23.04.2013 20:51


Psychobraní po celý rok: Vytváříme prostor pro sdílení zajímavých témat psychologie

Autor: Michal Dvořák | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Psychobraní je projekt studentů z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří si kladou za cíl vytvořit prostor pro sdílení zajímavých témat, diskuzí a vzájemné obohacování znalostí především z oblasti psychologie. Jedná se o zastřešující název pro několik aktivit - Psychologie a film, PsyCafé a Psychologický seminář, což je diskuze s odborníky na danou problematiku. Na otázky spojené s organizací, ale i s cíli celého projektu, odpovídal poněkud netradičně celý tým Psychobraní, ve složení: Vít Gabrhel, Anna Karásková, Stanislav Milotinský, Adam Růžička, Adam Táborský a Martina Trepáčová.

Stanislav Milotinský moderuje setkání studentů se sociologem Petrem Winklerem. Foto: Michal Dvořák Můžete shrnout, čím se v rámci Psychobraní zabýváte?

Aktuálně se věnujeme třem dílčím projektům. Jmenovitě jde o PsyCafé, Psychologický seminář a Psychologii a film. V rámci PsyCafé prezentují odborníci z různých oblastí to, čím se zabývají. Součástí je pochopitelně debata či diskuze návštěvníků s nimi. Často jde o témata, která jsou pro studenty v rámci výuky méně dostupná či obzvlášť atraktivní. Psychologický seminář představuje intenzivnější debatu s odborníky na dané téma. Ve srovnání s PsyCafé má komornější podobu - účastní se ho totiž méně lidí. S tím se pojí také jisté nároky na účastníky. Nedílnou součástí diskuze a jejím předpokladem je totiž studium zvolených materiálů ke každému setkání. V neposlední řadě je pak Psychologie a film, kde je snahou podívat se na svět psychologickýma očima, tedy aplikovat nabyté poznatky na obsah, který který snímek přináší. I zde je přítomna diskuze, ale i jakési uvedení do problematiky, kterou film otvírá. Toto uvedení pak vždy závisí na člověku, který chce daný snímek představit.

 

Jaký je váš hlavní cíl?

Cílem je poskytnout zájemcům platformu pro diskusi nad vybranými tématy, které se dotýkají převážně psychologie, ale také dalších oblastí bádání, které s ní souvisejí. Jde třeba o neurovědy, sociologii a další vědní obory. Chceme  také, aby se mohli studenti psychologie (a samozřejmě i ostatní zájemci o dané téma) navzájem setkávat a obohacovat se. S tím se pojí poznávání zajímavých osob, a z toho plynoucí vzájemnou inspirací, v níž doufáme. 

Jak a kdy vlastně vznikl tento nápad, inspirovali jste se někde?

S prvními aktivitami jsme přišli zhruba před rokem, kdy se rovněž uskutečnily první semináře. Inspirovali jsme se obdobnými akcemi (jmenovitě jde o Podzemní univerzitu a Sociologické nástupiště), které organizují studenti na katedře sociologie. Zamlouvala se nám myšlenka propojit studenty, přivést je k diskuzi z prostředí psychologie. Některé prvky jsme pak přidali jako vlastní, například větší důraz na přítomnost odborníků v určité oblasti v rámci seminářů. Dále jsme se nechali inspirovat diskuzními setkáními Science Café, což se promítlo do formátu PsyCafé.

Kolik lidí se na projektu podílí a jde pouze o studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity?

Aktuálně se nás na projektu organizačně podílí šest, ve všech případech jde o studenty psychologie (a případně i dalších oborů, pokud studují dvouoborově) na Fakultě sociálních studií. Spolupracujeme ale i s dalšími, kteří projeví zájem.

Proč jste zvolili zrovna název Psychobraní?

Název Psychobraní jsme zvolili jakožto počátek úsloví  “Psychobraní po celý rok”. Metafora sklizně a degustace je příhodná při uvážení jednotlivých činností.

Které zajímavé osoby jste již na přednáškách měli a podle čeho je vybíráte?

Zveme odborníky, kteří působí v oblasti, o kterou se my sami zajímáme a myslíme si, že by mohla zajímat i další zájemce. Například Adam Růžička byl minulý rok na přednášce neurologa Milana Brázdila, která ho zaujala a tak se ho zeptal, zda by byl ochotný udělat přednášku o jeho výzkumu. Podobně to bylo i se sociologem Petrem Winklerem, kterého potkal Stanislav Milotinský při jeho přednášce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Annu Karáskovou zase zaujaly internetové články od psychiatra a psychoterapeuta Tomáše Rektora a napadlo ji, že by mohlo být přínosné dozvědět se něco více o jeho praxi, takže jsme mu napsali a nakonec se nám také povedlo se domluvit na přednášce.

