11.05.2016 23:46


Rektor Masarykovy univerzity se na udílení cen Dies academicus vyjádřil k novele vysokoškolského zákona

Autor: Martin Čech | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Ocenění za úspěchy v oblasti vědy a výzkumu, pedagogické činnosti, sportu, umění a občanských aktivit udílel dnes rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek na akademické slavnosti Dies academicus 2016. Vybraní výzkumníci dostali medaile i peněžní odměny. Před samotným rozdáním cen se rektor vyjádřil k vysokoškolské novele, která zavádí systém hodnocení kvality škol a mění způsob udělování akreditací.

Brno – Ceny rektora Masarykovy univerzity dnes udělil rektor Mikuláš Bek. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně při akademické slavnosti Dies academicus 2016 jako každý rok studenti a zaměstnanci univerzity získali ocenění za mimořádné úspěchy v oblasti vědy a výzkumu, pedagogické činnosti, sportu, umění a nově také občanských aktivit. Vítězové dostali diplom, bronzovou medaili a peněžní odměnu.

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek právě předává cenu jedné z oceněných. Foto: Martin Čech

Před udělením cen se v proslovu rektor Mikuláš Bek vyjádřil k přijetí nového vysokoškolského zákona, který začne platit od září tohoto roku. Ten mimo jiné zavádí systém vnitřního a vnějšího hodnocení kvality vysokých škol a mění způsob udělování akreditací. „Výsledný kompromis novely vytěsňuje celou řadu problémů vysokých škol. V mnoha ohledech zvítězili zastánci rozsáhlého zasahování státu do činnosti univerzit, podle kterých je státní regulace důležitější než vnitrouniverzitní diskuze,“ uvedl Bek. Vyjádřil se také k institucionální akreditaci, kvalitě vzdělání nebo mezinárodní konkurenci. Zmínil i důležitost samotné diskuze před stanovením zákonů bez předcházející veřejné debaty. „Skutečná akademická diskuze je spor s otevřeným výsledkem. Česká veřejná diskuze je blokována řadou obav a obranných postojů,“ sdělil Bek. 

Poté se slova ujal předseda Akademického senátu Masarykovy univerzity Stanislav Balík, který upozornil, že vzhledem k době prosazování této novely bude trvat dlouho, než ji vystřídá další. „Kvalitu studia nezajistí sebelépe poskládaná Rada Národního akreditačního úřadu. Pohlídat kvalitu by měl každý vyučující tím, že nedá kredity zadarmo a bude se naplno věnovat studentům. Každý garant je zodpovědný za vhodnost, konzistenci a provázanost oboru. Studenty bychom měli povzbuzovat k absolvování části studia v zahraničí. To za nás sebelepší univerzitní ani mimouniverzitní centrum neudělá,“ prohlásil Balík.

Ceny měly tradičně několik kategorií podle zaměření, délky bádání, cílového média a nově také za rozvoj společnosti. Cenu rektora Masarykovy univerzity za aktivní rozvoj občanské společnosti získala Lenka Gulová z Pedagogické fakulty, která se dlouhodobě zabývá možnostmi podpory skupin se speciálními školními potřebami, zejména multikulturní výchovou a rozvojem inkluzivního školního prostředí. Odborné zkoumání přitom propojuje s občanskými aktivitami. Ocenění za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu získal profesor Jindřich Špinar z Lékařské fakulty za úspěšnou vědeckou kariéru v oblasti kardiologie. Už v devadesátých letech v Brně započal pod jeho vedením program transplantací srdce.

V kategorii pro vynikající studenty magisterských studijních programů získal ocenění třeba David Klaška z Fakulty informatiky se studijním průměrem 1,0 za celý průběh studia. Ten je také cvičícím několika předmětů, mimo jiné i pro sluchově postižené studenty. Lenka Dědková z Fakulty sociálních studií získala ocenění v kategorii pro studenty doktorských programů za výzkumnou práci s tématy on-line rizika pro děti a dospívající, se zaměřením na šikanu a setkávání s neznámými lidmi z internetu. Mezi oceněnými za vynikající disertační práci byl Tomáš Slanina z Přírodovědecké fakulty. Ten se ve své práci věnuje návrhu, syntéze a výzkumu mechanismu fotoaktivovatelných molekul.

Klíčová slova: Dies academicus, Mikuláš Bek, Masarykova univerzita, ocenění

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.