12.04.2016 22:57


Rádce pro studenty, jak vyzrát na fakultní stipendia a získat finanční podporu pro zahraniční výjezdy

Autor: Adéla Klečková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Radu, jak se orientovat mezi univerzitními granty, nabízí Stisk studentům Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Podrobný návod, jak správně vyplnit grantovou žádost B3, která pomáhá studentům financovat zahraniční výjezdy, si mohou zájemci přečíst v následujícím článku.

Formulář. Foto: Pixabay

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity nabízí svým aktivním a šikovným studentům štědrou finanční podporu. Vše, co k jejímu dosažení studenti potřebují, je zorientovat se v široké škále grantů a stipendijních možností. Takový úkol může být někdy těžší, než se na první pohled zdá.

„Jako student mezifakultního oboru Fakulty sociálních studií a Filosofické fakulty na Masarykově univerzitě mám možnost srovnávat stipendijní programy obou fakult. FSS má program daleko přehlednější a propracovanější než FF. Pokud jsou studijní referenti vstřícní, dá se to s včasnou přípravou zvládnout,“ říká úspěšná žadatelka o stipendium Anna Jordánová.

Masarykova univerzita nabízí svým studentům mnoho možností peněžní podpory, od sociální, přes kulturní až po vědeckou. Nejvíce studentů si ale žádá o B3 – Stipendium na podporu zahraniční mobility studentů.

Jednoduché vyplnění formuláře B3

Ačkoliv název může znít na první poslech nesrozumitelně, jde v podstatě o finanční příspěvek na jakýkoliv zahraniční výjezd, který nějakým způsobem souvisí se studiem. Požádat si může každý student, který jede reprezentovat fakultu mimo území České republiky.

Své žádosti mohou zájemci vkládat do příslušné odevzdávárny (odkaz najdete zde) v průběhu celého semestru. Každý dvacátý den v měsíci se aplikace z odevzdávárny pošlou na ekonomické oddělení, které je vyhodnotí.

Pouze žadatelé, kteří splní formální a obsahové náležitosti, mohou doufat v kladné posouzení žádosti. Neplatné formuláře jsou automaticky vyloučeny.

Papíry, formuláře a dokumenty

Žádost by měla obsahovat tři správně pojmenované dokumenty – samotný vyplněný formulář, zvací dopis (nebo jiné potvrzení o existenci události) a závěrečnou zprávu, kterou může student odevzdat až dodatečně. Je důležité dokumenty správně pojmenovat v tomto pořadí – příjmení, jméno, typ žádosti a pořadové číslo. To značí, kolikrát už v daný rok student o grant požádal – např. "Klečková_Adéla_3_B_1" jako název formuláře, "Klečková_Adéla_akceptace_1" a "Klečková_Adéla_3_B_zpráva_1" jako název závěrečné zprávy.

Příklad správně vyplněných dokumentů, které jsou ke stažení zde, je k nalezení v příloze tohoto článku.

Kde sehnat garanta?

Každý zahraniční výjezd musí mít také svého garanta. Ten se musí za studenta zaručit a tím zároveň dává vedení fakulty signál, že student je důvěryhodný a že peníze do něj vložené jsou dobrá investice.

Garantem může být jakýkoliv akademický zaměstnanec katedry od doktoranda až po profesora (nikoliv uklízečka či vrátný). Vhodné je vybranou osobu dopředu kontaktovat e-mailem a domluvit se s ním, zda je ochoten se za studijní výjezd zaručit.

Peníze na prvním místě

O kolik peněz si vlastně student může požádat? Na poslední straně soupisu grantových žádostí, který je ke stažení zde, je tabulka jednotlivých paušálních sazeb. Výše peněz se liší podle cílové země, které jsou rozděleny do tří skupin.

Pokud student pojede například do Německa (země ve skupině II) na deset dní, požádá si o jednorázovou paušální částku pět tisíc korun a denní paušální stipendium 7 500 korun (750 korun denně). Žadatel má tedy nárok na příspěvek 12 500 korun.

Stipendijní rozpočet je ale omezený, a i když student žádost dobře vyplní, nemá ještě záruku, že mu fakulta vyplatí částku celou. Často se ekonomické oddělení rozhodně přispět studentovi jen částí peněz.

Klíčová slova: peníze, finance, grant, finanční podpora

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.