05.04.2013 20:17


Rektor Masarykovej univerzity Bek uzavrel novú zmluvu s odbormi

Autor: Eva Lalkovičová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Novú zmluvu s odbormi podpísal pred týždňom rektor Mikuláš Bek. Okrem navýšenia platu zaručuje zamestnancom univerzity aj ďalšie benefity. O jedno percento sa zvýšil príspevok univerzity na dôchodkové poistenie zamestnancov, väčšou čiastkou tiež prispeje na stravné lístky.

Brno - Uzavretím kolektívnej zmluvy s odbormi Masarykova univerzita v podstate potvrdila pôvodné znenie opatrenia bývalého rektora Petra Fialy z roku 2009. Neakademickým pracovníkom ostáva stále šesť týždňov dovolenky. Príspevok na penziu a stravenky však nie sú jedinými novinkami. Kolektívna zmluva napríklad rieši odmeny pri životných výročiach zamestnancov a pri ich odchode do dôchodku. „So zamestnancom, ktorý má zjednaný pracovní pomer na dobu určitú, prejedná zamestnávateľ pred jeho skončením možnosti jeho predĺženia v prípade, že o to zamestnanec požiada,“ vysvetlila ďalší z bodov zmluvy hovorkyňa Masarykovej univerzity Tereza Fojtová.

S novou dohodou sú spokojní aj zástupcovia odborov. „Už volebné tézy rektora naznačovali, že je možné očakávať záujem o uzavretie kolektívnej zmluvy. Som rád, že sa spoločným úsilím Koordinačnej odborovej rady a vedenia univerzity podarilo dohodnúť takú podobu, ktorá bude základom pre dalšiu spoluprácu,“ vyjadril sa predseda Koordinačnej odborovej rady Luboš Bauer.

Nová kolektívna zmluva platí do konca roku 2014. Je otázne, či sa k nej vedenie univerzity po vypršaní platnosti prikloní opäť alebo sa budú zamestnanecké benefity riešiť rektorským opatrením ako doteraz. „Z pohľadu zamestnávateľa nová kolektívna zmluva žiadne nevýhody neprináša. Dohoda bola zjednaná tak, aby boli spokojné odbory aj zamestnávateľ. V uplynulých rokoch zmluva  uzavretá nebola a všetky benefity zaisťovalo opatrenie rektora. Avšak to, že sa dohodu podarilo uzavrieť určite prispieva k zvýšeniu istôt zamestnancov a vytvára pozitívnu atmosféru,“ dodala Fojtová.

 

Ilustračná fotografia: free fotobanka sxc.hu

Klíčová slova: odbory, zamestnanie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.