější a průhlednější systém, který klade důraz na zodpovědnost.

 

Jak budete oslovovat veřejnost?

Zvláštním orgánem – občanských sněmem, který bude  působit na několika úrovních. A to jak regionálně, tak tématicky. Konkrétně pomocí přednášek a diskuzí. Doufáme, že vytvoříme ostrůvky pozitivní deviace, které se postupně pospojují. Nezávisle na dnešním systému jsme schopni připravit novou strukturu. Konfliktu není třeba. Společnost se decentralizuje a bude mít novou organizační síť, současní politici odejdou. Ústřední vláda by měla rozhodovat pouze o několika oblastech, jako je například vnější obrana. Také nebude mít přístup k penězovodům, tudíž pro typ současných politiků, kteří jdou do státní služby jen vydělávat, bude nová centrální politika naprosto nezajímavá. Noví politici budou zvoleni podle zákonů připravených občanským sněmem.

 

Myslíte, že přesvědčíte většinu veřejnosti?

Nevím, jestli většinu, nicméně si myslím, že se tyto myšlenky postupně rozšíří.

 

Jak odpovíte, když někdo označí vámi navržený systém za utopický?

Je-li to pro někoho utopie, ať se nezajímá. Když se ale člověk bude zajímat a angažovat, utopie to vůbec být nemusí.

Klíčová slova: ekonomie, reforma, korupce, úrok, společnost, systém

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.

Přehled komentářů

J.Hauser | 02. 04. 2012, 19:43
Protože nebylo možné text článku již upravit, přikládám vysvětlení dvou největších nedorozumění, které vznikly buď tím, že jsem se nepřesně vyjádřil, případně mne slečna Ševelová přesně nepochopila. Text v článku: Ne, naopak. Další věcí je určení maximální mzdy. Výdělek přesahující maximální mzdu by byl stoprocentně zdaněn. Komentář: maximální mzdou není zcela jistě myšlena nějaká hodnota třeba n-násobku mzdy minimální. Horní hranice příjmu v našem systému nijak omezena není. Teprve kdo tyto peníze nedokáže do určité doby použít, budou mu na účtu kráceny. Kdokoliv může mít mnohamilionové příjmy a pokud je do určité doby - např. 1 rok - použije, o nic "ukrácen" nebude. Výše hranice zdanění se bude ještě diskutovat. Text v článku. Pokud by některý podnik nebyl schopný tuto částku vyplácet, tak své zaměstnance propustí. O tyto lidi se pak postará stát. Zůstane jim minimální mzda za veřejně prospěšné práce. Komentář: Zde se nejedná samozřejmě o automatický přechod nezaměstnaného do „náručí státu“. Může si sám jako dnes samozřejmě najít práci jinou, pouze v případě že se mu to nepodaří, pak nastoupí za nejméně minimální mzdu na práce potřebné v regionu, kde bydlí.