Už někdo vaše pozvání odmítl?

Oslovili jsme už více odborníků a asi dva z nich se nemohli akce zúčastnit. Bylo to z důvodu časové vytíženosti, nebo také z důvodů, že nebydlí v Brně a bylo by komplikované sem přijet.

Jde o čistě studentskou záležitost nebo spolupracujete i s univerzitou, popřípadě ještě s někým jiným?

Iniciativa vychází od studentů a všechny akce si organizujeme sami. Využili jsme podpory projektu Ikapsy, který si bere za úkol inovaci výuky na katedře psychologie. Taky jsme byli finančně podpořeni Stipendijní komisí akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, díky čemuž můžeme například poskytnout hostům nějaký honorář, což dříve nešlo.

Jakou máte na svoji aktivitu zpětnou vazbu od účastníků, pozvaných osob a od vedení školy?

Zaznamenáváme pozitivní ohlasy od účastníků i od některých vyučujících. Těší nás, že o akce je ze strany studentů psychologie velký zájem, nicméně setkáváme se i s návštěvníky z jiných oborů, které s psychologií třeba ani nejsou přímo spojeny. Hlavně při větších přednáškách PsyCafé máme spíše obavy, aby se všichni vešli a moc se nemačkali. Je zde vidět, že posluchači mají zájem se dozvědět nové informace a poznávat odborníky mimo svoji fakultu.

Museli jste už řešit nějaké organizační potíže? Například při výběru místa konání?

Občas míváme potíže s nalezením vhodných prostor pro plánovanou událost. Chceme, aby akce probíhaly v neformálním duchu, tudíž hledáme nějaké místo mimo fakultu. Občas po nás ale chtějí příliš velký nájem nebo tam mají už obsazeno, takže musíme hledat dál. Zatím se nám osvědčily prostory v kavárně Paradigma a ve Trojce, kde nám majitelé vychází vstříc a dá se s nimi bezproblémově domluvit.

Jak je projekt financován?

Historicky první větší akcí Psychobraní bylo PsyCafé, které jsme zaptlatili skrze dobrovolné vstupné, čehož si patřičně vážíme. Dále nás peněžní částkou podpořil projekt Ikapsy. V současné době akci financujeme skrze stipendium udělené Studentskou komorou Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Chystáte teď nějaké další akce v rámci Psychobraní?

Ano, v nejbližší době máme naplánovaný seminář o měření v psychologii s odborníkem na tuto problematiku, profesorem Tomášem Urbánkem. Bude se mluvit o programovacím jazyku a statistickém softwaru R, což posluchačům může pomoci zorientovat se v jeho prostředí a ukážeme si také, jaké má tento volně stažitelný program výhody proti běžným placeným softwarům.

Jak dlouho chcete ještě s akcí pokračovat? Máte nějaké dlouhodobější plány?Pozvaný host Petr Winkler diskutuje s účastníky akce. Foto: Michal Dvořák

Byli bychom rádi, kdyby se projekt rozvíjel dlouhodobě, nehledě na aktuální složení týmu. V současnosti přemýšlíme o tom, jaké odborníky bychom mohli pozvat na další přednášky.

Myslíme si, že akce události typu mají v Brně svůj potenciál, protože je zde mnoho studentů, kteří mají zájem o odborné psychologické přednášky. Skrze tuto iniciativu také máme jedinečnou možnost debatovat s odborníky na specifické téma, které třeba normálně na fakultě nemáme možnost potkat. Rozšířujee si obzor. Možná by se mohli najít zájemcii, kteří by v budoucnu organizování převzali.

Co považujete zatím za největší úspěch akce?

Za největší úspěch považujeme to, že se Psychobraní dostává z řad studentů tak velkého zájmu a ohlasu, protože to je přeci jen cíl - vytvářet něco pro nás, pro studenty.

Jaká byla zatím nejcennější zkušenost, kterou jste jako organizátoři získali?

Pro nás všechny je to spousta drobností i větších věcí, které se musí před každou přednáškou zařídit. Myslím si, že největší zkušeností je osobní seznámení s přednášejícími, pro které je více prostoru v užším kolektivu těch, kteří se rozhodnout po akci ještě setrvat delší dobu.

Chtěli byste čtenářům na závěr něco vzkázat?

Pojďme tvořit Psychobraní společně. Pokud je mezi studenty někdo, kdo by se do organizování akcí rád zapojil, ať se nám klidně ozve. Uvítáme také podněty na zajímavé hosty a témata.

Klíčová slova: psychologie, Brno, Fss, studenti, psychobraní

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.