24.04.2018 09:43


Realita překonala naše sny, říkají zakladatelé brněnské Fakulty sociálních studií

Autor: Jana Hostičková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Nejmladší fakulta Masarykovy univerzity slaví dvacet let od založení. Za dvě dekády absolvovalo Fakultu sociálních studií okolo deseti tisíc studentů. Ne každý však ví, že vznikla z Filozofické fakulty a o její založení se zasadil významný sociolog Ivo Možný, který si přál otevřenou a svobodnou fakultu.

Fakulta sociálních studií, foto: Jana Hostičková

Brno – Brněnská Fakulta sociálních studií nejprve sídlila na ulici Gorkého, v roce 2005 se přemístila na svoji současnou adresu v ulici Joštova, kde je až dodnes. Za dvacet let vzniklo na fakultě sedm kateder, které se snaží prosazovat moderní výuku a mohou se rovnat zahraniční konkurenci. Jeden z hlavních zakladatelů byl Ivo Možný, jehož sochu minulý pátek slavnostně odhalili děkan fakulty Břetislav Dančák a rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Spoluzakladatelé fakulty často vzpomínají na průkopníka české sociologie Iva Možného, který chtěl založit pokrokovou a svobodnou fakultu. „V polovině devadesátých let jsme se scházeli v pracovně profesora Možného a přemýšleli, jak bychom na Filozofické fakultě rozvinuli obory jako je politologie, sociologie nebo sociální politika a práce. Ivo Možný však přišel s myšlenkou, že by mohla vzniknout nová fakulta. Tehdy jsme si ani nedokázali představit, že by mohla být fakulta tolik úspěšná. Realita překonala naše sny,“ řekl bývalý děkan a spoluzakladatel fakulty Petr Fiala.

U zrodu fakulty byl také významný psycholog Vladimír Smékal. „Ivo Možný byl pro mě zdrojem uznání a úcty. Obdivoval jsem, jak usiloval o návrat ke svobodě v době pražského jara v šedesátém osmém. Nápad založit novou fakultu u mě podpořila práce psychologa Mihajla Rostohara. Před příchodem komunistů v padesátých letech se mu podařilo založit psycho-sociální školu, která nakonec zanikla. Fascinovalo mě spojení psychologie a sociologie,“ popsal emeritní proděkan a emeritní profesor Fakulty sociálních studií, podle něhož se fakulta rozrostla velmi rychle. Zároveň je rád, že jsou tam i obory jako žurnalistika nebo politologie.

Řadě absolventů fakulta pomohla v rozvoji osobního i pracovního života. „Ve společnosti stále převládá představa vysokoškolského studia jako učňovského oboru, který má připravovat na nějakou konkrétní pracovní pozici. Dnešní ekonomika ovšem funguje jinak a já sám se v každodenní praxi přesvědčuji o přínosech environmentalistiky na fakultě, která nabízí rozhled mezi různými druhy oborů,“ zmínil absolvent a ředitel střediska ekologické výchovy Michal Medek.

Někteří bývalí studenti zase oceňují povinnou praxi. „Škola pro mě byla hodně praktická. Vlastně i díky tomu mě přijali do Českého rozhlasu ještě jako studentku, protože jsem ze školy uměla stříhat a pracovat s videem,“ zmiňuje absolventka a redaktorka Českého rozhlasu Kateřina Havlíková. Fakulta se snaží vycházet vstříc i studentům, kteří nestudují prezenčně. „Studovala jsem dálkově, při práci. Byla jsem tehdy hodně spokojená, zejména s vysokou úrovní profesorů a informačním systémem,“ řekla absolventka veřejné politiky a lidských zdrojů Michaela Stehnová.

Zájem o studium na Fakultě sociálních studií ovšem klesá. Případných uchazečů o studium je za poslední roky o něco méně než třeba před pěti lety. Propadla se genderová studia, bezpečností a strategická studia, a dokonce i psychologie. Děkan Břetislav Dančák tyto problémy popsal i ve svém projevu na Dnech fakulty minulý týden. Chtěl by nahlédnout dovnitř fungování jednotlivých kateder.

Jeden ze spoluzakladatelů navrhuje i vznik nových oborů. „Líbil by se mi obor, který je zaměřený přímo na práci v sociální péči pro nemohoucí. Obor, kde by se studenti naučili, jak pomáhat lidem, kteří jsou bezmocní, závislí na ostatních nebo měli mozkovou příhodu. V těchto případech by se sociální pracovník naučil používat zejména psychologii,“ uvedl Smékal. Fakultu do budoucna také čeká spousta změn ve studijních systémech jednotlivých oborů, zaniknou dvouobory v takové podobě, v jaké je známe dnes.

Klíčová slova: Fakulta sociálních studií, Ivo Možný, Vladimír Smékal, Petr Fiala, absolventi, výročí

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.