08.03.2019 20:09


Rektor ocenil významné osobnosti univerzity medailami

Autor: Diana Huslíková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Rektor Masarykovej univerzity odovzdal zlaté a strieborné medaily ľuďom, ktorí výrazne pomohli chodu univerzity. Ocenených bolo tridsaťjeden bývalých a súčasných spolupracovníkov. Akcia sa diala vrámci osláv stého výročia univerzity. 

Brno – Zlaté a strieborné medaily dostalo v stredu tridsaťjeden ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Masarykovej univerzity. Boli to bývalí a súčasní profesori, ale aj pracovníci Ústavu výpočtovej techniky a Stredoeurópskeho technologického inštitútu. Slávnostná ceremónia sa konala v aule Právnickej fakulty. 

Medzi ocenenými boli hlavne zakladatelia fakúlt a katedier a odborníci v rôznych vedných disciplínach.  Taktiež tam boli vedúci spoločností, ktorí nadviazali spoluprácu s univerzitou a prehĺbili tak praktickú výuku študentov. 

„Vzdelávacie inštitúcie nie sú len miesto, kde sa predávajú vedomosti. Okrem tých majú študenti spolu s ich učiteľmi hľadať aj múdrosť," povedal vo svojom prejave rektor Mikuláš Bek. Načrtol tiež dve metaforické dráhy univerzity v budúcnosti. Jedna je dystopická, kde má univerzita len lokálny význam. Druhá je utopická, kde je v prvej stovke najlepších škôl sveta. Podľa neho všetci ocenení prispievajú alebo prispievali k verzii optimistickej. 

Táto akcia bola jednou z viacerých udalostí organizovaných vrámci osláv stého výročia založenia univerzity. Počas celého roka budú fakulty a pracoviská organizovať výstavy, veľtrhy a prednášky. Oslavy sa zavŕšia v júni na festivale MUNI 100. 

Spolupracovníci ocenení medailami Masarykovej univerzity:

Právnická fakulta

Zlatá medaila

Petr Hajn

podiel na vzniku Katedry obchodného práva

Strieborná medaila

Josef Bejček

osobnosť obchodného práva v Českej republike

Strieborná medaila

Naděžda Rozehnalová

predstaviteľka odboru medzinárodného práva v Českej republike

Lekárska fakulta

Zlatá medaila

Eva Táborská

riadenie pregraduálneho vzdelávania, rozvoj preklinického štúdia a vzdelávanie zahraničných študentov

Strieborná medaila

Ivan Rektor

odborník v oblasti neurológie

Strieborná medaila

Jiří Vorlíček

prínos v odbore onkológie

Prírodovedecká fakulta

Zlatá medaila

Milan Gelnar

odborník v oblasti ichtyoparazitológie

Strieborná medaila

Rudolf Brázdil

odborník v oblasti klimatológie

Strieborná medaila

Jan Helešic

odborník v oblasti hydrobiológie, vybudovanie ústavu botaniky a zoológie

Filozofická fakulta

Zlatá medaila

Jan Zouhar

odborník v oblasti dejín českej filozofie. Má podiel na príprave prvej fázy rekonštrukcie areálu fakulty

Strieborná medaila

Jiří Kroupa

odborník v oblasti dejín umenia

Strieborná medaila

Miloš Štědroň

odborník v oblasti muzikológie. Je taktiež autorom univerzitných fanfár

Pedagogická fakulta

Zlatá medaila

Šimon Pánek

spoluzakladateľ organizácie Človek v tiesni


Eduard Hofmann

podiel na rozvoji didaktiky geografie


Vladimír Richter

odborník v oblasti hudobnej výchovy

Ekonomicko-správna fakulta

Zlatá medaila

Marie-Liesse Houbé

spoluzakladateľka študijného odboru Verejná správa

Strieborná medaila

Christopher Alfred Nash

odborník v oblasti ekonómie dopravy a železníc

Strieborná medaila

Jaroslav Nekuda

podiel na vzniku fakultnej knižnice.

Fakulta informatiky

Zlatá medaila

Luboš Brim

priekopník využitia spolupráce priemyslu a informatického vzdelávania

Strieborná medaila

Radovan Musil

naviazanie spolupráce medzi fakultou a spoločnosťou Red Hat

Strieborná medaila

Jan Staudek

podiel na formovaní legislatívy ohľadom kyberbezpečnosti

Fakulta sociálnych štúdií

Zlatá medaila

Vladimír Smékal

jeden zo zakladateľov fakulty

Strieborná medaila

Hana Librová

zakladateľka Katedry environmentálnych štúdií

Strieborná medaila

Zbyněk Vybíral

odborník v oblasti psychoterapie a sociálnej psychológie

Fakulta športových štúdií

Zlatá medaila

Jiří Nykodým

podiel na zrode hokejového tímu HC Masaryk University

Strieborná medaila

Renata Klárová

ovplyvnenie podoby nových študijných programov

Strieborná medaila

Martin Zvonař

rozšírenie medzinárodnej spolupráce fakulty

Ústav výpočtovej techniky

Strieborná medaila

Miroslav Bartošek

zásluhy na digitalizácii katalógov univerzitných knižníc

Strieborná medaila

Jana Kohoutková

spolupráca na zrode intranetového systému Masarykovej univerzity Inet

CEITEC

Strieborná medaila

Pavel Plevka

odborník v oblasti štruktúrnych štúdií vírusov a baktériofágov

Strieborná medaila

Vladimír Sklenář

odborník v oblasti nukleárnej magnetickej rezonancie

 

 

 

Sdf

Sdf

Sdf

Wsdfsdo

Huh

Iu

Gig

Iug

Iugi

Ugi

Giguigi

igug

Klíčová slova: medaile, univerzita, muni

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.